0 comments on “Wereldwijd forse toename van politiek en terroristisch geweld”

Wereldwijd forse toename van politiek en terroristisch geweld

peace manDe daders en slachtoffers van politiek geweld of terroristisch geweld zijn vooral te vinden in het Midden-Oosten (Irak, Syrië, Jemen, Israel/Palestina, Jordanië, Libanon), Zuid-Azië (Afghanistan, Pakistan), Noord-Afrika en de Sub-Sahara (Soedan, Mali, Libië, Tsjaad, Somalië, Nigeria, Centraal Afrikaanse Republiek en Congo). Westerse landen zijn het veiligste, al is in 7 Europese landen wel sprake van een groeiend risico op terroristische aanslagen.Dat stelt verzekeraar Aon die in samenwerking met The Risk Advisory Group een kaart samenstelde waarop je de risico’s per land en per regio kunt zien.

Uit eerder onderzoek van het Institute for Economics and Peace (IEP) bleek dat het aantal slachtoffers van terroristisch geweld in 2013 vooral door de Syrische burgeroorlog toenam van 11.133 in 2012 tot 17.958 in 2013. Moslim extremisten maken wereldwijd verreweg de meeste slachtoffers, voornamelijk geconcentreerd in het Midden-Oosten, Noordelijk Afrika en Zuid-Azie. In andere regio’s in de wereld gaat het volgens IEP vaker om terroristische organisaties met politieke, nationalistische of separatistische motieven.

0 comments on “Salafisme en hyperventlatie”

Salafisme en hyperventlatie

Naar aanleiding van het jaarverslag van de AIVD, waarin werd gerept over subsidies aan salafistische organisaties, heeft de Asmetrdamse CDA-fractie gevraagd in de hoofdstad de brochure ‘Facadepolitiek van salafistische organisaties’ te gaan gebruiken. Deze brochure biedt weinig handvatten, versterkt vooral wantrouwen en draagt niet bij aan een zakelijke benadering van het salafisme.

0 comments on “Afscheidswoord van een Russische zelfmoordterroriste”

Afscheidswoord van een Russische zelfmoordterroriste

Ik heb medelijden met jullie.
Jullie zouden ons zo graag willen begrijpen.
Waarom, waarom, waarom?
Spaar me jullie begrip. Ik kots erop. Begrip beperkt, onbegrip geeft onbeperkte vrijheid.
Je kunt psychologen, psychiaters en deskundigen op ons afsturen, maar dat helpt niets.
Voor 100 roebel per uur hoor je dan waarschijnlijk dat we een moeilijke jeugd gehad hebben. Gescheiden ouders, ontworteling, huiselijk geweld, identiteitsproblemen, wraakzucht,… dat soort dingen.
Allemaal zonde van het geld. Jullie zullen ons nooit begrijpen.

De volgende bom is voor mij. Ik zal hem met plezier gooien.
Ik zal ze doden, allemaal. Heerlijk.
Ik ben niet bang van de dood. Ik verlang ernaar.
Ieder mens is zwanger van de dood. En ik ben hoogzwanger. Ik geniet ervan.

Door jullie wil ik alleen maar gehaat worden. Geef je liefde maar aan een ander: aan je partner, je ouders, je kinderen. Mijn liefde is van een andere orde.

Aldus sprak de Russische terroriste Dora haar laatste woorden.
Dora is één van de personages in het toneelstuk De Liefde van een Terrorist dat ik in 2006 heb geschreven voor toneelgroep De Spelers. Het is een collage van scenes uit ‘De Rechtvaardigen’ (Les Justes) van Albert Camus en nieuwe, in reactie daarop door mij geschreven scenes. De scenes van Camus spelen in Rusland, aan het begin van de vorige eeuw, de scenes van mij in het hier en nu in Nederland.

Deze blog plaatste ik naar aanleiding van de zelfmoordaanslagen gisteren in de metro van Moskou. De gehele tekst van De Liefde van een Terrorist is als pdf bij mij verkrijgbaar.

1 comment on “Britse geheime dienst: ‘de terrorist’ bestaat niet”

Britse geheime dienst: ‘de terrorist’ bestaat niet

Oma
Begin dit jaar bezocht ik een conferentie in Rotterdam waarop een mevrouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken geruststellend aankondigde dat Nederlandse wetenschappers ons binnenkort precies kunnen vertellen waar radicaliserende moslims zich ophouden. Het zou daardoor gemakkelijker worden om terroristische aanslagen te voorkomen.
De mededeling werd door de aanwezigen, bestaande uit beleidsmakers, onderzoekers en mensen van politie en veiligheidsdiensten, met enig hoongelach ontvangen. De kennis over de wegen waarlangs moslims radicaliseren staat nog in de kinderschoenen en om moslims die radicaliseren te kunnen monitoren moet je ondubbelzinnige indicatoren vast kunnen stellen. De vraag is of dat ooit mogelijk zal zijn.

Interessant in dat verband zijn publicaties gisteren in de Britse krant the Guardian. Deze krant heeft beslag weten te leggen op een rapport van de Britse geheime dienst MI5 waaruit blijkt dat

het niet eenvoudig is om vast te stellen op welke manier mensen radicaliseren. Volgens MI5 is het niet mogelijk één profiel op te stellen van de
Britse terrorist. De gangbare
stereotypen blijken vaak niet te kloppen. In de meeste gevallen gaat het om Britse
onderdanen met een legale status. Ze zijn op religieus vlak
beginnelingen en nog lang geen islamitische fundamentalisten. De
invloed van radicale
extremistische geestelijken is volgens MI5 te verwaarlozen en er zijn duidelijke aanwijzingen dat een stabiele religieuze identiteit bescherming biedt tegen gewelddadige radicalisering. .

MI 5 trekt deze conclusies op grond case studies die zijn verricht door gedragswetenschappers van de dienst. Enkele honderden
personen zijn onderzocht. Het gaat om mensen waarvan bekend is dat zij “betrokken zijn bij, of nauw
verbonden zijn met, gewelddadige extremistische activiteiten”,
variërend van fondsenwerving tot het plannen van zelfmoordaanslagen in
Groot-Brittannië.