Nieuwe publicatie: naar een meer inclusieve straatnaamgeving in Amsterdam

De grootste groepen Amsterdammers met een migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd in de Amsterdamse straatnamen. Daarnaast is er ook op andere vlakken sprake van ondervertegenwoordiging. Dat zijn enkele uitkomsten van het onderzoek ‘Naar een meer inclusieve straatnaamgeving in Amsterdam’, dat ik heb uitgevoerd met zelfstandige onderzoekers Miguel Heilbron, Mayke Kromhout en Jurriaan Omlo. We hebben het onderzoek gedaan in opdracht van de gemeente Amsterdam.

‘Zwijgen is verraad, praten is een heldendaad’

vanaartsennisa4nisaNaar aanleiding van de schietpartij op Wittenburg, waarbij de onschuldige 17-jarige Mohamed Bouchikhi om het leven kwam, organiseerde vrouwenorganisatie Nisa4Nisa op 2 februari een bijeenkomst.

“Genoeg is genoeg. We kunnen niet langer toezien dat onschuldige en schuldige levens worden opgeofferd voor niets.” Dat schreef Naima Ajouaau, voorzitter van de Marokkaans Nederlandse vrouwenorganisatie Nisa4Nisa op haar facebookpagina naar aanleiding van de schietpartij waarbij de onschuldige 17-jarige Mohamed Bouchikhi het leven liet. Hij was het broertje van de coordinatrice van de meidengroep van Nisa4Nisa. Naima Ajouaau kreeg zoveel positieve reacties uit vooral de Marokkaanse gemeenschap op haar facebookpost, dat Nisa4Nisa gisteren een brainstormsessie organiseerde.

Lees verder op Republiek Allochtonië 

Gezamenlijk herdenken Kristallnacht definitief van de baan?

kristallnachtHet is sinds 2010 een treurigstemmend terugkerend ritueel: gedoe over twee concurrerende herdenkingen van de Kristallnacht in Amsterdam. Eén herdenking wordt georganiseerd door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting en de ander door het Centraal Joods Overleg (CJO).

Dit jaar spits de discussie zich toe op de uitnodiging door het Platform van het uitgesproken Palestijns-Israëlische Knessetlid Haneen Zoabi. CJO-voorzitter Van der Wieken zegt daarover in het Parool : “De Kristallnacht wordt misbruikt om Israël zwart te maken en te haten.

Samen met Roemer van Oordt schreef ik een historische schets (dus geen opiniestuk) voor Republiek Allochtonië. Lees het stuk en de reacties hier

‘Verbieden’ debat bij Argan met Okay Pala roept vragen op

zwaanDe gemeente Amsterdam drong er vorige week bij jongerencentrum Argan op aan af te zien van de organisatie van een debat met Okay Pala van de Hizb-ut-Tahrir. Bij het dringende advies van de gemeente zijn wel een aantal kanttekeningen te maken.

Doet Amsterdam genoeg om radicalisering tegen te gaan?

peace manHet meldpunt radicalisering van de Amsterdam heeft vorig jaar 32 meldingen en adviesaanvragen verwerkt. Dit heeft burgemeester Eberhard van der Laan geantwoord op schriftelijke vragen van de SP die werden gesteld naar aanleiding van berichten over het afreizen van Amsterdamse jongeren richting Syrië.

Dit aantal is concreet, maar verder roept het antwoord van de burgemeester ook veel vragen op. Ging het bij die 32 jongeren ook om jongeren die naar Syrië wilden vertrekken of misschien inmiddels al zijn vertrokken? Kan de gemeente voldoende doen om radicalisering tegen te gaan? Wat voor lessen trekt de gemeente en wat doet de gemeente nog om radicalisering te voorkomen?

Een college voor alle Amsterdammers?

lantarens ewoudbutterHet heeft even geduurd, maar Amsterdam heeft een college van D66, VVD en SP. Het akkoord dat de partijen hebben gesloten is getiteld: ‘Amsterdam is van iedereen’. Allereerst felicitaties aan de fractieleiders van de 3 partijen en dan vooral aan de grote winnaars van de verkiezingen: Laurens Ivens (SP) en vooral Jan Paternotte (D66). Paternotte wilde graag een college zonder PvdA en dat is hem gelukt. In Amsterdam is er sprake van politieke vernieuwing wanneer er zonder de PvdA wordt bestuurd en ook een college met SP-wethouders is een unicum. Dat kan allemaal  bijzonder verfrissend voor Amsterdam uitpakken. Wat echter ook nieuw is, is dat Amsterdam sinds decennia geen college heeft gehad dat zo weinig draagvlak heeft onder de bevolking. Deze coalitie kan met recht een Zuidas- of een grachtengordelcoalitie genoemd worden.  En dat zal vooral in SP-kringen pijn doen. Daarnaast heeft de coalitie erg weinig stemmen gehad van niet-westerse Amsterdamse kiezers.

Het wil maar niet vlotten met de islamisering in Amsterdam

zwaanFrits Bolkestein voorspelde in 2005 in het programma Buitenhof dat in 2015 een meerderheid van de Amsterdammers moslim zou zijn.

Inmiddels zijn we acht jaar verder en kunnen we kijken hoe hard het nu gaat met de islamisering van Amsterdam. Het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S schrijft hierover in de Staat van de Stad VII: “Van alle Amsterdammers voelt 13% zich [in 2012, red] verbonden met de islam, 7% met het katholicisme, 4% met het christendom in het algemeen en 2% met het protestantisme. Van alle Amsterdammers is 62% niet gelovig.”

Over uitgeprocedeerde asielzoekers

in het parool van 2 oktoberIn het Parool van 2 oktober stond kort een interview met mij over uitgeprocedeerde asielzoekers naar aanleiding van het sluiten van de Vluchtflat. Wanneer je op het plaatje klikt, kun je het stukje gemakkelijker lezen.

In het interview stelde ik dat het probleem op  het bordje van de gemeenten ligt, maar eigenlijk in Den Haag opgelost zou moeten worden.
Lees  ook het artikel dat ik hierover eerder schreef.

Verder hekel ik het integratiebeleid van het huidige kabinet.
Lees hierover ook: het stemrecht van migranten en de integratiekramp van de PvdA

Gemeenten in de knel door landelijk beleid uitgeprocedeerde asielzoekers

belleblaas hanskalfTerwijl in het regeerakkoord is te lezen dat illegaliteit strafbaar moet worden, zoeken gemeenten, waaronder Amsterdam, oplossingen voor de groepen ongedocumenteerden die in de stad verblijven.

De Amsterdamse gemeenteraad heeft deze week een motie van GroenLinks en SP aangenomen, waarin burgemeester Van der Laan wordt gevraagd om te komen tot een humane oplossing voor de uitgeprocedeerde asielzoekers aan de Notweg.
Tjeerd Herrema, de nieuwe stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, heeft deze week laten weten dat zijn stadsdeel niet mee zal werken aan maatregelen tegen illegalen die voortvloeien uit de afspraken tussen VVD en PvdA in het regeerakkoord.

Lees verder op Republiek Allochtonië waar dit artikel op 11 november 2012 verscheen.

Gemeente Amsterdam laat terecht haar tanden zien

De PvdA en GroenLinks willen in de Tweede Kamer gezamenlijk een initiatiefwetsvoorstel indienen om te garanderen dat illegale mbo’ers stage kunnen lopen.

Dit is een logisch en terecht vervolg op het conflict dat deze week ontstond tussen Amsterdam en het kabinet over de kwestie die door het Amsterdamse GroenLinks werd geagendeerd, nadat eerder ombudsman Pieter Hilhorst en het Stoutfonds er al aandacht voor hadden gevraagd.

%d bloggers liken dit: