3 comments on “‘Minder, minder?’ De feiten”

‘Minder, minder?’ De feiten

Deze week begon het proces tegen Geert Wilders vanwege zijn ‘minder minder Marokkanen’ uitspraken.

De PVV-leider, die zelf niet kwam opdagen, moet voor de rechter verschijnen vanwege discriminerende en haatzaaiende uitspraken. Zelf verklaart Wilders het slechts als zijn plicht te zien een ‘Mega-Marokkanen probleem’ te benoemen. Maar, welk mega-probleem?

0 comments on ““Met het bord ‘Wilders, hond van Israel’ had ik minder moeite.””

“Met het bord ‘Wilders, hond van Israel’ had ik minder moeite.”

menebhiAbdou Menebhi is al jaren actief in de strijd tegen racisme en discriminatie in Nederland. Hij was één van de organisatoren van de demonstratie in Amsterdam dit jaar  tegen racisme. Ook heeft hij het OM opgeroepen actie te ondernemen tegen Geert Wilders. Menebhi kreeg voor zijn werk waardering en prijzen, maar ook veel kritiek, onder andere vanwege zijn anti-Israelische standpunten. Ik interviewde hem twee weken geleden voor Republiek Allochtonië. Nu ook op mijn eigen blog.

1 comment on “De hypes van deze week: een scriptie en een doekje”

De hypes van deze week: een scriptie en een doekje

Opiniemakend Nederland maakte zich deze week druk over twee onderwerpen: de sluier die de koningin droeg tijdens een moskeebezoek en een scriptie over de mate waarin de PVV fascistisch is.

Je kunt je afvragen wat de staat van het land is wanneer we ons met z’n allen zo druk maken over een stukje stof en de scriptie van een student. Over de hypes van deze week.

0 comments on “Echte vrijheidsstrijders strijden voor mening van politieke tegenstanders”

Echte vrijheidsstrijders strijden voor mening van politieke tegenstanders

Vandaag is het proces tegen Geert Wilders opnieuw van start gegaan. Het is een proces dat schuurt en schrijnt en dat waarschijnlijk geen winnaars zal kennen.  Het proces gaat over de vrijheid van meningsuiting. Het is zuur dat de gedaagde, Geert Wilders, zelf weinig op heeft met de vrijheid van meningsuiting. Echte strijders voor de vrijheid van meningsuiting  strijden namelijk niet alleen voor hun eigen vrijheid of die van gelijkgestemden, maar juist voor de vrijheid van hun politieke tegenstanders. En, echte vrijheidstrijders gaan met open vizier het debat aan zonder hun tegenstanders (bij voorbaat) te diskwalificeren.

2 comments on “De Israelische agenda van Geert Wilders (update)”

De Israelische agenda van Geert Wilders (update)

Vandaag kondigde Geert Wilders aan dat hij in Israel een toelichting zal geven op zijn standpunt dat Jordanië ‘de enige Palestijnse staat is die er ooit zal komen. Hij is door het Israëlische parlementslid Arieh Eldad uitgenodigd om op 5 december hierover in Tel Aviv te komen spreken. Volgens Wilders staat de bijeenkomst waar hij spreekt los van een partijcongres van de ultranationalistische partij National Union, waarvan Eldad lid is.

Dit bericht zal opnieuw de aandacht vestigen op de nauwe banden die Geert Wilders heeft met ultranationalistische groeperingen in Israel. In dat verband is ook de roep relevant van D66 en Groenlinks om meer transparantie over de financiering van politieke partijen. Van GroenLinks ligt er al een panklaar voorstel. Hieronder een update van een artikel dat ik oorspronkelijk een jaar geleden, in juni 2009, schreef over de banden van Wilders met Israel.

0 comments on “Dubbel”

Dubbel

De redenering van de tegenstanders van een dubbele nationaliteit is simpel: een dubbele nationaliteit staat gelijk aan een dubbele loyaliteit en daarom mag een dubbele nationaliteit niet. Immers, wanneer er sprake is van een (belangen)conflict van Nederland met het land van herkomst, zou je van Nederlandse burgers mogen verwachten dat ze duidelijk voor Nederland kiezen. Het is een redenering die logisch klinkt, maar in hoeverre is die ook reeel?

0 comments on “Wie repareert straks de rollator van Wilders?”

Wie repareert straks de rollator van Wilders?

In het ochtendprogramma Ochtendspits van Wakker Nederland, verklaarde Arend Jan Boekestijn vanochtend dat het kabinet Rutte-Verhagen eindelijk wat aan de immigratie gaat doen. Boekestijn en zijn makkers in het kabinet vechten uit electorale overwegingen tegen een schijnprobleem: de immigratie van ‘kansarme migranten’ neemt al al jaren af en op de langere termijn hebben we juist migranten hard nodig. Ook van een ‘tsunami van moslims’ is in de verste verte geen sprake.

In heel Europa ontstaat volgens SEO economisch onderzoek in 2050 een tekort van 32 miljoen arbeiders door de vergrijzing. Wanneer  we willen dat de werkgelegenheid in de Europese Unie over 43 jaar op hetzelfde niveau ligt als nu moet het tekort worden weggewerkt. ‘Anders moeten we rekening houden met het scenario van krimpende economieën en dat willen de meeste mensen niet’, aldus onderzoeker Ernest Berkhout van SEO Economisch Onderzoek in de Volkskrant.
Hij verwacht dat het het tekort aan personeel in Nederland anders oploopt tot 274 duizend. Dat valt relatief mee dankzij de migratie, aldus Berkhout. ‘Maar dat betekent niet dat het tekort te negeren is. Het is en blijft een aanzienlijk probleem.’

0 comments on “‘Verwilderisering’ gaat in Nederland veel sneller dan ‘islamisering’”

‘Verwilderisering’ gaat in Nederland veel sneller dan ‘islamisering’

Het moet een geruststellende gedachte zijn voor degenen die zich zorgen maken over de islamisering van Nederland: het aantal PVV-stemmers in Nederland (1,5 miljoen) ligt nu al hoger dan het aantal moslims dat in 2050 in Nederland (1,3 miljoen) zal wonen.

Volgens het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) zal in 2050 7,6% van de Nederlandse bevolking moslim zijn. In totaal gaat het dan om 1.339 duizend moslims, 432 duizend meer dan in 2009. Het aantal moslims groeit door immigratie (eerste generatie) en geboorte (tweede generatie). Het NIDI heeft in dit scenario geen rekening gehouden met factoren als geloofsafval en bekeringen. Hieronder een grafiek die afkomstig is uit het factbook Moslims in Nederland van Forum.

Hierbij moet worden aangemerkt dat het moslims waarschijnlijk nooit zal lukken één machtsblok te vormen. Terwijl PVV-stemmers worden vertegenwoordigd door 1 partij met 1 leider, zijn moslims in Nederland verdeeld over vele denominaties en etnisch-culturele groepen die het maar niet lukt samen te werken in een overlegorgaan, omroep, laat staan in politieke partijen.

De Limburgers die voorheen Godvrezend en tegenwoordig islamvrezend zijn, hoeven zich helemaal geen zorgen te maken: in de provincie waar 3,5% van de bevolking moslim is, heeft ruim 25% van de kiezers PVV gestemd.

Zie ook: artikelen over islamisering hier

0 comments on “De PVV-stemmer verdient een betere partij”

De PVV-stemmer verdient een betere partij

Het bashen van moslims is niet moeilijk. Hetzelfde geldt voor het bashen van PVV-stemmers. Zo worden de Wilders-fans in het hilarisch verslag van de pro-Wilders demonstratie van Rutger Castricum (GeenStijl) neergezet als een kleurrijk stel Tokkies. Je kunt ze ook gemakkelijk met extreemrechts associëren door te wijzen op de vertegenwoordiging van extreemrechts in dezelfde demonstratie. Allemaal niet moeilijk, voor je het weet heb je het beeld gecreëerd van de PVV-stemmer als extremistische Tokkie, die je moeilijk serieus kunt nemen.

En als undercoverjournaliste Karen Geurtsen in HP/De Tijd duidelijk maakt dat zelfs de PVV kamerfractie haar eigen achterban niet serieus neemt, waarom zou je ze dat zelf dan wel doen?

0 comments on “Woedende Wilders scoort altijd”

Woedende Wilders scoort altijd

Geert Wilders is weer eens boos. Nee, hij is niet boos, hij is ziedend. En zo’n emotie scoort. Uit een scriptie van Eelco Snip blijkt dat je artikel meer bezoekers trekt wanneer de kop een omstreden politicus en een heftige emotie bevat. Een ziedende, schuimbekkende Wilders trekt dus alle aandacht.
Reden voor Wilders woede is deze keer dat drie gerespecteerde wetenschappers volgens de Volkskrant het lef hebben gehad hem extreemrechts te noemen. Hans Moors, Bob de Graaff en Jaap van Donselaar zouden de PVV een extreem-rechtse partij noemen die islamofobie en systeemhaat tegen deoverheid mobiliseert en daarmee de sociale cohesie en democratieondermijnt..

Wilders: ”Ik ben echt ziedend. Ze zijn knettergek geworden. Wat een idiotie.Wij zijn democraten in hart en nieren”, stelde hij tegenover het ANP.

Nou klinkt ‘democraten in hart en nieren’ behoorlijk lachwekkend uit de mond van een partijleider die in zijn eentje een partij runt, die wegloopt uit ’s lands vergaderzaal, die wel deelneemt aan verkiezingen voor een Europees parlement dat hij onbelangrijk vindt en niet de verantwoordelijkheid durft te nemen op lokaal niveau.

Toch valt er op de kwalificatie ‘extreemrechts’ wel wat af te dingen. Wilders PVV is  op sommige vlakken ultra-conservatief, absoluut populistisch, islamofoob, nationalistisch en drijft verder vooral op een hartgrondige afkeer van ‘de linkse kerk’. Daarnaast kenmerken de vertegenwoordigers van de PVV zich door een voorliefde voor enigzins grof taalgebruik en een opmerkelijke interesse voor kindertelevisie (zo werden bijvoorbeeld kamervragen gesteld over sesamstraat, kinderen voor kinderen, koning Koos, het Zandkasteel). Toch schuift de partij economisch naar links en lijkt het me verstandig extremisme te reserveren voor die groepen die democratische waarden en processen afwijzen en die met geweld hun ideologie aan anderen willen opleggen. En zo ver gaat Wilders niet.

Voor de volledigheid: onderzoeker Moors laat in Trouw weten onaangenaam getroffen te zijn door het nieuws over het rapport. Volgens hem is de conceptversie nog niet besproken met het ministerie en kan er daardoor ook geen onenigheid zijn over de conclusies. Verder liggen de zaken veel genuanceerder dan ze nu in het nieuws komen, aldus de wetenschapper. Zo wordt Wilders’ PVV geen extreem rechtse partij genoemd. Wel wordt wordt gesteld dat Wilders door zijn islam-standpunt steeds verder “in de richting van de extreem rechtse familie” kan worden ingedeeld.