1 comment on “Burgerschapsvorming begint met meer democratie op school”

Burgerschapsvorming begint met meer democratie op school

Jente1In het Parool van 7 april pleiten Rik Seveke en Bram Eidhof voor meer burgerschapsonderwijs op de Amsterdamse scholen. Wij ondersteunen dit van harte, maar stellen voor een stap verder te gaan. Breng burgerschapskennis en vaardigheden in de praktijk en geef leerlingen veel meer zeggenschap over hun directe omgeving door het onderwijs flink te democratiseren.

1 comment on “Diversiteit in de Tweede Kamer”

Diversiteit in de Tweede Kamer

verkiezingenOver een jaar, of eerder, vinden de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Het is maar de vraag of bij deze verkiezingen het aantal van 11 Kamerleden van niet-westerse herkomst bij de komende Tweede Kamerverkiezingen zal worden geëvenaard.

0 comments on “Te gast bij Dichtbij Nederland”

Te gast bij Dichtbij Nederland

dichtbij nederlandAfgelopen vrijdag was ik een uur lang te gast bij het radioprogramma Dichtbij Nederland en sprak met Laila Abid over onder andere 10 jaar Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog), de verharding van het integratie- en islamdebat, discriminatie, islamofobie, radicalisering, de media en het haperen van onze democratie.

Ik mocht vier nummers laten horen en koos voor: Armageddon Days are Here (Again) van The The, Hij was maar een neger zo’n zwarte van de Zangeres zonder Naam, Politiek van Bram Vermeulen en Raoui van Souad Massi.

Het interview is te beluisteren via de website van Dichtbij Nederland.

2 comments on “De lokale democratie heeft een legitimiteitscrisis. Daarom een Burgertop”

De lokale democratie heeft een legitimiteitscrisis. Daarom een Burgertop

Burgertop-Amsterdam-logo-def-150x150De stad Amsterdam is gezegend met een burgervader die past bij de stad, met een nieuwe coalitie met kundige wethouders en met vele betrokken gemeenteraadsleden. 

Toch heeft de Amsterdamse politiek een ernstig legitimiteitsprobleem. De opkomst bij verkiezingen is laag, de Amsterdamse politieke elite bestaat naar schatting uit 1700 hoger opgeleiden. De wijze waarop we op lokaal niveau de inspraak hebben georganiseerd lijkt niet meer van deze tijd te zijn.  Er moeten nieuwe vormen worden gezocht om zeggenschap en betrokkenheid van burgers weer te vergroten.  In dat verband steun ik de Amsterdamse Burgertop.

1 comment on “Weg met de lijstduwers”

Weg met de lijstduwers

verkiezingenAlle Nederlandse politieke partijen hadden op 1 januari samen nog 295.000 leden. Dat is niet veel.

Ter vergelijking: de Nederlandse golffederatie heeft 397.000 leden, Sportvisserij Nederland heeft bijna 600.000 leden, de KNVB heeft 1,2 miljoen leden en alle organisaties voor natuur-, milieu- en dierenbescherming tezamen hebben in 2013 circa 3,7 miljoen leden.

Nederlandse politieke partijen moeten uit het reservoir van 295.000 leden een dikke 10.000 politici en 15.000 partijbestuurders rekruteren.  Bij voorkeur worden dan mensen gekozen die al hun sporen in de partij verdiend hebben, maar dat valt niet mee wanneer je beseft dat  naar schatting slechts 10% van de leden ook echt actief lid is. Dat betekent dat er ongeveer 30.000 Nederlanders zijn die wel eens een afdelingsvergadering of een partijbijeenkomst bezoeken.

Gezien deze cijfers is het geen wonder dat het politieke partijen steeds vaker niet lukt om de kandidatenlijsten vol te krijgen.  Dit probleem wordt steeds vaker opgelost met lijstduwers. In de meeste gevallen zijn dit nepkandidaten. Het gaat dan vaak om mensen die nationale of lokale bekendheid genieten, politici die afzwaaien en uit een soort eerbetoon nog op de lijst worden gezet of mensen die op de lijst staan om een bepaalde doelgroep (vrouw, allochtoon, jongere, oudere etc) te vertegenwoordigen.

0 comments on “Een college voor alle Amsterdammers?”

Een college voor alle Amsterdammers?

lantarens ewoudbutterHet heeft even geduurd, maar Amsterdam heeft een college van D66, VVD en SP. Het akkoord dat de partijen hebben gesloten is getiteld: ‘Amsterdam is van iedereen’. Allereerst felicitaties aan de fractieleiders van de 3 partijen en dan vooral aan de grote winnaars van de verkiezingen: Laurens Ivens (SP) en vooral Jan Paternotte (D66). Paternotte wilde graag een college zonder PvdA en dat is hem gelukt. In Amsterdam is er sprake van politieke vernieuwing wanneer er zonder de PvdA wordt bestuurd en ook een college met SP-wethouders is een unicum. Dat kan allemaal  bijzonder verfrissend voor Amsterdam uitpakken. Wat echter ook nieuw is, is dat Amsterdam sinds decennia geen college heeft gehad dat zo weinig draagvlak heeft onder de bevolking. Deze coalitie kan met recht een Zuidas- of een grachtengordelcoalitie genoemd worden.  En dat zal vooral in SP-kringen pijn doen. Daarnaast heeft de coalitie erg weinig stemmen gehad van niet-westerse Amsterdamse kiezers.

0 comments on “Referendumvoorstellen verdienen uitgebreide discussie”

Referendumvoorstellen verdienen uitgebreide discussie

Democratische vernieuwingen lijken in Nederland maar moeilijk van de grond te komen. En dat is een understatement. Sinds de oprichting van D66 wordt er een hoop over politieke vernieuwing gepraat, maar is er bitter weinig gerealiseerd. GroenLinks, D66 en de PvdA hebben de afgelopen jaren gewerkt aan intiatiefwetten die raadgevende en correctieve referenda mogelijk moeten maken. Eén van de initiatiefnemers, Femke Halsema van GroenLinks, werd afgelopen zaterdag door haar eigen congres met een miniem verschil teruggefloten. Terecht legt zij zich daar niet bij neer en roept zij op tot een grondige discussie binnen GroenLinks.