Schurende gesprekken

anne met kefiya ewoudbutterMijn ouders zijn al bijna 53 jaar getrouwd. Ze zijn nog steeds blij en gelukkig samen. Ze zijn het vaak met elkaar eens, maar er is één onderwerp waarbij ze lijnrecht tegenover elkaar staan: het Israelisch – Palestijns conflict. Mijn moeder, die zich actief inzet voor het behoud van het joods cultureel erfgoed in Nederland, voelt zich sterk verbonden met progressief liberale joden in Israel. Mijn vader is juist uitgesproken pro Palestijns.
Omdat een discussie over dit onderwerp wel eens pittig kan worden, wordt het in onze familie soms gemeden of wordt het met kleine plaagstootjes afgehandeld. Onbespreekbaar is het echter niet.

Lees verder Schurende gesprekken

Hebben eigen voorzieningen van migranten toekomst?

lantarens ewoudbutterDe discussie is inmiddels al zo’n 40 jaar oud, maar nog steeds actueel: vormen initiatieven als islamitische scholen, migrantenorganisaties (zelforganisaties), huiswerkbegeleidingsprojecten e.d. een brug naar de samenleving of werken ze segregatie in de hand?
Misschien is de vraag in hoeverre deze organisaties en initiatieven nog van nut zijn voor de tweede en de derde generatie relevanter.

Lees verder Hebben eigen voorzieningen van migranten toekomst?

Integratiebeleid Rutte I mist onderbouwing

Minister Donner (Binnenlandse Zaken) heeft vorige week een brief en beleidsnotitie aan de Tweede Kamer gestuurd over integratie, binding en burgerschap.

Het kabinet spreekt zelf van een koerswijziging waarmee Rutte 1 afstand neemt van “het relativisme dat besloten ligt in het model van de multiculturele samenleving”. Het is een stelling die niet onderbouwd wordt. Het kabinet laat na dit model van de multiculturele samenleving te omschrijven. Het is dan ook niet duidelijk of er ooit kabinetten zijn geweest die wel het door het kabinet beoogde model van de multiculturele samenleving omarmd hebben.

Volstrekt onduidelijk blijft in de nota ook het verband tussen de gesignaleerde problemen en de gesuggereerde oplossingen. Verwijzingen naar conclusies uit wetenschappelijk onderzoek ontbreken bijna volledig. Wel wordt er verwezen naar ‘ervaringen’. Het blijft daarom vaak onduidelijk waarop het beleid gestoeld is.

Lees verder Integratiebeleid Rutte I mist onderbouwing

Haagse segregatie-allergie

Een kleine meerderheid in de Haagse raad, bestaande uit onder andere de VVD en de SP,  wil dat er een einde komt aan aparte zwemuren voor vrouwen in een zwembad in de Hofstad.

Sporten is een middel om elkaar te ontmoeten is het argument. Dat klinkt logisch, maar afgezien van recreatief zwemmen, joggen en korfbal, zijn er maar weinig sporten die gemengd beoefend worden.

Je kunt je verder afvragen of het de primaire functie van een zwembad is om ontmoeting te faciliteren. De meeste mensen zullen er heen gaan om aan hun conditie te werken of om wat overtollig vet kwijt te raken. Een leuke ontmoeting onder de douche is dan mooi meegenomen, maar niet het belangrijkste doel van een duik in het chloor.

Lees verder Haagse segregatie-allergie