Bio


drclavanEwoud Butter werkt als zelfstandig onderzoeker, adviseur, projectleider, (interim-)manager en schrijver. Een korte bio vindt u op de homepage, de langere versie hieronder:

De Brabantse Amsterdammer Ewoud Butter (1965) studeerde politicologie aan de VU en de UvA. In september 1989 studeerde hij af op het Nederlands Oost-Europa beleid. Hij besteedde daarbij onder andere aandacht aan spionage in het Oostblok. Twee maanden later viel de Berlijnse Muur. Een carrière als de nieuwe dr. Clavan behoorde daardoor niet meer tot de mogelijkheden.

chinezen-in-nederland

Onderzoeker, projectleider, voorlichter

Ewoud kwam in 1990 terecht bij het Amsterdams Centrum Buitenlanders (ACB). Hij werkte daar als adviseur beleid en projectontwikkeling, onderzoeker en ook soms als persvoorlichter.  Hij deed onder andere onderzoek naar migrantenorganisaties (zelforganisaties) en naar de positie van Chinezen in Nederland. Ook begeleidde hij tussen 1990 en 1994 in opdracht van de gemeente Amsterdam diverse Turks Nederlandse en Marokkaans Nederlandse politici van verschillende partijen (PvdA, GroenLinks, D66, CDA, VVD). Na 1994 bleef Ewoud politici van verschillende partijen adviseren en ondersteunen.

Ewoud ontwikkelde begin jaren 90 samen met Marokkaans Nederlandse organisaties projecten om criminaliteit onder Marokkaanse jongeren te voorkomen, hij was betrokken bij de oprichting van een Bijzondere Leerstoel Islam aan de Universiteit van Amsterdam en initieerde projecten om huiselijk geweld tegen te gaan en de emancipatie van  (islamitische) lhbt’s te bevorderen..

Adjunct-directeur, interim- directeur, programma manager

In 1996 werd hij adjunct directeur van het ACB en in 2003 was hij tijdelijk interim-directeur. Daarnaast werkte hij zo nu en dan als freelance journalist en gaf hij communicatie-adviezen en mediatrainingen aan maatschappelijke organisaties en politici.

Van 2003 tot en met 2012 was Ewoud programma- en beleidsmanager van ACB Kenniscentrum. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor het beleid, kennisontwikkeling en de projecten van dit kenniscentrum op het gebied van integratie en steeds vaker radicalisering en polarisatie. Ook adviseerde hij de provincie Noord-Holland, lokale overheden, bedrijven en instellingen, deed hij onderzoek en gaf hij trainingen. Het accent lag hierbij op het voorkomen van radicalisering, polarisatie en maatschappelijke spanningen.

Van 1 maart 2012 tot 1 mei 2014 deed Ewoud korte tijd iets heel anders: als Chef Bureau bij Groenlinks Amsterdam  gaf hij als meewerkend voorman leiding aan de medewerkers van het Amsterdamse fractiebureau van GroenLinks en adviseerde hij de fractie. Dat vond hij even heel leuk, maar al snel kreeg hij het gevoel op het Amsterdamse stadhuis in een kaasstolp te zitten. Hij knapte af op het terugbrengen door alle politieke partijen van inhoudelijke debatten tot frames en het gebrek aan ervaren urgentie bij de partijen hun organisaties open te gooien voor de bevolkingsgroepen die slecht vertegenwoordigd zijn in de politiek. Zie ook dit blog.

Republiek Allochtonië

logo_republiek_allochtonieIn september 2005 begon Ewoud, uit onvrede over de hijgerige en hyperige berichtgeving over het integratiedebat het Allochtonenweblog dat in 2010 verder ging als Republiek Allochtonië. Op dit blog wordt geprobeerd relatief veel aandacht te besteden aan achtergronden, feitenonderzoek en aan meningen, personen en maatschappelijke organisaties die in de reguliere media minder vaak gehoord worden. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormen voor het blog het belangrijkste referentiepunt. Dat betekent dat er op Republiek Allochtonië bijvoorbeeld relatief veel aandacht is voor elementaire vrijheden als de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst en dat er stelling wordt genomen tegen discriminatie, moslimhaat, antisemitisme en voor de emancipatie van vrouwen en lhbti’s.

Zelfstandig onderzoeker

2010-2012

Vanaf 2010 ging Ewoud vaker aan de slag als zelfstandig onderzoeker. Hij werkte onder andere mee aan een onderzoek van Eva Klooster van stichting Voorbeeld naar multicultureel onbehagen ( multicultureel-onbehagen-onderzoeksrapport, pdf) en volgde een jaar lang een Amsterdamse salafistische organisatie die radicalisering probeerde te voorkomen.

Vanaf 2014

Na twee jaar werkzaam te zijn geweest bij GroenLinks,  keerde Ewoud in 2014 terug naar het werk als zelfstandig onderzoeker en publicist. Hij deed onder andere samen met Eva Klooster onderzoek naar de positie van Oosteuropeanen in Amsterdam en inventariseerde met Habib el Kaddouri voor het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders  (SMN) initiatieven van Marokkaanse Nederlanders tegen radicalisering. 

Daarnaast trainde Ewoud familieleden van Syriëgangers, ontwikkelde hij voor het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders een handreiking om radicalisering met ouders bespreekbaar te maken en schrijft hij factsheets voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Omdat het politieke debat steeds meer over beelden (een Clash of Perceptions) en niet over ‘feiten’ gaat, werkte Ewoud namens Republiek Allochtonië mee aan het initiatief van  Joost Berculo van het blog Sargasso om een factchecksite te lanceren. In januari 2017 is de website stellingchecker.nl van start gegaan.

Samen met Roemer van Oordt deed Ewoud onderzoek naar de institutionalisering van de islam in Nederland. Hierbij komen vragen aan de orde als: hoe hebben Nederlandse moslims zich in de loop der jaren in Nederland georganiseerd? Wat voor rol heeft het debat over de islam hierbij gespeeld? En wat zijn de verwachtingen voor de nabije toekomst? Roemer en Ewoud schrijven hierover zo nu en dan ook op de website polderislam.nl en publiceerden in 2018 het naslagwerk Zuilen in de Polder

Samen met Eva Klooster deed Ewoud in 2018 onderzoek naar de wijze waarop de zorg op ISK-scholen is georganiseerd. Dit resulteerde in de publicatie De organisatie van nabijheid (2019).

Met hulp van Habib el Kaddouri en Mick Evers schreef hij in voorjaar 2019 een boekje over 50 jaar Marokkaanse migratie en 50 jaar integratiebeleid. Ook verzorgde hij een hoofdstuk in het boek Mikpunt Moskee, onder redactie van Ineke van der Valk.

Ewoud was een van de 100 ‘interculturele pioniers’ die werden geportretteerd in het boek Intercultureel pionieren. Op weg naar een wij-samenleving van Marjan Borsjes.

In 2019 doet hij verder samen met Roemer van Oordt en Ineke van der Valk onderzoek naar moslimdiscriminatie op de arbeidsmarkt en onderzoekt hij met Jurriaan Omlo, Mayke Kromhout en Miguel Heilbron de wijze waarop er meer diversiteit in Amsterdamse straatnamen kan komen.

Schrijver

Ewoud schreef een roman (Isa) die in 2008 door uitgeverij Lemmens werd uitgegeven. Daarnaast schreef hij zes toneelstukken.
Zijn stukken gaan vaak over maatschappelijke thema’s en kenmerken zich door absurdisme, (zwarte) humor en snelle dialogen. Drie stukken zijn inmiddels gepubliceerd op de theatertekstensite van de Vereniging van Letterkundigen. Binnenkort volgt een vierde stuk. In februari 2017 ging voor het eerst een stuk van Ewoud in het buitenland in premiere: het toneelstuk Onbegrensd Verlangen werd in België opgevoerd, door Koninklijk Theater Rostune. Later volgden meer opvoeringen.

In 2019/2020 schrijft Ewoud voor Adelheid Roosen/Zina het kunstenplan voor de komende jaren.

Prijzen

In 2016 ontving Ewoud als oprichter en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië de Clara Meijer Wichmann Penning, een prijs voor een persoon of organisatie die zich inzet voor de mensenrechten.  De speech die hij bij de ontvangst van die penning hield, kunt u hier nalezen.

In 2013 had hij de eer de Rachid Jamariprijs te ontvangen. Deze prijs werd door Mohamed Rabbae namens Amsterdamse migrantenorganisaties uitgereikt aan een persoon die ”zich gedurende lange tijd heeft ingezet voor een betere samenleving, zonder racisme en discriminatie”

In 2012 werd Ewoud genomineerd voor de Connecting Differences Award. Deze prijs is voor een persoon die zich aan de hand van concrete activiteiten inzet om homoseksualiteit bespreekbaar te maken bij groepen waar dit gevoelig ligt.

Overig

Ewoud woont samen en heeft twee geweldige dochters. Hij heeft jarenlang gevoetbald, in Brabant en Amsterdam, en is mogelijk de minst scorende rechtsbuiten geweest uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Als coach was hij succesvoller. Acht jaar was hij duocoach van een leuk en gezellig voetbalteam (meiden) dat meermalen in de hoofdklasse speelde. Ewoud houdt verder veel van lekker eten, koken en muziek.

In 2015 werd Ewoud een uur lang geinterviewd in het NTR-programma Dichtbij Nederland door Laila Abid. Beluister het hele interview hieronder: