1 comment on “Liever smirten dan swaffelen”

Liever smirten dan swaffelen

Smirten
Swaffelen is het woord van het jaar geworden. Swaffelen betekent "het geslachtsdeel
laten slingeren en moedwillig tegen een object aantikken, o.a. met het
oogmerk hierdoor een ander of zichzelf op te winden." Swaffelen is nu nog een mannenaangelegenheid, maar als het swaffelen een beetje emancipeert zullen snel de eerste vrouwelijke voorbindswaffelaars of voorbips-swaffelaars van zich laten horen.

Ik zal het maar eerlijk bekennen: ik ben geen swaffelaar. Slingeren, okay, maar moedwillig tegen objecten aantikken? Nee, dank u. Ik doe het niet in m’n eentje en ben ook nog nooit op een feestje geweest waar in gezelschap werd geswaffeld. Ik voel ook geen schreeuwende behoefte om op swaffelles te gaan of om lid te worden van een swaffelvereniging. Ik heb dan ook niet zoveel met dat woord.

‘Smirten’ vind ik leuker. Smirten is flirten met iemand die buiten staat te roken, omdat hij of zij binnen niet mag roken. Nou rook ik nog maar zelden; alleen wanneer iemand een Van Nelle of
Javaanse jongen aan het draaien is, krijg ik het nog wel eens moeilijk. Maar, ik verkeer wel graag in gezelschap van sommige rokers en sta daarom wel eens smirtend buiten een kroeg. En vaak is dat heel gezellig. Eén van de winstpunten van het rookverbod is namelijk dat cafébezoekers wat gemakkelijker al smirtend mengen. Het rookverbod draagt zo een ietsepietsie bij aan de sociale cohesie. ( En voor degenen die tegen rookverbod zijn: hier kun je dan een petitie tekenen. Of zoek de kroegen waar je gewoon binnen mag roken op hiermaghetwel. )

Vandaag heeft een zieke ex-roker die een rechtszaak had aangespannen tegen een
tabaksfabrikant bot gevangen bij de rechtbank in Amsterdam. Hij krijgt niet de geëiste schadevergoeding omdat de producent volgens de rechtbank niet aansprakelijk kan worden
gesteld voor de gevaren die verbonden zijn aan het roken. Terecht lijkt me. Je bent aardig van de wereld als je nog niet in de gaten hebt dat roken ongezond is. Wanneer je behoefte hebt aan nicotine, kun je beter een aubergine eten. Maar ja, met een aubergine tussen je lippen, wordt de kans op smirten weer een stuk kleiner.
Toch vergeten we bijna hoe ‘gewoon’ en onomstreden roken enkele decennia geleden was. Ik heb nog heel wat docenten gehad die ‘gewoon’ rookten in de klas. En vijftig jaar geleden waren er zelfs reclamepotjes waarin het roken werd aanbevolen door een arts.

Ik wens u nog veel smirtplezier, of zo wilt, swaffellol.