0 comments on “De 25 grootste groepen Nederlanders met en zonder migratieachtergrond”

De 25 grootste groepen Nederlanders met en zonder migratieachtergrond

paaseieren900600De samenstelling van de bevolking op 1 januari 2018 is inmiddels bekend. Aan het begin van dit jaar woonden er 17.181.084 mensen in Nederland. Dat zijn er ruim 99.000 meer dan een jaar geleden.

 

Lees verder op Republiek Allochtonië

 

0 comments on “Uit welke landen kwamen de meeste asielzoekers?”

Uit welke landen kwamen de meeste asielzoekers?

luggage-933487_1280Hoeveel asielzoekers kwamen er jaarlijks naar Nederland sinds 1975 en uit welke landen kwamen sinds 1980 ieder jaar de meeste asielzoekers?

Het CBS heeft vorige week cijfers gepubliceerd van het aantal eerste asielaanvragen sinds 1975 en het aantal nareizigers. Dit laatste cijfer laat ik hier buiten beschouwing. Het is namelijk alleen beschikbaar over de laatste paar jaren. Bovendien zijn nareizigers familieleden die in het kader van de gezinshereniging naar Nederland komen en officieel geen asielzoekers meer.

Veel relevanter zou het zijn om de cijfers te publiceren van het aantal asielzoekers dat ook daadwerkelijk asiel krijgt en in Nederland mag blijven. Desgevraagd liet Jan Latten (CBS) via twitter weten dat het CBS die cijfers helaas niet beschikt.

Lees verder op Republiek Allochtonië

3 comments on “‘Minder, minder?’ De feiten”

‘Minder, minder?’ De feiten

Deze week begon het proces tegen Geert Wilders vanwege zijn ‘minder minder Marokkanen’ uitspraken.

De PVV-leider, die zelf niet kwam opdagen, moet voor de rechter verschijnen vanwege discriminerende en haatzaaiende uitspraken. Zelf verklaart Wilders het slechts als zijn plicht te zien een ‘Mega-Marokkanen probleem’ te benoemen. Maar, welk mega-probleem?

0 comments on “Flip van Dyke: “Journalisten en politici nemen klakkeloos cijfers over, zonder te checken””

Flip van Dyke: “Journalisten en politici nemen klakkeloos cijfers over, zonder te checken”

flipvandykeBlogger, feitenchecker en kenner van migratiecijfers Flip van Dyke stopte in februari met twitteren en met onderzoek naar migratiecijfers. Dat liet hij op facebook weten.

In september 2015 had ik een gesprek met hem. Ook toen overwoog hij te stoppen.

Lees meer op  Republiek Allochtonië (artikel uit februari).

5 comments on “Er vertrekken steeds meer mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst”

Er vertrekken steeds meer mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst

ft

4564484466_4387230a83_zIn 2015 schreven 203 duizend mensen zich in als immigrant bij een Nederlandse gemeente. Dat is bijna 20 duizend meer dan in 2014. Het aantal emigranten dat Nederland verliet bleef op een vergelijkbaar hoog niveau als in de voorgaande jaren: 146 duizend. Het resultaat is een relatief hoog migratiesaldo, dat vergelijkbaar is met eerdere perioden waarin veel migranten naar Nederland kwamen.
Opvallend is dat het aantal mensen van Turkse, Somalische, Marokkaanse en Surinaamse herkomst dat het land verliet, groter was dan het aantal mensen dat zich uit die herkomstlanden vestigden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

1 comment on “PvdA betaalt hoge prijs voor ‘half’ kinderpardon”

PvdA betaalt hoge prijs voor ‘half’ kinderpardon

verdwaald op texel ewoudbutterEr komt steeds meer steun voor een ruimer kinderpardon. Meer dan de helft van de burgemeesters heeft inmiddels de petitie getekend die pleit voor een ruimer kinderpardon.

Het kinderpardon wordt voor de regeringspartijen steeds meer een molensteen. Dat geldt zeker voor de PvdA. Een groot deel van de achterban van de sociaal-democraten is ontevreden met het ‘halve kinderpardon’ waarvoor de partij inmiddels een waslijst aan ‘rechtse’ maatregelen heeft geslikt. Rutte en Teeven geven vooralsnog echter geen krimp.

Interessant is ook de ontwikkeling dat gemeenten steeds vaker aangeven niet het afvoerputje te willen zijn van het landelijke asielbeleid.

0 comments on “Meest gelezen over integratie, immigratie en islam”

Meest gelezen over integratie, immigratie en islam

logo_republiek_allochtonieIk heb dit jaar geen jaaroverzicht gemaakt voor Republiek Allochtonië. Wel heb ik een overzicht gemaakt van de stukken die het meest werden gelezen in 2013.

Zie hier

12 comments on “Het ongelijk van Theodor Holman, Breivik en Wilders”

Het ongelijk van Theodor Holman, Breivik en Wilders

Moslims gaan de wereld veroveren door massa-immigratie en door hoge kindertallen. Dat is de angst van sommigen, waaronder de aanhangers van de Eurabië complottheorie van Bat Ye’or, waartoe ook Geert Wilders, Anders Breivik en Theodor Holman gerekend kunnen worden.

 Zo verklaarde columnist Theodor Holman onlangs in het Parool: “Breivik stelt – en dat ben ik met hem eens – dat moslims gebruikmaken van twee wapens: bevolkingsaanwas en immigratie.”

Le Temps keek of deze angst met cijfers te onderbouwen is en concludeerde dat nergens ter wereld de geboortecijfers zo razendsnel omlaag kelderen als juist in Arabische en moslim landen. Gemiddeld daalde het aantal kinderen in de islamitische wereld de afgelopen dertig jaar met 50%, in Iran daalde het zelfs met 75% en in Noord-Afrika met 70%. Lees hier meer. Meer over de onzin van een islamitische baby-tsunami hier.

Eerder bleek al dat wereldwijd en in Europa meer christenen migreren dan moslims, (zie ook keiharde cijfers over moslim-immigratie). Het aantal moslims zal in Europa de komende 20 jaar toenemen van 6% tot 8% van de Europese bevolking.

Eerder werd al duidelijk dat de bewering van oud-VVD leider Bolkestein dat Amsterdam in 2015 een islamitische meerderheid zou krijgen, niet meer dan bangmakerij was.

Wat misschien een geruststellende gedachte is voor Holman, Wilders en anderen die zich zorgen maken over de islamisering van Nederland: het aantal PVV-stemmers in Nederland (1,5 miljoen) ligt nu al hoger dan het aantal moslims dat in 2050 in Nederland (1,3 miljoen) zal wonen: de verwilderisering gaat in Nederland veel harder dan de islamisering.

Eerder verschenen op Republiek Allochtonië

0 comments on “Wie repareert straks de rollator van Wilders?”

Wie repareert straks de rollator van Wilders?

In het ochtendprogramma Ochtendspits van Wakker Nederland, verklaarde Arend Jan Boekestijn vanochtend dat het kabinet Rutte-Verhagen eindelijk wat aan de immigratie gaat doen. Boekestijn en zijn makkers in het kabinet vechten uit electorale overwegingen tegen een schijnprobleem: de immigratie van ‘kansarme migranten’ neemt al al jaren af en op de langere termijn hebben we juist migranten hard nodig. Ook van een ‘tsunami van moslims’ is in de verste verte geen sprake.

In heel Europa ontstaat volgens SEO economisch onderzoek in 2050 een tekort van 32 miljoen arbeiders door de vergrijzing. Wanneer  we willen dat de werkgelegenheid in de Europese Unie over 43 jaar op hetzelfde niveau ligt als nu moet het tekort worden weggewerkt. ‘Anders moeten we rekening houden met het scenario van krimpende economieën en dat willen de meeste mensen niet’, aldus onderzoeker Ernest Berkhout van SEO Economisch Onderzoek in de Volkskrant.
Hij verwacht dat het het tekort aan personeel in Nederland anders oploopt tot 274 duizend. Dat valt relatief mee dankzij de migratie, aldus Berkhout. ‘Maar dat betekent niet dat het tekort te negeren is. Het is en blijft een aanzienlijk probleem.’