Onderzoek en publicaties

Ik heb ervaring met kwalitatief onderzoek, evaluatie-onderzoek, literatuuronderzoek en  praktijkgericht (actie-)onderzoek. Ik werk graag samen met kennisinstituten met  grassrootsorganisaties en andere ZZP’ers. Ik ben lid van het Onderzoekerscollectief, samenwerkingsverband van zelfstandige onderzoekers in het sociaal domein. 

Sinds 1990 doe ik onderzoek naar vraagstukken die te maken hebben met inclusiviteit, emancipatie, integratie, representatie, burgerinitiatieven, communicatie- en participatievraagstukken. Sinds eind 2004, na de moord op Theo van Gogh,  is er veel accent komen te liggen op het voorkomen van radicalisering en polarisatie.

Veel kortere of langere achtergrondartikelen heb ik geschreven op Republiek Allochtonië. Hieronder een selectie van andere publicaties. Enkele publicaties zijn ook te vinden op independent.academia.edu

Lopend of net afgerond onderzoek

Met Miguel Omlo, Mayke Heilbron en Jurriaan Omlo deed ik in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek naar de wijze waarop Amsterdamse straatnamen inclusiever kunnen worden. Dit onderzoek is in februari 2020 gepubliceerd.

Geen onderzoek, maar wel een erg leuke publicatie om aan te mogen werken: voor en met theatergroep Zina van Adelheid Roosen heb ik het Kunstenplan 2021- 2025 geschreven. 

Ik ben eind 2019 gestart met de evaluatie van twee projecten: een radicaliseringsproject en een project waarmee moskeebesturen ondersteund worden om de moskee zo veilig mogelijk te maken.

Samen met Roemer van Oordt en Ineke van der Valk doe ik onderzoek naar moslimdiscriminatie, in het bijzonder op de arbeidsmarkt. Dit zal als Vierde Monitor Moslimdiscriminatie in het voorjaar van 2020 verschijnen. 

Ik schrijf dit voorjaar een bijdrage aan een boek de wijze waarop moslims in de media geportretteerd worden.

Onlangs verschenen

Met Habib el Kaddouri en Mick Evers schreef ik in 2019 een boekje over 50 jaar Marokkaanse migratie, 50 jaar burgerschap. Hierin wordt ook een overzicht gegeven van 50 jaar minderheden-/integratiebeleid in Nederland.

Lees het boekje  hier.

In september 2019 verscheen bij Parthenon het boek Wordt het nog wat met het islamdebat? onder redactie van Jan Jaap de Ruiter en Gert Jan Geling. Hierin komen 15 deelnemers aan het islamdebat aan het woord. Ik werd in dit kader geïnterviewd door Jan Jaap de Ruiter.  Meer hier. Zie ook dit blog  over 30 jaar Nederlands islamdebat

Vorig jaar schreef ik een hoofdstuk in het boek Mikpunt Moskee (eindredactie Ineke van der Valk) dat in mei 2019 gepresenteerd werd in Nieuwspoort. De bijdrage van mij gaat over de reactie van Nederlandse politiek sinds de jaren ’70 op haatincidenten gericht tegen moskeeën.

Samen met Eva Klooster deed ik in 2018 onderzoek naar zorg op Internationale Schakelklassen (ISK’s). Meer over dit onderzoek en een link naar de publicatie hier

Ik was verder betrokken bij het onderzoek van Tayfun Balcik naar de berichtgeving over moslims in Nederlandse kranten.  In dat kader schreef ik drie artikelen over 30 jaar onderzoek naar berichtgeving over moslims in Nederlandse media. Linkjes: deel 1deel 2, deel 3

In 2016 en begin 2017 deed ik samen met Roemer van Oordt onderzoek naar de institutionalisering van de islam in Nederland. Het verslag van dit onderzoek getiteld Zuilen in de polder? Een verkenning van de institutionalisering van de islam in Nederland is in november 2018 als boek verschenen. Meer hier

Samen met Eva Klooster deed ik onderzoek onder Amsterdamse (informele) vrouwenorganisaties, resulterend in het rapport Kwetsbaar en kansrijk. Verkennend onderzoek naar de kansen, belemmeringen en ondersteuning van informele organisaties in het Amsterdamse emancipatieveld (2018)  Amsterdam: Klooster Onderzoek & Advies in opdracht van Gemeente Amsterdam

Overige publicaties

Radicalisering en polarisatie

Radicalisering en polarisatie

Handreiking bespreekbaar maken van radicalisering met (Marokkaans Nederlandse) ouders (2017; onderzoek in opdracht van Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders; ism Habib el Kaddouri)

Een kwestie van investeren en anticiperen (onderzoek naar voorkomen van etnische spanningen, samen met Lisa Arts, ACB Kenniscentrum, 2012)

Monitor polarisatie en radicalisering in Noord-Holland (onderzoek in opdracht van provincie Noord-Holland, 2011)

Verslag gedaan van een project tegen radicalisering door een groep orthodox islamitische jongeren in Amsterdam.

Radicaal, orthodox, extremist (rapport, verslag van verkennend onderzoek naar radicalisering, samen met Lisa Arts, 2011)

Met de UMMON en de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland ontwikkelde ik, samen met Roemer van Oordt, voor 18 Marokkaanse moskeeën het project Voorkomen is Beter dan Genezen.

Kennisdossier polarisatie en radicalisering voor gemeenten (in opdracht van provincie Noord-Holland, samen met Amy Jane Gielen en Lisa Arts, 2011)

Meegewerkt aan het onderzoek naar Multicultureel Onbehagen (multicultureel-onbehagen-onderzoeksrapport, pdf) in Amsterdam van de stichting Voorbeeld olv Eva Klooster. Hiervoor werden onder andere  PVV-stemmers geïnterviewd

Radicaal Anders (rapport, verslag van verkennend onderzoek naar radicalisering, 2008)

Medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het programma Weerbaar Oost, Netwerken tegen radicalisering, in opdracht van stadsdeel Oost/Watergraafsmeer.

Publicaties over vrijwilligers-organisaties en emancipatie

Factsheet over homo-acceptatie in opdracht van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS), 2017

Samen met Eva Klooster een orientatie-onderzoek naar “de informele steunnetwerken van Midden- en Oost-Europese gemeenschappen in Amsterdam’ (2014, zie nota hier)

Toolkit maatschappelijke waarde, voor vrijwilligersorganisaties, met Suzanne van Hees, ACB Kenniscentrum, 2011)

Moeilijk bereikbare doelgroepen voor dummies (spiekbriefje, 2008)

Pijlers voor Bruggenbouwers (verslag onderzoek onder vrijwilligersorganisaties van niet-westerse allochtonen, 2006)

Ik, mijn rozentuin (artikel over project dat ik initieerde; hierbij werd theater ingezet om huiselijk geweld onder Marokkaanse vrouwen bespreekbaar te maken)

Allochtone vrijwilligers 2.0 (verslag onderzoek niet-westerse vrijwilligers op het internet, 2009)

Onderzoek gedaan (zoals dit en dit) en projecten (bv de Veilige Haven) ontwikkeld om positie van islamitische LHBTi’s te versterken

Nieuwe lieden in de buurt (verslag onderzoek onder vrijwilligersorganisaties in staatsliedenbuurt in opdracht van wijkcentrum, 2006)

Allochtone vrijwilligers in beeld (onderzoek, 2002)

Overige

Welke rechten en plichten hebben vluchtelingen en asielzoekers in Nederland? Publicatie voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS), 2017

Factcheck: neemt moslimhaat toe in Nederland?  Publicatie voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS), (augustus 2016)

Nederlanders, buitenlanders, allochtonen. De cijfers. (een inmiddels ruim 200.000 keer gelezen factsheet uit juni 2016, sindsdien volgde geregeld een update)

Onderzoek gedaan naar posities van specifieke groepen als Chinese Nederlanders (boek: Karakters in het Laagland) zie ook Volkskrant-artikel Chinezen in Nederland overwinnen eindelijk hun trots

Allochtone jongeren en media (onderzoek voor st Voorbeeld, 2009)

Het weeshuis van de methodieken (verslag van onderzoek naar effectieve methoden, 2010)

Gekleurde Verwachtingen (boek, trendanalyse, geschreven voor ACB Kenniscentrum, 2008)

Op basis van onderzoek naar methoden om criminaliteit onder jongeren, in het bijzonder Marokkaans- Nederlandse jongeren, te voorkomen het project Maarifa (uit ’92) ontwikkeld. Zie ook deze factsheet