0 comments on “Cijfers internetdiscriminatie van het MDI: 1. antisemitisme 2. anti-zwart racisme 3. moslimdiscriminatie”

Cijfers internetdiscriminatie van het MDI: 1. antisemitisme 2. anti-zwart racisme 3. moslimdiscriminatie

tulpen in rouw foto ewoudbutter2Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) heeft begin deze maand voor het jaarverslag 2014 uitgegeven.

In het afgelopen jaar kreeg het MDI de meeste meldingen over uitingen van antisemitisme, gevolgd door anti-zwart racisme en moslimdiscriminatie. De daders van antisemitisme zijn volgens het MDI vooral ‘moslims’ of ‘links’.

Ik las het jaarverslag en vergeleek de cijfers van het MDI met die van de afgelopen 14 jaar.

0 comments on “Meldpunt internet Discriminatie wordt moeilijk gevonden”

Meldpunt internet Discriminatie wordt moeilijk gevonden

lantarens ewoudbutterHet door het kabinet ingestelde Meldpunt internet Discriminatie (MiND) heeft in 2014 305 meldingen ontvangen over discriminatie op het internet. Dat zijn er weliswaar 54 meer dan MiND in het eerste jaar ontving, maar het blijft een opvallend laag aantal.

Het aantal strafbare meldingen nam af: in 2013 waren 150 van de 251 meldingen strafbaar, in 2014 gold dat voor 100 van de 305 meldingen.

MiND is in 2013 opgericht op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. MiND moet de vervanger worden van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) waarvan de subsidie eind 2012 werd stopgezet.

0 comments on “Allochtone jongeren werken aan hun integratie dankzij internet”

Allochtone jongeren werken aan hun integratie dankzij internet

Allochtone jongeren maken bijna net zo veel gebruik van nieuwe media als autochtone jongeren. Hiertoe behoren ook de zogenaamde ‘eigen media’. In hoeverre dragen deze media bij aan de deelname van allochtone jongeren aan de Nederlandse samenleving? En in welke mate wordt er bij het integratiebeleid rekening gehouden met het mediagebruik van allochtone jongeren?

Eigen media

Allochtone jongeren bezoeken grotendeels dezelfde sites als autochtone jongeren. Daarnaast bezoeken ze eigen ‘sites’, ‘fora’ en ‘pagina’s’ die gericht zijn op hun eigen etnische of religieuze groep.

0 comments on “Meer aandacht voor de rol van het internet bij radicalisering”

Meer aandacht voor de rol van het internet bij radicalisering

Vandaag ANP-bericht o.a. in De Telegraaf over rapport dat ik samen met Lisa Arts heb geschreven:
De overheid moet veel meer aandacht besteden aan internet bij het tegengaan van radicalisering onder moslim- en extreem rechtse jongeren. Nu laat zij het web nog te veel links liggen. Dat zegt Ewoud Butter van het ACB Kenniscentrum, dat de deelname van allochtonen aan de samenleving wil vergroten.

Butter is medeauteur van het rapport Radicaal, orthodox, extremist, dat volgende week verschijnt. Het geeft een overzicht van methoden voor het tegengaan van radicalisering. De onderzoeker zegt dat de overheid „nog niet eens het begin van ideevorming” heeft over hoe zij gebruik kan maken van internet. „Ik vind het nog tekortschieten.”

Dat is jammer, vindt hij, want via het web kunnen veel meer jongeren worden bereikt dan op andere manieren. „Je kan een project opzetten met een welzijnsorganisatie waarmee je tien of twintig jongeren bereikt. Tegelijkertijd zijn op sites als Marokko.nl of Maroc.nl op ieder willekeurig moment minimaal vijfhonderd jongeren online.”

0 comments on “Van der Laan sluit overeenkomst over het beheer van marokko.nl en maroc.nl. Wat zijn de consequenties?”

Van der Laan sluit overeenkomst over het beheer van marokko.nl en maroc.nl. Wat zijn de consequenties?

Minister Van der Laan heeft een overeenkomst gesloten met de webfora marokko.nl en maroc.nl over het beheer van hun webfora. Interessant is wat de consequenties van deze overeenkomst zullen zijn voor andere sites en fora die direct of indirect geld van de overheid ontvangen. Overigens zouden sites als marokko.nl en maroc.nl aanspraak moeten kunnen maken op meer subsidie.

Eén van de eerste Kamervragen die minister Van der Laan vorig jaar na zijn aantreden van de PVV kreeg, gingen over haatzaaiende en discriminerende uitlatingen op marokko.nl. Nou zijn er tientallen websites waarop sprake is van dergelijke uitlatingen, maar als een van de weinigen ontvangt marokko.nl voor een enkel project subsidie van deoverheid. De PVV had al eerder vergeefs over marokko.nl vragen gesteld aan minister Plasterk, maar vond bij Van der Laan eindelijk gehoor.

De minister was zich ‘rot geschrokken’ van wat hij aantrof op marokko.nl en riep niet alleen deze site, maar voor de zekerheid ook twee andere sites op het matje die van het ministerie in 2009 nog een projectsubsidie ontvangen: maroc.nl en islamwijzer.nl.

Deze week laat het ministerie op de website weten dat de exploitant van de website Marokko.nl maatregelen gaat treffen om het beheer van de site verbeteren. Streven is dat de exploitant per januari 2010 in staat is discriminerende en/of haatzaaiende uitspraken binnen het uur te verwijderen. Het ministerie laat verder weten dat Maroc.nl in het verleden al een slag heeft gemaakt in de verbetering van het moderatiebeleid en dat deze site zich aansluit bij de afspraken die zijn gemaakt met Marokko.nl. Over het project islamwijzer.nl waren geen klachten over moderatie.
De projectsubsidies aan alle drie de organisaties lopen dit jaar af.