1 comment on “Burgerschapsvorming begint met meer democratie op school”

Burgerschapsvorming begint met meer democratie op school

Jente1In het Parool van 7 april pleiten Rik Seveke en Bram Eidhof voor meer burgerschapsonderwijs op de Amsterdamse scholen. Wij ondersteunen dit van harte, maar stellen voor een stap verder te gaan. Breng burgerschapskennis en vaardigheden in de praktijk en geef leerlingen veel meer zeggenschap over hun directe omgeving door het onderwijs flink te democratiseren.

0 comments on “Diversiteit en aanpak discriminatie in de coalitieakkoorden van de grote steden”

Diversiteit en aanpak discriminatie in de coalitieakkoorden van de grote steden

gesprekNu ook in Den Haag en Amsterdam de nieuwe colleges van start zijn gegaan, hebben alle vier de grote steden weer een stadsbestuur. Ik heb in de coalitieakkoorden de plannen van de gemeenten gelezen op het gebied van diversiteit, integratie en de aanpak van discriminatie. Wie zijn de verantwoordelijke wethouders en wat zijn de verschillen met de akkoorden van de voorbije periode?