0 comments on “Onderzoek naar zorg op ISK-scholen”

Onderzoek naar zorg op ISK-scholen

organisatievannabijheidcoverDe tevredenheid over de zorg op Internationale Schakelklassen (ISK’s) hangt sterk samen met de mate waarin het lukt om nabijheid zo te organiseren dat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden en leerlingen het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden wanneer ze daaraan behoefte hebben. Dat blijkt uit onderzoek dat ik samen met zelfstandig onderzoeker Eva Klooster heb gedaan en dat onlangs door LOWAN, een netwerkorganisatie die ondersteuning en advies geeft aan ISK-scholen, is gepubliceerd.

1 comment on “Burgerschapsvorming begint met meer democratie op school”

Burgerschapsvorming begint met meer democratie op school

Jente1In het Parool van 7 april pleiten Rik Seveke en Bram Eidhof voor meer burgerschapsonderwijs op de Amsterdamse scholen. Wij ondersteunen dit van harte, maar stellen voor een stap verder te gaan. Breng burgerschapskennis en vaardigheden in de praktijk en geef leerlingen veel meer zeggenschap over hun directe omgeving door het onderwijs flink te democratiseren.

0 comments on “Onderwijsinspectie: etnische segregatie in onderwijs daalt, economische segregatie neemt toe”

Onderwijsinspectie: etnische segregatie in onderwijs daalt, economische segregatie neemt toe

potlodendiversiteitonderwijsHet basisonderwijs is sterker gesegregeerd dan op grond van de segregatie van wijken verwacht zou mogen worden. Basisscholen zijn vooral gesegregeerd naar opleidingsniveau van de ouders. Verder stijgt de segregatie naar inkomen, terwijl de etnische segregatie daalt. Tussen gemeenten verschilt de mate van segregatie aanzienlijk. Scholen met bijzondere onderwijsconcepten dragen sterk bij aan de segregatie, omdat ze veelal hoger opgeleide ouders trekken. En ‘klein religieuze’ scholen dragen bij aan de etnische segregatie, omdat ze vooral leerlingen trekken met een migratieachtergrond.

3 comments on “Schurende gesprekken”

Schurende gesprekken

anne met kefiya ewoudbutterMijn ouders zijn al bijna 53 jaar getrouwd. Ze zijn nog steeds blij en gelukkig samen. Ze zijn het vaak met elkaar eens, maar er is één onderwerp waarbij ze lijnrecht tegenover elkaar staan: het Israelisch – Palestijns conflict. Mijn moeder, die zich actief inzet voor het behoud van het joods cultureel erfgoed in Nederland, voelt zich sterk verbonden met progressief liberale joden in Israel. Mijn vader is juist uitgesproken pro Palestijns.
Omdat een discussie over dit onderwerp wel eens pittig kan worden, wordt het in onze familie soms gemeden of wordt het met kleine plaagstootjes afgehandeld. Onbespreekbaar is het echter niet.

0 comments on “Turken in Nederland; de feiten”

Turken in Nederland; de feiten

Begin januari sloeg een groep van Turkse professionals met een manifest in de Volkskrant en op Republiek Allochtonië alarm: ze maakten zich ernstig zorgen over de integratie van de tweede generatie Turkse Nederlanders. Het manifest riep vele reacties op. Sommigen betuigden steun, maar er was ook veel kritiek.

Zowel het manifest als de reacties waren vooral gebaseerd op meningen, ervaringen en principes. In dit stuk weinig meningen, wel veel feiten en/of resultaten van onderzoek.

0 comments on “De ‘vrijheid van onderwijs’ is in Amsterdam een relatief begrip”

De ‘vrijheid van onderwijs’ is in Amsterdam een relatief begrip

Ik ben boos. Boos op de gemeente Amsterdam. Door wanbeleid is er een flink gebrek aan plaatsen voor middelbare scholieren ontstaan waardoor de vrije keuze van onderwijs in de hoofdstad ernstig beperkt is en het voor sommige kinderen nog maar de vraag is of ze straks wel in Amsterdam terecht kunnen.

Onze oudste dochter is 12 en gaat dit jaar naar de middelbare school. Een grote, spannende stap. De afgelopen weken zijn we op zoek gegaan naar een school voor haar. Keuze genoeg, zou je denken in een grote stad als Amsterdam. an haar juf had ze een havo/vwo-advies gekregen en de Cito-score kwam daar fraai mee overeen.