0 comments on “Bedreigd”

Bedreigd

bomeninmist johannabutterBedreigingen komen van alle kanten. Wat de bedreigers gemeen hebben is dat het radicale, intolerante idioten zijn die niet kunnen omgaan met het gegeven dat niet iedereen dezelfde mening heeft als zij. Het zijn mensen die bang zijn voor verschillen.

0 comments on “Artikel over Haagse shariawijk is gemiste kans”

Artikel over Haagse shariawijk is gemiste kans

belleblaas hanskalfEen artikel in Trouw over een Haagse shariawijk ontaardde al snel in een hysterische discussie. Dat kwam mede door de hijgerige opening van het artikel. Het is een gemiste kans omdat het artikel ook de aanleiding had kunnen vormen voor een serieus debat, bijvoorbeeld over de vraag hoe we in Nederlandse buurten met de vrijheid van minderheden omgaan.

0 comments on “Het wegkijken na Breivik”

Het wegkijken na Breivik

Irak_minister_informatie Premier Rutte heeft de afgelopen weken laten merken weinig interesse te hebben in een debat over de link tussen het gedachtengoed van Anders Breivik en dat van de stroming waartoe ook Geert Wilders wordt gerekend. De reactie van de premier past in een lange (Nederlandse) traditie van ‘wegkijken’.

Of het nu om het Nederlandse slavernij- of koloniale verleden gaat, het gebrekkige verzet tegen de holocaust, de politionele acties, de massamoord door Nederlandse militairen in Rawagede, de Nederlandse betrokkenheid bij de levering van gifgas aan Irak, het optreden van het Nederlandse leger in Srebrenica of burgerslachtoffers ten gevolge van het optreden van het Nederlands leger in Afghanistan,…. we hebben het er liever niet over. En degenen die er wel over willen spreken, krijgen al snel de beschuldiging last te hebben van de ‘weg-met-ons mentaliteit’. We kijken als Nederlanders liever naar anderen dan in een spiegel.
Individuen die ons (collectieve) zelfbeeld verstoren, plaatsen we bij voorkeur buiten de maatschappelijke orde. Bijvoorbeeld door ze als ‘gek’ of ‘ idioot’ te bestempelen, dan hoeven we ook geen serieus gesprek meer over ze te hebben. Dat is gemakkelijk, maar of het ook iets oplost?

0 comments on “Boze burgers, rancune en (multicultureel) onbehagen”

Boze burgers, rancune en (multicultureel) onbehagen

De laatste jaren wordt steeds vaker gesproken over multicultureel onbehagen. De burger is boos. In hoeverre is dat nieuws? Is de burger niet altijd al boos geweest? Wordt de boze burger van nu meer gedreven door rancune dan in het verleden? Gaat het om lager opgeleiden versus hoger opgeleiden? In hoeverre is het onbehagen verbonden met de komst van een multiculturele samenleving?

Sinds de moord op Fortuyn wordt er gesproken over de Boze Burger. De populariteit van de PVV geeft ook steeds weer voeding aan de vraag: waarom wordt er op deze partij gekozen?

Deze week verscheen er een rapport van het SCP. Niet het eerste over dit onderwerp. Inmiddels zijn er de afgelopen jaren honderden artikelen en een aantal interessante onderzoeksrapporten over het ongenoegen gepubliceerd.

0 comments on ““Waarom zou ik nog belasting betalen wanneer ik niet welkom ben?””

“Waarom zou ik nog belasting betalen wanneer ik niet welkom ben?”

‘Hey buurman! Alles goed? Thuis ook alles goed?’

‘Alles goed buurvrouw. Bij jullie ook?’

De Turks-Nederlandse Fatma is al 11 jaar m’n buurvrouw niet meer, toch zijn we elkaar ‘buurman’ en ‘buurvrouw’ blijven noemen. Meestal zie ik Fatma in de kleine supermarkt die ze al jaren met haar familie runt en meestal gaat het goed met haar. Ja, natuurlijk, ze moeten allemaal hard werken, maar iedereen is gezond en dat is het belangrijkste, nietwaar?

Deze week zag ik Fatma voor het eerst na de vakantie en deze keer had ze een ander verhaal.

0 comments on “Het tegengaan van multicultureel onbehagen vraagt een actieve overheid (Ewoud Butter)”

Het tegengaan van multicultureel onbehagen vraagt een actieve overheid (Ewoud Butter)

Sinds 2004 wordt er in Nederland beleid ontwikkeld om radicalisering tegen te gaan. De laatste jaren is het accent meer komen te liggen op polarisatie, vervreemding en multicultureel onbehagen. Gaat het om processen die schromelijk overdreven worden of vragen ze juist om meer aandacht? Een artikel van Ewoud Butter.

0 comments on “Wie stemmen er PVV?”

Wie stemmen er PVV?

De PVV heeft afgelopen woensdag flink gewonnen. In Limburg en Brabant scoorde de partij goed en in delen van de grote steden vind je de grootste concentraties PVV-stemmers. In Amsterdam Nieuw-West (133.000 inwoners) bijvoorbeeld behaalde de PVV 15% van de stemmen.
Even een grove rekensom: er voorzichtig van uitgaande dat vooral autochtonen PVV stemmen (*) en dat autochtonen in Nieuw West ongeveer de helft van het electoraat vormen, heeft waarschijnlijk een kleine  30% van de autochtonen in Nieuw-West PVV gestemd. Vergelijkbare conclusies kun je voor Amsterdam-Noord trekken: in een stadsdeel met 87.000 inwoners, waarvan 55% autochtoon, stemde 21,6% PVV.

Politici, journalisten en opiniepeilers vonden de uitslag verrassend. En dat verbaast mij dan weer. Het ‘onbehagen’ en het wantrouwen ten opzichte van de gevestigde politiek dat mensen ertoe leidt op de PVV te stemmen, zit diep. Daarnaast is er nog steeds een groep PVV-stemmers die er niet voor uit durft te komen dat ze op de PVV stemmen.

Wie zijn die PVV-stemmers? Hieronder een overzicht van enkele onderzoeken die de afgelopen jaren zijn verschenen.

0 comments on “Zowel autochtonen als allochtonen kennen multicultureel onbehagen”

Zowel autochtonen als allochtonen kennen multicultureel onbehagen

Zowel onder autochtonen als allochtonen in Amsterdam is er sprake vanmulticultureel onbehagen. Belangrijkste oorzaken voor dit onbehagenzijn negatieve ervaringen met veiligheid en segregatie en het gevoelhier niet tegen beschermd te worden. Dat zijn de belangrijksteconclusies van een kwalitatief onderzoek dat door stichting Voorbeelden Cadre vorig jaar is gedaan in opdracht van De Rode Hoed.
Tijdens een verkiezingsdebat woensdag in de Rode Hoed gaf onderzoeker en projectleider Eva Klooster aan dat de helft van de onderzochte groep overweegt – indien mogelijk – op de PVVte stemmen. De anderen willen niet stemmen of hebben nog geen keuzegemaakt.

0 comments on ““Amsterdam dreigt zijn tolerante ziel te verliezen””

“Amsterdam dreigt zijn tolerante ziel te verliezen”

In het kader van een onderzoek naar multicultureel onbehagen in Amsterdam interviewde ik een jaar geleden een 42-jarige fragiele en nichterige homo die serieus overweegt om bij de landelijke verkiezingen op de PVV te stemmen: Tim, een portret.

Tim werd in mei ’68 (“symbolischer kan niet’) geboren in een klein dorp bij Goes als oudste van een gezin van vier kinderen. Zijn ouders waren streng gereformeerd, zijn vader was actief in het bestuur van de lokale kerk.

Tim was 14 en zat op het VWO in Goes toen hij besefte dat hij homoseksueel was. Omdat hij wist dat zijn ouders homoseksualiteit niet accepteerden, hield hij zijn geaardheid lange tijd verborgen. Dat leidde er  toe dat hij steeds depressiever werd. Ook gingen zijn prestaties op school achteruit, zodat hij moest overstappen naar de HAVO. Toen hij 16 was had hij na een avondje stappen thuis zijn coming out. Daarna brak de ‘hel”  los. “Mijn vader heeft sinds die dag niet meer met me gesproken, m’n moeder probeerde me om te praten. Ze dacht dat ik geestelijk ziek was en zag mijn homoseksualiteit als een gevolg van mijn depressiviteit in plaats van andersom.” Ze stuurde Tim naar de dominee en daarna naar de psychiater. Tim werkte mee, tegen beter weten in, ‘uit een soort schuldgevoel’.

0 comments on “De PVV-stemmer verdient een betere partij”

De PVV-stemmer verdient een betere partij

Het bashen van moslims is niet moeilijk. Hetzelfde geldt voor het bashen van PVV-stemmers. Zo worden de Wilders-fans in het hilarisch verslag van de pro-Wilders demonstratie van Rutger Castricum (GeenStijl) neergezet als een kleurrijk stel Tokkies. Je kunt ze ook gemakkelijk met extreemrechts associëren door te wijzen op de vertegenwoordiging van extreemrechts in dezelfde demonstratie. Allemaal niet moeilijk, voor je het weet heb je het beeld gecreëerd van de PVV-stemmer als extremistische Tokkie, die je moeilijk serieus kunt nemen.

En als undercoverjournaliste Karen Geurtsen in HP/De Tijd duidelijk maakt dat zelfs de PVV kamerfractie haar eigen achterban niet serieus neemt, waarom zou je ze dat zelf dan wel doen?