2 comments on “Toespraak bij ontvangst Clara Meijer-Wichmann penning 2016”

Toespraak bij ontvangst Clara Meijer-Wichmann penning 2016

uitreiking-cmw3
Op zaterdagmiddag 10 december 2016 had ik de geweldige eer als hoofdredacteur en oprichter van Republiek Allochtonië de Clara Meijer-Wichmann Penning te mogen ontvangen.

Ik nam in mijn speech stelling tegen hijgerige en foutieve berichtgeving in de media, het zonder enige onderbouwing culturaliseren en islamiseren van het integratiedebat en ook nam ik het geneuzel over de Nederlandse cultuur’ of ‘onze manier van leven’ op de korrel. Wanneer we willen benadrukken welke waarden en vrijheden we belangrijk vinden, is het veel effectiever, concreter en vooral inclusiever om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als referentiepunt te gebruiken.

Hieronder de tekst van mijn speech.

1 comment on “Het culturaliseren van debatten over vrijheid en integratie werkt averechts”

Het culturaliseren van debatten over vrijheid en integratie werkt averechts

edith_schippersBeste mevrouw Schippers,

Ik heb de laatste tijd geworsteld met uw HJ Schoo-lezing over vrijheid.
Net als u wil ik dat mijn dochters in alle vrijheid hun leven kunnen leiden.
Uw pleidooi voor individuele vrijheid ondersteun ik  van harte, maar toen u uw betoog ging culturaliseren, haakte ik af.

Met kreten als ‘de Nederlandse cultuur’ of ‘onze manier van leven’, kan ik niks, omdat deze kreten nooit concreet worden. Sterker, ik denk dat u door het culturaliseren van uw verhaal individuele vrijheid juist niet vergroot, dat u optie manier mensen eerder uitsluit in plaats van insluit. Effectiever lijkt het me onze grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als referentiepunt te gebruiken voor de strijd voor vrijheid.

En, als u zo voor vrijheid bent, waarom sluit u samenwerking met de PVV dan niet uit, een partij die met voorstellen komt die fundamentele rechten van bevolkingsgroepen bedreigen?

Ik probeer het toe te lichten in bijgaande brief.

2 comments on “De Saoedis, onze ongemakkelijke vrienden”

De Saoedis, onze ongemakkelijke vrienden

olieIn dezelfde week dat Ahmed Marcouch (PvdA) pleitte voor een verbod op salafistische organisaties, bezocht zijn partijgenoot Ahmed Aboutaleb namens de gemeente Rotterdam Saoedi-Arabië om er geld te verdienen. Een omstreden bezoek. Niet alleen omdat in Saoedi-Arabië de mensenrechten op grote schaal worden geschonden, maar ook omdat vanuit dat land het wahabisme wordt geëxporteerd en terrorisme wordt gefinancierd.

0 comments on “Onze vrienden de Saoedis”

Onze vrienden de Saoedis

Human-rights-pictureEen dag nadat Rutte had verklaard dat we in oorlog zijn, verliet hij zelf het land. Hij ging op handelsmissie.
De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb riep Nederlandse moslims op massaal afstand te nemen van de aanslagen, zoals hij dat eerder ook na de aanslag op Charlie Hebdo had gedaan. Vandaag vertrekt hij op een missie naar Saoedi-Arabië, één van de landen waaruit IS steun ontvangt en waar op grote schaal mensenrechten worden geschonden.

Mensenrechten zijn mooi, maar handel is beter.

1 comment on “Over ‘Nederland Gidsland’ hebben we het al lang niet meer”

Over ‘Nederland Gidsland’ hebben we het al lang niet meer

human-rightsVVD’er Halbe Zijlstra pleit in een essay voor een realistisch buitenlandbeleid dat gericht is op het aangaan van strategische relaties met de landen aan de buitengrenzen van Europa, waarbij de inzet vooral is dat die landen handelen in het Europees en Nederlands belang. Of die landen democratisch bestuurd worden is van minder belang. ‘Als er een stabiel regime zit, moet je dat koesteren en proberen door middel van geleidelijkheid de situatie te verbeteren voor de bewoners. We moeten ophouden met het opgeheven vingertje iemand aan te spreken,’ verklaarde Zijlstra tegenover De Volkskrant. 

Peace, profits and principles
Oud VVD’er Joris Voorhoeve schreef ooit een standaardwerk over het Nederlandse buitenlandbeleid met de alleszeggende titel Peace, profits and principles. Hij beschrijft in dit boek helder hoe bij het vaststellen van buitenlandbeleid in Nederland  steeds weer een afweging wordt gemaakt tussen veiligheidsbelangen, economische belangen en de waarden waar we als Nederlandse samenleving voor willen staan.

5 comments on “Oorlog is (wapen)handel”

Oorlog is (wapen)handel

War4Bashar al-Assad is arts. Waarschijnlijk heeft hij ooit de Syrische versie van de eed van Hippocrates  afgelegd en beloofd mensen te genezen en niet te beschadigen.

Mocht hij die eed hebben afgelegd, dan is deze inmiddels niets meer waard.

De arts Assad heeft bloed aan zijn handen. Als president van Syrië geeft hij leiding aan een land waar tussen 2011 en juli 2013 minstens 130.000 doden zijn gevallen ten gevolge van een burgeroorlog.
Na juli 2013 is men gestopt met het tellen van de doden. Het werd te onoverzichtelijk. Hoeveel doden het leger van Assad ondertussen op zijn geweten heeft, weten we niet, maar we kunnen er van uitgaan dat het er heel erg veel zijn.

0 comments on “Pervers”

Pervers

wijzijnhierIn Nederland gooien we jaarlijks 800 miljoen kilo voedsel weg. Dat is ongeveer 50 kilo per inwoner. En dan gaat het niet over afgekloven botjes, maar over eetbaar voedsel. Dit is naar schatting € 2,4 miljard aan voedsel per jaar, zo’n  € 350 per huishouden en € 155 per persoon. In de rest van de voedselketen wordt trouwens ook nog eens voor € 2 miljard verspild.

Tegelijkertijd hebben de voedselbanken in Nederland ieder jaar te kampen met een tekort aan voedsel.

Ik vind dat pervers.

Wat ik ook pervers vind is wat er gebeurt met de groep van 120 uitgeprocedeerde vluchtelingen. Zij zwerven nu al twee jaar door Amsterdam. Het is een groep die voor een groot deel bestaat uit mensen die niet in Nederland mogen blijven, maar om verschillende redenen ook niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Vorige week zijn ze weer verhuisd. Nu tijdelijk naar een leegstaand schoolgebouw in de Rivierenbuurt. Ze moeten er nu weer uit.

0 comments on “Diversiteit en aanpak discriminatie in de coalitieakkoorden van de grote steden”

Diversiteit en aanpak discriminatie in de coalitieakkoorden van de grote steden

gesprekNu ook in Den Haag en Amsterdam de nieuwe colleges van start zijn gegaan, hebben alle vier de grote steden weer een stadsbestuur. Ik heb in de coalitieakkoorden de plannen van de gemeenten gelezen op het gebied van diversiteit, integratie en de aanpak van discriminatie. Wie zijn de verantwoordelijke wethouders en wat zijn de verschillen met de akkoorden van de voorbije periode?

0 comments on “Marokko, mensenrechten en migranten”

Marokko, mensenrechten en migranten

M6
De afgelopen maanden is er op het
Allochtonenweblog veel aandacht besteed aan Marokko en de relatie van
dat land met haar emigranten. Hieronder over deze onderwerpen een
‘factsheet’ en links naar een selectie van de artikelen die zijn
verschenen.

Marokko is een koninkrijk. De koning, Mohammed VI (afgekort M6),
wordt niet alleen beschouwd als wereldlijk leider, maar ook als
geestelijk leider. De Koning is opperbevelhebber van de strijdkrachten
en voorzitter van de Hoge Raad voor de Magistratuur. Alle belangrijke
politieke beslissingen moeten met zijn instemming worden genomen.
Aan
de laatste parlementsverkiezingen 2007 deden 33 partijen mee. Maar
liefst 24 fracties veroverden een plek in het Marokkaanse parlement. De
conservatieve partij Istiqlal (Onafhankelijkheid) won de verkiezingen
met 52 zetels, gevolgd door de islamitische Partij voor
Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) met 47 zetels. De socialistische
USF was de grootste verliezer en viel terug naar 36 zetels. De
invloedrijke islamistische beweging Adl wa al Ishan (Rechtvaardigheid
en Liefdadigheid) riep op tot een boycot van de verkiezingen. De
politieke partij van de Berbers, de Parti Democratique Amazigh (PDA) werd verboden.
Slechts
37 procent van de kiesgerechtigden trok naar de stembus en dat was een
dieptepunt. Volgens waarnemers een duidelijk teken van een wantrouwen
in de overheid. Na de verkiezingen vormden Istiqlal en de USF opnieuw
de regering onder leiding van premier Abbas El Fassi. In zijn kabinet
zijn zeven van de 34 ministers vrouw.
Afgelopen zomer is er een
34ste politieke partij opgericht: de Parti Authenticite et Modernite
(PAM). De oprichter van de partij is Fouad Ali el Himma, die al dertig
jaar de beste vriend van de koning is. De verwachting is dat El Himma
tegenwicht moet bieden aan de oprukkende islamisten van de Parti de la
Justice et du Developpement (PJD), die onlangs hardliner en
aartsconservatief Abdelilah Benkirane tot haar partijleider koos. PAM
zal, vanwege de directe link met de koning, waarschijnlijk een grote
aanhang verwerven.

Mensenrechten

In juli 1999 kwam
er na ruim dertig jaar een einde aan het bewind van Koning Hassan II.
Onder zijn regime, de jaren van lood genoemd, werden mensenrechten fors
geschonden. Vlak voor zijn dood kwamen er voorzichtig hervormingen tot
stand. De nieuwe koning, Mohammed VI ging hier mee door. Dit heeft
geleid tot een opener klimaat in Marokko. Er kan meer worden gezegd en
er is sprake van een grotere persvrijheid.