0 comments on “Verkiezingen zijn niet bedoeld als taaltoets”

Verkiezingen zijn niet bedoeld als taaltoets

Er is nogal wat ophef ontstaan doordat er her en der verkiezingsposters zijn verschenen waarop een andere taal dan het Nederlands wordt gebruikt. De verontwaardiging is tamelijk selectief en hypocriet: het gebruik van het Fries, het Limburgs, het Engels (bijvoorbeeld VVD’er Frank van Dalen) en zelfs het Chinees (zie illustratie) wordt min of meer als vanzelfsprekend beschouwd, maar het gebruik van het Turks of Arabisch is al snel een ‘schande’. Dat vinden niet alleen verschillende rechtse politici als VVD’er Paul de Krom, ook de Rotterdamse lijsttrekker Schrijer en minister Van der Laan vinden dat de posters moeten worden weggehaald, want: ‘ In Nederland spreken we Nederlands.’

Nou kun je je afvragen hoe Nederlands het Nederlands nog is. Bijvoorbeeld in Amsterdam, waar ‘I Amsterdam’ het officiële motto van de stad is. Tien minuten surfen over bijvoorbeeld sites van bedrijfsleven en lokale overheid geeft een inzicht in het ‘Nederlands’ dat in die kringen wordt gebezigd: er wordt in bilateraaltjes geleveld, bijvoorbeeld door accountmanagers, er worden responsibilities geclearcut, probleempjes getackeld en targets gesteld. Ook worden er toolkits uitgerold en systeemveranderingen “geembed”. Innovatie ontstaat door out-of-the-box te denken. In alle gremia wordt aan teambuilding gedaan, is er sprake van change management, bij voorkeur pro-actief en bottom-up. Daarvoor zijn dan weer Human Resourch managers nodig met eagerness, commitment, een hands-on mentaliteit en een helicopterview. Het is allemaal quite a challenge, een ‘ hell of a job’. En als er iets mis gaat roepen we al snel ‘shit’ of ‘fuck’.

1 comment on “Liever smirten dan swaffelen”

Liever smirten dan swaffelen

Smirten
Swaffelen is het woord van het jaar geworden. Swaffelen betekent "het geslachtsdeel
laten slingeren en moedwillig tegen een object aantikken, o.a. met het
oogmerk hierdoor een ander of zichzelf op te winden." Swaffelen is nu nog een mannenaangelegenheid, maar als het swaffelen een beetje emancipeert zullen snel de eerste vrouwelijke voorbindswaffelaars of voorbips-swaffelaars van zich laten horen.

Ik zal het maar eerlijk bekennen: ik ben geen swaffelaar. Slingeren, okay, maar moedwillig tegen objecten aantikken? Nee, dank u. Ik doe het niet in m’n eentje en ben ook nog nooit op een feestje geweest waar in gezelschap werd geswaffeld. Ik voel ook geen schreeuwende behoefte om op swaffelles te gaan of om lid te worden van een swaffelvereniging. Ik heb dan ook niet zoveel met dat woord.

‘Smirten’ vind ik leuker. Smirten is flirten met iemand die buiten staat te roken, omdat hij of zij binnen niet mag roken. Nou rook ik nog maar zelden; alleen wanneer iemand een Van Nelle of
Javaanse jongen aan het draaien is, krijg ik het nog wel eens moeilijk. Maar, ik verkeer wel graag in gezelschap van sommige rokers en sta daarom wel eens smirtend buiten een kroeg. En vaak is dat heel gezellig. Eén van de winstpunten van het rookverbod is namelijk dat cafébezoekers wat gemakkelijker al smirtend mengen. Het rookverbod draagt zo een ietsepietsie bij aan de sociale cohesie. ( En voor degenen die tegen rookverbod zijn: hier kun je dan een petitie tekenen. Of zoek de kroegen waar je gewoon binnen mag roken op hiermaghetwel. )

Vandaag heeft een zieke ex-roker die een rechtszaak had aangespannen tegen een
tabaksfabrikant bot gevangen bij de rechtbank in Amsterdam. Hij krijgt niet de geëiste schadevergoeding omdat de producent volgens de rechtbank niet aansprakelijk kan worden
gesteld voor de gevaren die verbonden zijn aan het roken. Terecht lijkt me. Je bent aardig van de wereld als je nog niet in de gaten hebt dat roken ongezond is. Wanneer je behoefte hebt aan nicotine, kun je beter een aubergine eten. Maar ja, met een aubergine tussen je lippen, wordt de kans op smirten weer een stuk kleiner.
Toch vergeten we bijna hoe ‘gewoon’ en onomstreden roken enkele decennia geleden was. Ik heb nog heel wat docenten gehad die ‘gewoon’ rookten in de klas. En vijftig jaar geleden waren er zelfs reclamepotjes waarin het roken werd aanbevolen door een arts.

Ik wens u nog veel smirtplezier, of zo wilt, swaffellol. 

4 comments on “Het gelul van managers”

Het gelul van managers

Manager2_2
  "Ja, hoi Henk met Hank. Ik dacht ik geef je even een belletje om te kijken of we nog even ergens een overlegmoment kunnen creëren voor een kleine powermeeting. Maar dan wel met de benen op tafel. Heb je even tijd voor een bilateraaltje of eventueel een driehoekje met de CFO? Liefst asap. We kunnen ook samen een vorkie prikken, maar dan wil ik er wel een typemiep bij hebben.

We moeten namelijk even wat responsibilities clearcutten, probleempjes tackelen en targets stellen voor we onze toolkit definitief gaan uitrollen, het project gaan implementeren en de systeemveranderingen definitief gaan embedden. Dat wordt een enorme challenge, want het moet met de huidige kredietcrisis allemaal budgetneutraal gebeuren. Per saldo zit er dus weinig rek in onze beurs, ook niet voor extra fte’s of een opleidingscaroussel. Sterker, voor sommige van onze collega’s zullen we elders een nieuwe uitdaging moeten zoeken. En, we zullen dat zo moeten brengen dat ze allemaal begrijpen dat het ook voor hen een win-win situatie is. Ieder nadeel heb z’n voordeel, vat je het?
We willen natuurlijk een transparante organisatie zijn en moeten onze boodschappen daarom intern richting de mensen toe goed doorcommuniceren, zodat er geen ruis in de communicatie komt. Dat moet kunnen, want in principe zijn de lijnen kort. In alle gremia en tussen alle gremia wil ik meer synergie. Er moet dus hard aan teambuilding worden gedaan. En ik doe dat liever allemaal pro-actief en top-down voordat we bottom-up troubles krijgen.

Maar goed, eerst zullen we meters moeten gaan maken en daarbij heb ik iemand met een hands-on mentaliteit nodig èn een helicopterview. En daarbij werd jouw naam gedropt – door mijn eigen persoontje by the way.  Maar dan moeten we wel eerst even wat piketpaaltjes slaan en de materie samen even doorexerceren. Als je er dan nog niet uitkomt, kunnen we nog wel een keer sparren om te levelen.