7 comments on “Sigrid Kaag gekozen tot ‘politicus van het jaar 2018’”

Sigrid Kaag gekozen tot ‘politicus van het jaar 2018’

Sigrid_Kaag_in_2018Sigrid Kaag (D66) is gekozen tot ‘politicus van het jaar’ in een verkiezing die als ‘alternatief’ voor die van Eenvandaag was georganiseerd. De minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haalde in deze verkiezing waaraan 1445 mensen deelnamen ruim 32 procent van de stemmen. Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks) werd tweede (15%), gevolgd door het Amsterdamse gemeenteraadslid Sylvana Simons (12%) en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (10%). 

Deze Politicus van het Jaarverkiezing werd door mij georganiseerd als alternatief voor de wat mij betreft dubieuze verkiezing (zie hieronder waarom) van Eenvandaag waarvoor Wilders, Baudet, Dijkhoff, Rutte en Klaver genomineerd zijn. 

Voor deze alternatieve stemming waren elf vrouwen genomineerd. Dit lijstje werd samengesteld op grond van een hele korte inventarisatie op sociale media. Daarnaast hadden de deelnemers de mogelijkheid eigen vrouwelijke kandidaten voor te dragen. De oproep tot deelname aan de verkiezing werd verspreid via Facebook en Twitter. De uitslag zal daarom niet representatief zijn, maar is, net als veel andere onzinlijstjes die deze maand verschijnen, vooral leuk voor mensen die van lijstjes houden. Deze alternatieve verkiezing is dus NIET serieus bedoeld, mijn kritiek op de methode van Eenvandaag wel. 

0 comments on “Wat staat er in de (concept) verkiezingsprogramma’s over immigratie, integratie en discriminatie?”

Wat staat er in de (concept) verkiezingsprogramma’s over immigratie, integratie en discriminatie?

verkiezingenWelke standpunten nemen de politieke partijen in hun (concept-) verkiezingsprogramma’s in over vluchtelingen, integratie, discriminatie en radicalisering? Of over het kinderpardon, etnisch profileren, bed-bad-brood en een boerkaverbod?

Het zijn allemaal onderwerpen die de afgelopen jaren hoog op de politieke agenda stonden. Dezelfde onderwerpen zullen ook prominent aan de orde  komen tijdens de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

Ik inventariseerde voor het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) de (concept-) verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die volgens de huidige peilingen een kans op één of meerdere zetels in de Tweede Kamer maken. Dat zijn: VVD, PVV, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP, 50PLUS, ChristenUnie, Partij voor de Dieren (PvdD), SGP, VoorNederland (VNL) en DENK.

1 comment on “Weg met de lijstduwers”

Weg met de lijstduwers

verkiezingenAlle Nederlandse politieke partijen hadden op 1 januari samen nog 295.000 leden. Dat is niet veel.

Ter vergelijking: de Nederlandse golffederatie heeft 397.000 leden, Sportvisserij Nederland heeft bijna 600.000 leden, de KNVB heeft 1,2 miljoen leden en alle organisaties voor natuur-, milieu- en dierenbescherming tezamen hebben in 2013 circa 3,7 miljoen leden.

Nederlandse politieke partijen moeten uit het reservoir van 295.000 leden een dikke 10.000 politici en 15.000 partijbestuurders rekruteren.  Bij voorkeur worden dan mensen gekozen die al hun sporen in de partij verdiend hebben, maar dat valt niet mee wanneer je beseft dat  naar schatting slechts 10% van de leden ook echt actief lid is. Dat betekent dat er ongeveer 30.000 Nederlanders zijn die wel eens een afdelingsvergadering of een partijbijeenkomst bezoeken.

Gezien deze cijfers is het geen wonder dat het politieke partijen steeds vaker niet lukt om de kandidatenlijsten vol te krijgen.  Dit probleem wordt steeds vaker opgelost met lijstduwers. In de meeste gevallen zijn dit nepkandidaten. Het gaat dan vaak om mensen die nationale of lokale bekendheid genieten, politici die afzwaaien en uit een soort eerbetoon nog op de lijst worden gezet of mensen die op de lijst staan om een bepaalde doelgroep (vrouw, allochtoon, jongere, oudere etc) te vertegenwoordigen.

0 comments on “Onderzoek naar stemgedrag van niet-westerse Amsterdammers bij gemeenteraadsverkiezingen”

Onderzoek naar stemgedrag van niet-westerse Amsterdammers bij gemeenteraadsverkiezingen

verkiezingenAmsterdammers met een Surinaamse, Antilliaanse, Turkse of Marokkaanse achtergrond zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart veel minder vaak naar de stembus gegaan dan hun stadsgenoten zonder migratieachtergrond.
De PvdA en GroenLinks verliezen fors en vooral Amsterdammers zonder migratie-achtergrond (97 procent) stemmen vaak op iemand met dezelfde achtergrond. Ook Turkse Amsterdammers hebben relatief vaak gestemd op kandidaten van dezelfde herkomst, gevolgd door Marokkaanse Amsterdammers.
Tot slot zijn niet-westerse Amsterdammers zijn het vaker eens met de stelling: ‘De politieke partijen zijn alleen geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening’. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Opkomst en stemgedrag van Amsterdammers met een migratie-achtergrond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014’ van het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de UvA in samenwerking met Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) van de gemeente Amsterdam.

Lees verder op Republiek Allochtonië

0 comments on “Nieuws over moslims scoort altijd”

Nieuws over moslims scoort altijd

Het Parool opende gisteren met de kop ‘Moslims voelen zich verraden door PvdA”. De krant schreef dat “Amsterdamse moslimprominenten” dit verklaard hadden.

Andere media, waaronder De Telegraaf, namen het bericht over: “Amsterdam kan worden geconfronteerd met ‘Franse toestanden’, zoals rellen of een volksopstand. Dat zeggen prominente moslims in de hoofdstad. De moslims voelen zich verraden door de politiek en door de PvdA in het bijzonder.” Bij het artikel staat een foto van een brand in een buitenwijk in Parijs.

“Dit is geen waarschuwing, maar een verkapte oorlogsverklaring” schreef het rechtse blog Amsterdam Post.

Maar wie waren dan die prominente Amsterdamse moslims die uitspraken hadden gedaan waarop Het Parool haar bewering baseerde?

0 comments on “Verkiezingen zijn niet bedoeld als taaltoets”

Verkiezingen zijn niet bedoeld als taaltoets

Er is nogal wat ophef ontstaan doordat er her en der verkiezingsposters zijn verschenen waarop een andere taal dan het Nederlands wordt gebruikt. De verontwaardiging is tamelijk selectief en hypocriet: het gebruik van het Fries, het Limburgs, het Engels (bijvoorbeeld VVD’er Frank van Dalen) en zelfs het Chinees (zie illustratie) wordt min of meer als vanzelfsprekend beschouwd, maar het gebruik van het Turks of Arabisch is al snel een ‘schande’. Dat vinden niet alleen verschillende rechtse politici als VVD’er Paul de Krom, ook de Rotterdamse lijsttrekker Schrijer en minister Van der Laan vinden dat de posters moeten worden weggehaald, want: ‘ In Nederland spreken we Nederlands.’

Nou kun je je afvragen hoe Nederlands het Nederlands nog is. Bijvoorbeeld in Amsterdam, waar ‘I Amsterdam’ het officiële motto van de stad is. Tien minuten surfen over bijvoorbeeld sites van bedrijfsleven en lokale overheid geeft een inzicht in het ‘Nederlands’ dat in die kringen wordt gebezigd: er wordt in bilateraaltjes geleveld, bijvoorbeeld door accountmanagers, er worden responsibilities geclearcut, probleempjes getackeld en targets gesteld. Ook worden er toolkits uitgerold en systeemveranderingen “geembed”. Innovatie ontstaat door out-of-the-box te denken. In alle gremia wordt aan teambuilding gedaan, is er sprake van change management, bij voorkeur pro-actief en bottom-up. Daarvoor zijn dan weer Human Resourch managers nodig met eagerness, commitment, een hands-on mentaliteit en een helicopterview. Het is allemaal quite a challenge, een ‘ hell of a job’. En als er iets mis gaat roepen we al snel ‘shit’ of ‘fuck’.

1 comment on “Ali stemt niet meer op GroenLinks”

Ali stemt niet meer op GroenLinks

Een paar jaar geleden deed ik onderzoek in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in opdracht van het plaatselijke wijkcentrum. Deze buurt in het stadsdeel Westerpark is al jaren één van de meest linkse Amsterdamse buurten. Het wijkcentrum, dat van oudsher nauwe banden met de kraakbeweging had, wilde graag meer allochtone cliënten trekken. Aan mij werd onder andere de vraag gesteld te onderzoeken wat volgens de migrantenorganisaties in de buurt de grootste maatschappelijke problemen van allochtonen waren.

Er waren twee problemen die door de migranten het meeste genoemd werden: de armoede en het strenge parkeerbeleid van het stadsdeel. Ali, die actief was bij een Turkse seculiere organisatie, vertelde me dat in de relatieve kleine woningen in de Staatsliedenbuurt veel eerste generatie migranten woonden.  Sinds de invoering van de parkeertarieven krijgen ze aanmerkelijk minder familiebezoek. Hun kinderen en kleinkinderen zijn de stad uitgetrokken of wonen in de Westelijke Tuinsteden.

1 comment on “Waterschapsverkiezingen deugen niet”

Waterschapsverkiezingen deugen niet

Wvsn
Stel dat in Rusland, Irak, de VS of welk ander land verkiezingen zouden worden gehouden waarbij te achterhalen is wie op welke partij heeft gestemd. Dan zouden we daar schande van spreken…en terecht.
Vreemd genoeg blijft het in Nederland oorverdovend stil nu blijkt dat het stemgeheim bij de waterschapsverkiezingen niet volledig gegarandeerd kan worden. Blijkbaar hebben we met z’n allen voldoende vertrouwen in de overheid dat deze nu en in de (verre) toekomst niets met de gegevens zal doen.
Wat is het probleem? Op de stembriefjes voor de waterschapsverkiezingen staat een unieke
code die tijdens het drukproces te koppelen zijn aan de burger.
Er is een zogenaamd C10-bestand, waarin de code en de persoonlijke
gegevens van de stemgerechtigden staan. Volgens de stichting Wij vertrouwen stemcomputers niet’ zouden de waterschapsverkiezingen daarom niet gehouden mogen worden. Volgens de waterschappen is de procedure voldoende beveiligd.

En wat vindt de rechter? "De voorzieningenrechter is niet zonder meer overtuigd geraakt van de
onjuistheid of ongegrondheid van de bezwaren van de stichting." Toch laat de rechter de verkiezingen doorgaan omdat "evenmin kan worden geconcludeerd dat in relevante mate aannemelijk is dat
het door de waterschappen gehanteerde verkiezingssysteem onvoldoende
waarborgen biedt voor het stemgeheim." Wat een flutrechter. Het stemgeheim is een bijzonder elementair onderdeel van onze democratie, daar mag geen enkele twijfel over bestaan.

Ik weet nog niet of ik ga stemmen. Ik zou willen stemmen op een partij die zich hard maakt voor het stemgeheim en stelling neemt tegen toenemende overheidscontrole en het grootschalig opslaan van alle mogelijke persoonsgegevens…maar wie doet dat?

Zie ook:
vrijbit.nl en de uitzending van zembla: We weten alles van u  

Of het stukje dat ik eerder schreef over de Mosquito, een apparaat dat een toon verspreidt die alleen door jongeren wordt gehoord en hen verjaagt.