1 comment on “Het wil maar niet vlotten met de islamisering in Nederland”

Het wil maar niet vlotten met de islamisering in Nederland

ochtendHet aandeel Nederlanders boven de 15 jaar dat zichzelf als moslim beschouwt is in 2017 niet toegenomen. Net als in 2016 is dit percentage 5,1%.

Dat blijkt uit de CBS-reeks Statische Trends waarin de religieuze betrokkenheid van de Nederlandse bevolking in 2012-2017 wordt belicht.

Lees verder op Republiek Allochtonië

0 comments on “De ‘islamisering’ van Nederland. De feiten”

De ‘islamisering’ van Nederland. De feiten

schatting samenstelling moslimpopulatie
Tijdens de komende verkiezingscampagne zullen er vast weer politici zijn die roepen dat Nederland of een willekeurige gemeente in rap tempo islamiseert. Vooral de PVV neemt hierin vaak het voortouw, maar ook vertegenwoordigers van andere partijen waarschuwen hiervoor. Daarnaast zijn er (extreemrechtse) anti-islambewegingen als Pegida, Identitair Verzet en sinds kort Rechtsinverzet die actievoeren tegen de islamisering.
Voor deze lieden en hun aanhang beantwoordde ik met Roemer van Oordt 12 vragen over islamisering.

Lees het op Republiek Allochtonië

1 comment on “Hoe hard islamiseert Nederland?”

Hoe hard islamiseert Nederland?

Tijdens de komende verkiezingscampagne zullen er vast weer politici zijn die roepen dat we overspoeld worden door moslims, dat Nederland in rap tempo islamiseert.

Voor deze politici en hun aanhang geruststellende cijfers: het aandeel moslims nam in 2015 met 0,0% toe. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het CBS. Net als in 2014 beschouwde 4,9% van de volwassen Nederlanders zichzelf als moslim.

6 comments on “De angst voor islamisering is een vorm van sociale hypochondrie”

De angst voor islamisering is een vorm van sociale hypochondrie

moslimsindeeuHet aantal moslims neemt in Nederland toe. Dat kun je islamisering noemen, maar wanneer je bang bent dat deze relatief beperkte toename van het aantal moslims leidt tot een bedreiging van Nederlandse waarden, dan leid je aan wat de socioloog Willem Schinkel een ernstige vorm van sociale hypochondrie zou noemen. Dan gedraag je je als een paranoïde patiënt zonder zelfvertrouwen, die overal om zich heen bedreigingen ziet.

0 comments on “Harde cijfers: de islamisering van Amsterdam stokt”

Harde cijfers: de islamisering van Amsterdam stokt

westermoskee“Islam is het grootste geloof in Amsterdam en Den Haag!” kopte GeenStijl vorige week. De islam wordt volgens het blog vanzelf de dominante religie in Nederland.

Grote paniek onder de reaguurders: “Het verloopt allemaal volgens islamitisch plan”, “Het is precies zoals Geert Wilders heeft voorspelt” (sic!); “een sluipende islamisering van de samenleving”, “Kwestie van tijd totdat we een halve maan op de Nederlandse vlag moeten zetten”, “tijd voor de invoering van de Sharia in Amsterdam en Den Haag, “, “Mladic had gelijk, “Islam is kanker en kanker moet je bestralen, wegsnijden of chemo toepassen”.

Wat zijn de feiten? Lees verder op Republiek Allochtonië

2 comments on “Het wil maar niet vlotten met de islamisering in Amsterdam”

Het wil maar niet vlotten met de islamisering in Amsterdam

zwaanFrits Bolkestein voorspelde in 2005 in het programma Buitenhof dat in 2015 een meerderheid van de Amsterdammers moslim zou zijn.

Inmiddels zijn we acht jaar verder en kunnen we kijken hoe hard het nu gaat met de islamisering van Amsterdam. Het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S schrijft hierover in de Staat van de Stad VII: “Van alle Amsterdammers voelt 13% zich [in 2012, red] verbonden met de islam, 7% met het katholicisme, 4% met het christendom in het algemeen en 2% met het protestantisme. Van alle Amsterdammers is 62% niet gelovig.”

12 comments on “Het ongelijk van Theodor Holman, Breivik en Wilders”

Het ongelijk van Theodor Holman, Breivik en Wilders

Moslims gaan de wereld veroveren door massa-immigratie en door hoge kindertallen. Dat is de angst van sommigen, waaronder de aanhangers van de Eurabië complottheorie van Bat Ye’or, waartoe ook Geert Wilders, Anders Breivik en Theodor Holman gerekend kunnen worden.

 Zo verklaarde columnist Theodor Holman onlangs in het Parool: “Breivik stelt – en dat ben ik met hem eens – dat moslims gebruikmaken van twee wapens: bevolkingsaanwas en immigratie.”

Le Temps keek of deze angst met cijfers te onderbouwen is en concludeerde dat nergens ter wereld de geboortecijfers zo razendsnel omlaag kelderen als juist in Arabische en moslim landen. Gemiddeld daalde het aantal kinderen in de islamitische wereld de afgelopen dertig jaar met 50%, in Iran daalde het zelfs met 75% en in Noord-Afrika met 70%. Lees hier meer. Meer over de onzin van een islamitische baby-tsunami hier.

Eerder bleek al dat wereldwijd en in Europa meer christenen migreren dan moslims, (zie ook keiharde cijfers over moslim-immigratie). Het aantal moslims zal in Europa de komende 20 jaar toenemen van 6% tot 8% van de Europese bevolking.

Eerder werd al duidelijk dat de bewering van oud-VVD leider Bolkestein dat Amsterdam in 2015 een islamitische meerderheid zou krijgen, niet meer dan bangmakerij was.

Wat misschien een geruststellende gedachte is voor Holman, Wilders en anderen die zich zorgen maken over de islamisering van Nederland: het aantal PVV-stemmers in Nederland (1,5 miljoen) ligt nu al hoger dan het aantal moslims dat in 2050 in Nederland (1,3 miljoen) zal wonen: de verwilderisering gaat in Nederland veel harder dan de islamisering.

Eerder verschenen op Republiek Allochtonië

0 comments on “Hoe snel islamiseert Amsterdam? Schokkende cijfers”

Hoe snel islamiseert Amsterdam? Schokkende cijfers

‘Amsterdam heeft over 10 jaar een islamitische meerderheid’. Dat voorspelde Frits Bolkestein in november 2005 in het programma Buitenhof. Bolkestein is één van de deelnemers aan het debat a.s. zondag in De Balie over de vraag of de islam gevaarlijk is.

Inmiddels zijn vijf van de 10 jaar uit Bolkesteins voorspelling verstreken en wordt het tijd de balans op te maken. Hiervoor maken we gebruik van cijfers van het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S.

0 comments on “‘Verwilderisering’ gaat in Nederland veel sneller dan ‘islamisering’”

‘Verwilderisering’ gaat in Nederland veel sneller dan ‘islamisering’

Het moet een geruststellende gedachte zijn voor degenen die zich zorgen maken over de islamisering van Nederland: het aantal PVV-stemmers in Nederland (1,5 miljoen) ligt nu al hoger dan het aantal moslims dat in 2050 in Nederland (1,3 miljoen) zal wonen.

Volgens het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) zal in 2050 7,6% van de Nederlandse bevolking moslim zijn. In totaal gaat het dan om 1.339 duizend moslims, 432 duizend meer dan in 2009. Het aantal moslims groeit door immigratie (eerste generatie) en geboorte (tweede generatie). Het NIDI heeft in dit scenario geen rekening gehouden met factoren als geloofsafval en bekeringen. Hieronder een grafiek die afkomstig is uit het factbook Moslims in Nederland van Forum.

Hierbij moet worden aangemerkt dat het moslims waarschijnlijk nooit zal lukken één machtsblok te vormen. Terwijl PVV-stemmers worden vertegenwoordigd door 1 partij met 1 leider, zijn moslims in Nederland verdeeld over vele denominaties en etnisch-culturele groepen die het maar niet lukt samen te werken in een overlegorgaan, omroep, laat staan in politieke partijen.

De Limburgers die voorheen Godvrezend en tegenwoordig islamvrezend zijn, hoeven zich helemaal geen zorgen te maken: in de provincie waar 3,5% van de bevolking moslim is, heeft ruim 25% van de kiezers PVV gestemd.

Zie ook: artikelen over islamisering hier

0 comments on “Nederland islamiseert, maar in welke mate?”

Nederland islamiseert, maar in welke mate?

Ooit behoorde Nederland tot de grootste islamitische naties ter wereld, maar de moslims die toen tot het Nederlandse rijk behoorden, woonden aan de andere kant van de wereld. In Nederland merkten we weinig van de islam. Nu is dat anders. Terwijleen groot deel van de Nederlandse samenleving de afgelopen decennia seculariseerde, eisten de moslims steeds nadrukkelijker hun plek op. Niet alleen nam het aantal moslims toe, de tweede generatie beschouwtzich ook nadrukkelijker als Nederlands burger en zegt: wij zijn Nederlandse burgers met een islamitische achtergrond en wij blijven hier. Ze claimen het burgerrecht zichzelf te mogen zijn, hun eigen keuzes te kunnen maken en eisen op grond van de vrijheid van godsdiensten de vrijheid van meningsuiting ruimte voor hun islam. Ze kunnen,verwijzend naar marktbegrippen als ‘klant- en vraaggerichtheid’voorzieningen en producten vragen die aan hun behoeften voldoen.

Een groot deel van de Nederlandse (niet-islamitische) burgerservaart dit als een beangstigende ontwikkeling. Er zijn verschillendebuurten, scholen en bedrijven waar moslims in de meerderheid zijn en waar Nederlandse, vaak liberale verworvenheden, in het gedrang komen. Het gaat daarbij juist vaak om verworvenheden, als de emancipatie vande vrouw en de homo, waarvoor halverwege de vorige eeuw doorsocialisten en liberalen is gevochten. Ook zijn er verschillende voorbeelden te noemen van politici, kunstenaars en gewone burgers dieernstig in hun vrijheid werden en worden beperkt naar aanleiding vanuitingen en bedreigingen van moslims. ‘Nederland islamiseert’ klinkt het dan. Tot op zekere hoogte is dat waar, maar tot op welke hoogte? Inhoeverre is er sprake van feitelijke islamisering? In hoeverre wordt eroverdreven? Wie hebben er belang bij het beeld van islamisering? Aan deze en meer vragen wordt de komende tijd aandacht besteed op het Allochtonenweblog.