Publicaties

Sinds 1990 ontwikkelt Ewoud projecten en doet hij onderzoek naar vraagstukken die te maken hebben met inclusiviteit, emancipatie, integratie, representatie, burgerinitiatieven, communicatie- en participatievraagstukken. Sinds eind 2004, na de moord op Theo van Gogh,  is er veel accent komen te liggen op het voorkomen van radicalisering en polarisatie.
In 2005 nam hij het initiatief tot Republiek Allochtonië,  Op dit blog schreef hij inmiddels vele artikelen: factchecks, achtergrondartikelen en opiniestukken. Die leest u hier.

Hieronder een selectie van andere publicaties. Enkele publicaties zijn ook te vinden op independent.academia.edu

Boeken, rapporten, factsheets

Binnenkort

Met Miguel Omlo, Mayke Heilbron en Jurriaan Omlo deed Ewoud in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek naar de wijze waarop Amsterdamse straatnamen inclusiever kunnen worden. Dit onderzoek is in oktober 2019 afgerond en wordt binnenkort gepubliceerd.

Voor en met theatergroep Zina van Adelheid Roosen schrijft Ewoud het Kunstenplan 2021- 2025. Dit wordt in de loop van 2020 gepubliceerd.

Samen met Roemer van Oordt en Ineke van der Valk doet Ewoud in 2018 en 2019 onderzoek naar moslimdiscriminatie, in het bijzonder op de arbeidsmarkt. Dit zal als Vierde Monitor Moslimdiscriminatie in het voorjaar van 2020 verschijnen.Selectie van eerder verschenen publicaties.

Onlangs verschenen

Met Habib el Kaddouri en Mick Evers schreef Ewoud in 2019 een boekje over 50 jaar Marokkaanse migratie, 50 jaar burgerschap. Hierin wordt ook een overzicht gegeven van 50 jaar minderheden-/integratiebeleid in Nederland. Lees het boekje  hier.

In september 2019 verscheen bij Parthenon het boek Wordt het nog wat met het islamdebat? onder redactie van Jan Jaap de Ruiter en Gert Jan Geling. Hierin komen 15 deelnemers aan het islamdebat aan het woord, waaronder Ewoud. Meer hier. Ewoud heeft meerdere keren zijn visie op dit debat gegeven, onder andere hier over 30 jaar Nederlands islamdebat

Ewoud schreef een hoofdstuk in het boek Mikpunt Moskee (eindredactie Ineke van der Valk) dat in mei 2019 gepresenteerd werd in Nieuwspoort. De bijdrage van Ewoud gaat over de reactie van Nederlandse politiek sinds de jaren ’70 op haatincidenten gericht tegen moskeeën.

Samen met Eva Klooster deed Ewoud in 2018 onderzoek naar zorg op Internationale Schakelklassen (ISK’s). Meer over dit onderzoek en een link naar de publicatie hier

Ewoud was betrokken bij het onderzoek van Tayfun Balcik naar de berichtgeving over moslims in Nederlandse kranten.  In dat kader schreef Ewoud drie artikelen over 30 jaar onderzoek naar berichtgeving over moslims in Nederlandse media. Linkjes: deel 1, deel 2, deel 3

In 2016 en begin 2017 deed Ewoud samen met Roemer van Oordt onderzoek naar de institutionalisering van de islam in Nederland. Het verslag van dit onderzoek getiteld Zuilen in de polder? Een verkenning van de institutionalisering van de islam in Nederland is in november 2018 als boek verschenen. Meer hier

Ouder

 1. Welke rechten en plichten hebben vluchtelingen en asielzoekers in Nederland? Publicatie voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS), 2017
 2. Factsheet over homo-acceptatie voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS), 2017
 3. Handreiking bespreekbaar maken van radicalisering met (Marokkaans Nederlandse) ouders (2017; onderzoek in opdracht van Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders; ism Habib el Kaddouri)
 4. Factcheck: neemt moslimhaat toe in Nederland? (augustus 2016)
 5. Rapport: Quickscan, initiatieven van Marokkaanse Nederlanders tegen radicalisering (2015-2016)
 6. Nederlanders, buitenlanders, allochtonen. De cijfers. (een inmiddels ruim 200.000 keer gelezen factsheet uit juni 2016, sindsdien volgde geregeld een update)
 7. Samen met Eva Klooster een orientatie-onderzoek naar “de informele steunnetwerken van Midden- en Oost-Europese gemeenschappen in Amsterdam’ (2014, zie nota hier)
 8. Een kwestie van investeren en anticiperen (onderzoek naar voorkomen van etnische spanningen, samen met Lisa Arts, ACB Kenniscentrum, 2012)
 9. Toolkit maatschappelijke waarde, voor vrijwilligersorganisaties, met Suzanne van Hees, ACB Kenniscentrum, 2011) 
 10. Kennisdossier polarisatie en radicalisering voor gemeenten (in opdracht van provincie Noord-Holland, samen met Amy Jane Gielen en Lisa Arts, 2011)
 11. Mediawijsheid allochtone jongeren (artikel n.a.v. onderzoek, 2011)
 12. Monitor polarisatie en radicalisering in Noord-Holland (onderzoek in opdracht van provincie Noord-Holland, 2011)
 13. Verslag gedaan van een project tegen radicalisering door een groep orthodox islamitische jongeren in Amsterdam. Na afloop van dit project ben ik deze groep een tijdje blijven volgen.
 14. Meegewerkt aan het onderzoek naar Multicultureel Onbehagen (multicultureel-onbehagen-onderzoeksrapport, pdf) in Amsterdam van de stichting Voorbeeld olv Eva Klooster. Hiervoor werden onder andere  PVV-stemmers geïnterviewd
 15. Radicaal, orthodox, extremist (rapport, verslag van verkennend onderzoek naar radicalisering, samen met Lisa Arts, 2011)
 16. Met de UMMON en de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland ontwikkelde Ewoud, samen met Roemer van Oordt, voor 18 Marokkaanse moskeeën het project Voorkomen is Beter dan Genezen. Dit was de uitwerking van een project dat Ewoud eerder voor een Turkse moskeekoepel (Milli Görüs) ontwikkelde.
 17. Het weeshuis van de methodieken (verslag van onderzoek naar effectieve methoden, 2010)
 18. Allochtone jongeren en media (onderzoek voor st Voorbeeld, 2009)
 19. Radicaal Anders (rapport, verslag van verkennend onderzoek naar radicalisering, 2008)
 20. Onderzoek begeleid en deels gedaan naar de overdraagbaarheid van methodieken (sociale interventies)
 21. Allochtone vrijwilligers 2.0 (verslag onderzoek niet-westerse vrijwilligers op het internet, 2009)
 22. Gekleurde Verwachtingen (boek, trendanalyse, geschreven voor ACB Kenniscentrum, 2008)
 23. Moeilijk bereikbare doelgroepen voor dummies (spiekbriefje, 2008)
 24. Onderzoek gedaan (zoals dit en dit) en projecten (bv de Veilige Haven) ontwikkeld om positie van islamitische LHBTi’s te versterken
 25. Ik, mijn rozentuin (artikel over project dat ik initieerde; hierbij werd theater ingezet om huiselijk geweld onder Marokkaanse vrouwen bespreekbaar te maken)
 26. Pijlers voor Bruggenbouwers (verslag onderzoek onder vrijwilligersorganisaties van niet-westerse allochtonen, 2006)
 27. Nieuwe lieden in de buurt (verslag onderzoek onder vrijwilligersorganisaties in staatsliedenbuurt in opdracht van wijkcentrum, 2006)
 28. Allochtone vrijwilligers in beeld (onderzoek, 2002)
 29. Op basis van onderzoek naar methoden om criminaliteit onder jongeren, in het bijzonder Marokkaans- Nederlandse jongeren, te voorkomen het project Maarifa (uit ’92) ontwikkeld. Zie ook deze factsheet
 30. Onderzoek gedaan naar posities van specifieke groepen als Chinese Nederlanders (boek: Karakters in het Laagland) zie ook Volkskrant-artikel Chinezen in Nederland overwinnen eindelijk hun trots