0 comments on “De aanpak van discriminatie, radicalisering en integratie van nieuwkomers in de coalitieakkoorden van de vier grote steden”

De aanpak van discriminatie, radicalisering en integratie van nieuwkomers in de coalitieakkoorden van de vier grote steden

diversity- flickr900600Nu ook Rotterdam een nieuw college heeft, wordt het tijd de balans op te maken. Welke partijen vormen in de vier grote steden een college, wie zijn de verantwoordelijke wethouders, wat zijn de plannen van deze colleges om discriminatie en etnisch profileren tegen te gaan, wat voor plannen hebben ze om polarisatie en radicalisering tegen te gaan en wat willen ze doen voor nieuwkomers?

0 comments on “Tegengaan en voorkomen van maatschappelijke spanningen”

Tegengaan en voorkomen van maatschappelijke spanningen

Zolang er mensen in Nederland wonen, zijn er spanningen tussen bevolkingsgroepen geweest. Toch lijken de laatste decennia die spanningen te zijn toegenomen, of maken we er ons in ieder geval meer zorgen over.

Er is de afgelopen jaren wel wat veranderd: de overheid heeft veel van haar gezag verloren, de samenleving is geïndividualiseerd en ontzuild, de burgers zijn mondiger geworden en kunnen dat door de komst van nieuwe media ook gemakkelijker laten merken.

Wat ook is veranderd, is dat er in de Nederlandse polder bevolkingsgroepen zijn komen te wonen, waarvan de ouders niet in Nederland zijn geboren. Door die laatste ontwikkeling kunnen spanningen en conflicten in buurten nu ook een etnisch tintje krijgen.

0 comments on “Het tegengaan van multicultureel onbehagen vraagt een actieve overheid (Ewoud Butter)”

Het tegengaan van multicultureel onbehagen vraagt een actieve overheid (Ewoud Butter)

Sinds 2004 wordt er in Nederland beleid ontwikkeld om radicalisering tegen te gaan. De laatste jaren is het accent meer komen te liggen op polarisatie, vervreemding en multicultureel onbehagen. Gaat het om processen die schromelijk overdreven worden of vragen ze juist om meer aandacht? Een artikel van Ewoud Butter.