2 comments on “Wie gaat de PvdA leiden?”

Wie gaat de PvdA leiden?

tulpDe PvdA staat er momenteel in de peilingen erg slecht voor. Van de 38 zetels die de partij in 2012 haalde, dreigt de partij er ongeveer 30 te verliezen. Volgens een peiling van Maurice de Hond is Ahmed Aboutaleb de aangewezen kandidaat om de PvdA te redden. Gaat dat ook gebeuren? Zal een leiderschapswisseling van de PvdA gevolgen hebben voor het integratiebeleid van de partij of voor DENK? Een prognose.

Lees verder op Republiek Allochtonië

0 comments on “Integratie Turkse Nederlanders blijft voorlopig hoog op de agenda staan”

Integratie Turkse Nederlanders blijft voorlopig hoog op de agenda staan

bomeninmist johannabutterHet opstappen van de Turks-Nederlandse kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk gisteren uit de PvdA-fractie is het dieptepunt van een week die in het teken stond van het debat over de integratie van Turkse Nederlanders. Het is niet voor het eerst dat dit debat wordt gevoerd. Terugkerende thema’s in dit debat zijn de Turkse trots, de lange arm van Ankara en de gerichtheid op de eigen groep. Bevorderen of belemmeren deze de integratie? Dreigen er parallelle samenlevingen, staten binnen de Nederlandse staat, te ontstaan?

Samen met Roemer van Oordt schreef ik een stuk waarin we de huidige discussie in een historische context plaatsen.

Lees verder op Republiek Allochtonië

0 comments on “Onderzoek naar stemgedrag van niet-westerse Amsterdammers bij gemeenteraadsverkiezingen”

Onderzoek naar stemgedrag van niet-westerse Amsterdammers bij gemeenteraadsverkiezingen

verkiezingenAmsterdammers met een Surinaamse, Antilliaanse, Turkse of Marokkaanse achtergrond zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart veel minder vaak naar de stembus gegaan dan hun stadsgenoten zonder migratieachtergrond.
De PvdA en GroenLinks verliezen fors en vooral Amsterdammers zonder migratie-achtergrond (97 procent) stemmen vaak op iemand met dezelfde achtergrond. Ook Turkse Amsterdammers hebben relatief vaak gestemd op kandidaten van dezelfde herkomst, gevolgd door Marokkaanse Amsterdammers.
Tot slot zijn niet-westerse Amsterdammers zijn het vaker eens met de stelling: ‘De politieke partijen zijn alleen geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening’. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Opkomst en stemgedrag van Amsterdammers met een migratie-achtergrond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014’ van het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de UvA in samenwerking met Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) van de gemeente Amsterdam.

Lees verder op Republiek Allochtonië

1 comment on “PvdA betaalt hoge prijs voor ‘half’ kinderpardon”

PvdA betaalt hoge prijs voor ‘half’ kinderpardon

verdwaald op texel ewoudbutterEr komt steeds meer steun voor een ruimer kinderpardon. Meer dan de helft van de burgemeesters heeft inmiddels de petitie getekend die pleit voor een ruimer kinderpardon.

Het kinderpardon wordt voor de regeringspartijen steeds meer een molensteen. Dat geldt zeker voor de PvdA. Een groot deel van de achterban van de sociaal-democraten is ontevreden met het ‘halve kinderpardon’ waarvoor de partij inmiddels een waslijst aan ‘rechtse’ maatregelen heeft geslikt. Rutte en Teeven geven vooralsnog echter geen krimp.

Interessant is ook de ontwikkeling dat gemeenten steeds vaker aangeven niet het afvoerputje te willen zijn van het landelijke asielbeleid.

1 comment on “Het stemrecht voor migranten en de integratiekramp van de PvdA”

Het stemrecht voor migranten en de integratiekramp van de PvdA

bruggenslaanMigranten mogen sinds 1986 in Nederland stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen wanneer ze vijf jaar in Nederland verblijven. Het kabinet Rutte Asscher wil dat veranderen en migranten pas na zeven jaar stemrecht geven. Waarom eigenlijk? Heeft het kabinet sterke argumenten voor deze inperking van rechten?

0 comments on “PvdA betaalt flinke prijs voor binnenhalen kinderpardon”

PvdA betaalt flinke prijs voor binnenhalen kinderpardon

AfbeeldingEr komt een pardonregeling voor kinderen die tenminste vijf jaar voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar in ons land verblijven. Dat is het belangrijkste punt dat de PvdA heeft binnengehaald in het regeerakkoord Bruggen Slaan van VVD en PvdA op het thema integratie/immigratie. Verder is het voor partnermigratie niet meer noodzakelijk dat de partners getrouwd zijn en komt er weer een inburgeringsaanbod voor vluchtelingen. Ook is een verbod op de dubbele nationaliteit definitief van de baan.

De immigratie/integratieparagraaf van het kabinet lijkt op andere onderdelen vooral het stempel van de VVD te hebben gekregen.

Lees verder op Republiek Allochtonië waarop dit artikel op 29 oktober 2012 verscheen.

 

0 comments on “Voor u geknipt: PvdA’er leek wel crimineel”

Voor u geknipt: PvdA’er leek wel crimineel

Uit de serie Geknopt voor U een PvdA-wethouder die met de ‘verkeerde’ foto in de krant kwam.

Eerdere afleveringen in de serie ‘geknipt voor u’ hier.

0 comments on “Gemeente Amsterdam laat terecht haar tanden zien”

Gemeente Amsterdam laat terecht haar tanden zien

De PvdA en GroenLinks willen in de Tweede Kamer gezamenlijk een initiatiefwetsvoorstel indienen om te garanderen dat illegale mbo’ers stage kunnen lopen.

Dit is een logisch en terecht vervolg op het conflict dat deze week ontstond tussen Amsterdam en het kabinet over de kwestie die door het Amsterdamse GroenLinks werd geagendeerd, nadat eerder ombudsman Pieter Hilhorst en het Stoutfonds er al aandacht voor hadden gevraagd.

0 comments on “Progressieve partijen moeten niet bang zijn voor debat over islam”

Progressieve partijen moeten niet bang zijn voor debat over islam

Islamverlichting Michael Blok, oud-voorzitter van GroenLinks in Amsterdam-Oost, haalt op de VARA-website joop.nl flink uit naar Femke Halsema.  Hij verwijt haar dat ze zich bij haar afscheid uitsprak voor de absolute spreekvrijheid van Geert Wilders en dat ze de rechtszaak tegen Wilders niet steunde. Volgens Blok waren dat verkeerde keuzes omdat Wilders zich zelf niet aan de democratische regels houdt en zijn critici monddood wil maken. Ook zou Halsema zich volgens Blok hebben aangesloten bij het anti-islamkoor met haar kritiek op de islam en op vrouwen die een hoofddoek dragen.  x91Halsema staat in haar hemdx92 stelt Blok. Ten onrechte. 

Om met islamkritiek van Halsema te beginnen. Op 9 oktober 2010 hield ze op een GroenLinks-congres een toespraak over godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid. Hierbij stelde ze onder andere dat de islam bij Nederland hoort, dat ze de behoefte om te geloven respecteert en wil beschermen en dat ze een hoofddoekjesverbod in publieke functies of een verbod op de Koran onacceptabele vormen van geloofsvernedering vindt.

0 comments on “De ‘vrijheid van onderwijs’ is in Amsterdam een relatief begrip”

De ‘vrijheid van onderwijs’ is in Amsterdam een relatief begrip

Ik ben boos. Boos op de gemeente Amsterdam. Door wanbeleid is er een flink gebrek aan plaatsen voor middelbare scholieren ontstaan waardoor de vrije keuze van onderwijs in de hoofdstad ernstig beperkt is en het voor sommige kinderen nog maar de vraag is of ze straks wel in Amsterdam terecht kunnen.

Onze oudste dochter is 12 en gaat dit jaar naar de middelbare school. Een grote, spannende stap. De afgelopen weken zijn we op zoek gegaan naar een school voor haar. Keuze genoeg, zou je denken in een grote stad als Amsterdam. an haar juf had ze een havo/vwo-advies gekregen en de Cito-score kwam daar fraai mee overeen.