0 comments on “Er zijn vele wegen die naar Radicalisering leiden”

Er zijn vele wegen die naar Radicalisering leiden

Het is jammer dat Van Harten geen namen en rugnummers geeft. De deskundigen die ik ken ontkennen de rol van ideologische, waaronder ook religieuze, motieven namelijk niet en het nationale beleid tegen radicalisering is beschreven in nota bene het Actieplan Integrale Aanpak Jihadisme. Een plan dat onder andere als kritiek kreeg dat het te eenzijdig was gericht op alleen de radicalisering van moslims en geen aandacht had voor andere vormen van radicalisering.

Er wordt op landelijk en lokaal niveau aandacht besteed aan ‘counternarritives’ en samengewerkt met moskeekoepels, sleutelfiguren uit de islamitische gemeenschap en imams. Salafistische organisaties kunnen op warme belangstelling van de overheid rekenen, er worden lijsten opgesteld van haatpredikers en de buitenlandse financiering van moskeeën is de laatste jaren een aandachtspunt geworden.

Bij de tientallen bijeenkomsten die ik de afgelopen jaren heb bijgewoond, bijvoorbeeld van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), werd ook de rol van religie niet ontweken. Integendeel. Ouders hebben bijvoorbeeld vragen over het religieuze weerwoord dat ze hun kinderen moeten geven. Een religieus geschoolde voorlichter van het SMN vertelde me: “Je slaat de plank mis wanneer je religie buiten beschouwing laat. Radicalen misbruiken bronnen, omdat ze een geleerde heilig verklaren. Je moet hun taal spreken. Je moet weten wie die geleerden zijn, kritische vragen kunnen stellen en weten wat de jongeren bijvoorbeeld met bid’a (religieuze vernieuwing of nieuwlichterij), takfir (verkettering) of tawhid (de eenheid van God) bedoelen.”

Lees verder op Republiek Allochtonië

 

2 comments on “Het wil maar niet vlotten met de islamisering in Amsterdam”

Het wil maar niet vlotten met de islamisering in Amsterdam

zwaanFrits Bolkestein voorspelde in 2005 in het programma Buitenhof dat in 2015 een meerderheid van de Amsterdammers moslim zou zijn.

Inmiddels zijn we acht jaar verder en kunnen we kijken hoe hard het nu gaat met de islamisering van Amsterdam. Het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S schrijft hierover in de Staat van de Stad VII: “Van alle Amsterdammers voelt 13% zich [in 2012, red] verbonden met de islam, 7% met het katholicisme, 4% met het christendom in het algemeen en 2% met het protestantisme. Van alle Amsterdammers is 62% niet gelovig.”

3 comments on “Islamitische koepelorganisaties zijn aan zet na mislukken imamopleiding”

Islamitische koepelorganisaties zijn aan zet na mislukken imamopleiding

strandpaviljoen ewoudbutterDe enige Nederlandse beroepsopleiding tot imam en islamitisch geestelijk werker houdt op te bestaan. Dat heeft hogeschool Inholland laten weten.

Bestuursvoorzitter Doekle Terpstra meldt in Trouw dat het gaat om één van de duurste opleidingen van InHolland die, ondanks een speciale subsidie, nooit rendabel zal worden. De studenten hebben relatief veel intensieve begeleiding nodig en de opleiding telt veel langstudeerders.

Yassin El Forkani, woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) vreest inmenging door Marokko of Saude-Arabië. De vraag is nu echter vooral wat voor lessen het CMO zelf gaat trekken uit het mislukken van de imamopleiding.

0 comments on “Nederland islamiseert, maar in welke mate?”

Nederland islamiseert, maar in welke mate?

Ooit behoorde Nederland tot de grootste islamitische naties ter wereld, maar de moslims die toen tot het Nederlandse rijk behoorden, woonden aan de andere kant van de wereld. In Nederland merkten we weinig van de islam. Nu is dat anders. Terwijleen groot deel van de Nederlandse samenleving de afgelopen decennia seculariseerde, eisten de moslims steeds nadrukkelijker hun plek op. Niet alleen nam het aantal moslims toe, de tweede generatie beschouwtzich ook nadrukkelijker als Nederlands burger en zegt: wij zijn Nederlandse burgers met een islamitische achtergrond en wij blijven hier. Ze claimen het burgerrecht zichzelf te mogen zijn, hun eigen keuzes te kunnen maken en eisen op grond van de vrijheid van godsdiensten de vrijheid van meningsuiting ruimte voor hun islam. Ze kunnen,verwijzend naar marktbegrippen als ‘klant- en vraaggerichtheid’voorzieningen en producten vragen die aan hun behoeften voldoen.

Een groot deel van de Nederlandse (niet-islamitische) burgerservaart dit als een beangstigende ontwikkeling. Er zijn verschillendebuurten, scholen en bedrijven waar moslims in de meerderheid zijn en waar Nederlandse, vaak liberale verworvenheden, in het gedrang komen. Het gaat daarbij juist vaak om verworvenheden, als de emancipatie vande vrouw en de homo, waarvoor halverwege de vorige eeuw doorsocialisten en liberalen is gevochten. Ook zijn er verschillende voorbeelden te noemen van politici, kunstenaars en gewone burgers dieernstig in hun vrijheid werden en worden beperkt naar aanleiding vanuitingen en bedreigingen van moslims. ‘Nederland islamiseert’ klinkt het dan. Tot op zekere hoogte is dat waar, maar tot op welke hoogte? Inhoeverre is er sprake van feitelijke islamisering? In hoeverre wordt eroverdreven? Wie hebben er belang bij het beeld van islamisering? Aan deze en meer vragen wordt de komende tijd aandacht besteed op het Allochtonenweblog.