De Muur en de Nederlandse spionnen Reydon en De Jager

Op 1 september 1989 studeerde ik af op Nederlands Oost-Europabeleid. Een heroïsche carrière als de nieuwe dr. Clavan zat er niet in: 2 maanden na mijn afstuderen viel de Berlijnse Muur en daarmee brokkelde ook mijn ‘specialiteit’ af.

Reydon en De Jager

Bij het herdenken van de val van de Berlijnse Muur moet ik ook denken aan de Nederlandse spionnen Reydon en De Jager,  die in 1961, een week na het oprichten van de Berlijnse Muur, in de Sovjet Unie waren gearresteerd en na een proces ruim 2 jaar vast zaten in een Russische cel.

Evert Reydon (foto) en Louw de Jager waren – slecht voorbereid – door de Nederlandse Inlichtingen Dienst Buitenland (IDB) met een auto naar de Sovjet Unie gestuurd om als ‘toerist’ foto’s te maken van strategisch belangrijke locaties.

%d bloggers liken dit: