0 comments on “Khadija Arib en Hassan Bahara kibbelen over advieswerk Arib”

Khadija Arib en Hassan Bahara kibbelen over advieswerk Arib

Debat
De discussie tussen schrijver Hassan Bahara en Khadija Arib
gaat vrolijk verder.  Khadija Arib reageert dit weekeinde in de
Volkskrant op de kritiek die ze vorige week kreeg van Bahara, die op
zijn beurt Arib weer van repliek dient op zijn weblog.
Bahara was door Arib uitgenodigd om deel te nemen aan een seminar van
de werkgroep migratie van de Adviesraad voor Mensenrechten (Conseil
Consultatif des Droits de l’Homme) in Marokko. In een artikel in het
Betoog (5 mei) had Bahara scherpe kritiek geuit op Arib en haar
werkgroep en doet hij een beroep op het PvdA-kamerlid om niet loyaal
aan haar principes te zijn, maar aan de Marokkanen in Nederland en dan
vooral aan de Marokkaanse jongeren.

Selectief geluisterd
Volgens
Arib heeft Bahara "zeer selectief geluisterd en slechts een deel van de
werkelijkheid beschreven." De inbreng van mensen die een andere
opvatting hebben en de nationalistische benadering van cultuur en taal
niet delen, heeft Bahara volgens haar gemist. Bovendien verwart Bahara
volgens Arib de opvattingen van een aantal deelnemers die op
uitnodiging aan het seminar deelnamen met de opvatting van de
Adviesraad of leden ervan. Dat een aantal van deze seminardeelnemers
van mening is dat de eigen taal belangrijk is en dat men worstelt met
het vraagstuk van eigen identiteit en religie in Europa, is volgens
Arib legitiem.

Volgens Arib heeft Bahara onder andere de bijdragen van de joodse
Marokkaan Albert Sasson en Arib zelf gemist.  Beiden benadrukten dat
identiteit niet statisch is, maar aan veranderingen onderhevig. Sasson
heeft daarbij, "geheel in de lijn van de Adviesraad, gepleit voor een
identiteit die door universele waarden moet worden gevormd, waarin
respect, democratisch handelen en gelijkheid centraal dienen te staan." Lees verder op het Allochtonenweblog

0 comments on “Hirsi Ali snapt er niets van”

Hirsi Ali snapt er niets van

Ataturk
Dé islam bestaat niet in Turkije. De religie is er net zo
versplinterd en geïnstitutionaliseerd als in Nederland het christendom.

Voor ‘islamkenners’ als Hans Jansen, Geert Wilders en Hirsi Ali die
graag over de ‘zuivere islam’ spreken en de religie als een monolitisch
blok willen voorstellen, moet Turkije,  met zijn baaierd aan
soennitische en shiitische (alevitische) stromingen, een moeilijk te
begrijpen land zijn. Het is daarom opmerkelijk dat Hirsi Ali zich deze
week in Die Welt ook als Turkijekenner opwierp en de strijd tegen het
(vermeende?) islamisme  belangrijker achtte dan de democratische wil
van het volk.

Volgens Hirsi Ali moet het Turkse leger niet onder controle van de
politiek staan, maar moet het leger de politiek blijven controleren.
Een bijzondere opvatting over democratie, die Hirsi Ali vast heeft
geleerd van haar collegae van het American Enterprise Institute, de
rechtse denktank die meent dat democratie met bommen valt te
verspreiden en het tegelijkertijd voor elkaar krijgt de steun aan
dictatoriale regimes in het Midden-Oosten uit (geo)politieke
overwegingen te rechtvaardigen.

In het stuk pleit Hirsi Ali voor een secularisme "dat rechten en
vrijheid van het individu beschermt, niet het ultranationalistische
soort dat een klimaat schept waarin Hitlers ‘Mein Kampf’ een bestseller
is, de Armeense genocide wordt ontkend en minderheden worden vervolgd."
Beste Ayaan, voor een dergelijk secularisme – zonder nationalisme –
moet je niet bij het Turkse leger zijn.

Het Turkse leger werpt zich van oudsher op als hoeder van de erfenis
van Büyük (Grote) Atatürk, de aartsvader van de Turkse Republiek, die
van Turkije in 1923 een staat maakte die door secularisme én
nationalisme bijeengehouden moest worden.

0 comments on “Kamervragen: werkt Geert Wilders voor de Mossad?”

Kamervragen: werkt Geert Wilders voor de Mossad?

Het kamerlid W. Terzake van de Partij van de Vragen heeft
naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf over Geert Wilders
kamervragen gesteld aan minister-president Balkenende.
Volgens De Telegraaf zou Wilders  jarenlang geschaduwd zijn door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De Telegraaf meldde dat de bezoeken van
Wilders aan de Israëlische ambassade in Den Haag
door de AIVD zijn geregistreerd.

Ook zouden ‘bronnen rond de AIVD’ hebben bijgehouden hoe lang de bezoekjes van Wilders duurden. De AIVD ontkent overigens Wilders te hebben geschaduwd.

Vragen van het lid Terzake (PVV) aan de minister-president over het
bericht “AIVD had Wilders in vizier” in De Telegraaf van woensdag 9 mei
2007.

1.) Bent u bekend met het bericht “AIVD had Wilders in vizier”?*

2.) Is dit bericht geheel of gedeeltelijk juist?

3.) In het Telegraaf-artikel laat collega Wilders weten dat de bezoeken plaatsvonden in het kader van zijn werk als Kamerlid. Ik citeer collega Wilders:

“Het klopt dat ik regelmatig langsging op de Israëlische ambassade. Tot afgelopen  jaar kwam ik daar vrijwel maandelijks. De contacten ontstonden toen ik nog  woordvoerder buitenland was voor de VVD-fractie.” Collega Wilders laat vandaag weten “dat het niet zo kan zijn dat een politicus tijdens zijn normale werkzaamheden door de inlichtingendienst in de gaten gehouden wordt.”

Vindt u het maandelijks bezoeken van dezelfde ambassade behoren tot de ‘normale werkzaamheden’ van een kamerlid. Zo ja, waarom?

4.) Vindt u dat de loyaliteit van Kamerlid Wilders aan Israël niet wat ver gaat voor een Kamerlid dat anderen graag de maat neemt over hun mogelijke loyaliteit aan andere landen? Zo nee, waarom niet?

5.) Bent u op de hoogte van de opmerking van de heer Van Aartsen, voormalige fractievoorzitter van de heer Wilders dat de heer Wilders zijn kamervragen liet ‘insteken’ door de heer Wilders? Hoe beoordeelt u deze opmerking?

6.) Op het weblog Verbal Jam wordt al gesuggereerd dat Wilders in dienst zou zijn van de Mossad. Heeft u aanwijzingen gevonden voor deze suggestie?

Nomadische gedachten op maandag

Geel_veld
Mensen met een handicap (part 1)

De man zonder oren,
knoopte alles in zijn neus.


Is God thuis? (part 1)
Hoe groot is Allah eigenlijk?


Tegelkrasser
In een relatie
los je problemen op
die je anders mist


Mensen met een handicap (part 2)
De tragiek van de boer zonder kiespijn:
hij vergat te lachen

Pim is niet dood, hij leeft en de Wereldomroep sprak met hem

Ghosts
Vergeet al degenen die verklaarden een lijntje met Pim Fortuyn te
hebben gehad. Niemand kon het bewijzen. Radio Nederland Wereldomroep
wel. Zij spraken dit weekend met de vijf jaar geleden neergeschoten
Professor Pim.

Fortuyn laat in het interview weten dat hij de brief van Jan Peter Balkenende aan zijn broer bijzonder heeft gewaardeerd.
Wat
de LPF heeft gedaan met zijn gedachtegoed beschouwt hij als een ‘bloody
shame’: "Moet u eens indenken: ik ben professor en als je dan ziet wat
voor mensen dat gestalte denken te geven…"

Fortuyn denkt er niet over om terug te komen. "Eenmaal afgeschoten, altijd afgeschoten." Jezus Christus kwam tenslotte ook niet terug.

Beluister het bijzonder treffende interview met Fortuyn hier.

Bert en Ernie en de gestolen blingbling

Bling_1
Er lijkt brede steun te gaan ontstaan voor het idee om bij het
vaststellen van de strafmaat rekening te houden met de culturele
achtergrond van de verdachte. Veroordeelden zouden weer boevenpakken
moeten dragen, want met
merkkleding en ‘blingbling’ zouden vooral allochtonen in de gevangenis
hun machocultuur kunnen voortzetten.

‘Blingbling’ .

Zucht.

De Jip-en-Janneke taal begint nu wel ernstig om zich heen te grijpen
in Den Haag. Voor je het weet wordt Den Haag Vandaag gepresenteerd door
de Teletubbies. Uh-oh.
Of zien we Bert en Ernie als razende reporters.
‘En Bert, is er nog wat gebeurd in Den Haag?’
‘Nou
Ernie, Wouter heeft met zijn bips gedraaid,  Jan Peter heeft gejokt en
Geert heeft weer heel gemene dingen gezegd. Terug naar de studio in
Hilversum.’

Blingbling.

Zijn autochtone boefjes dan geen macho’s en dragen ze geen
blingbling? Ik ken autochtonen die blingbling op de raarste plekjes
door hun lichaam hebben geboord. Plekjes die zich heel goed in Jip en
Janneke taal laten beschrijven.

Bij uniforme kleding in de gevangenis kan ik me nog wel wat
voorstellen, maar dan voor alle gevangenen. Maar andere straffen
waarbij rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond? Dan
begeef je je al snel op een hellend vlak. Coskun Cörüz vond het wel een idee om islamitische boefjes een
taakstraf in de moskee te geven. Strafbeleving wordt volgens hem
bepaald door de normen en waarden van de eigen groep en allochtonen
zouden een schaamtecultuur kennen. Wanneer islamitische jongeren de
moskee zouden moeten gaan poetsen, zouden ze zich rot schamen, ook voor
hun familie.

Blingbling.

Even afgezien van de vraag of het niet op gespannen voet staat met
het gelijkheidsbeginsel, is het een prikkelende gedachte. Doorgaand op
het idee van Cörüz zou je dan de strafmaat kunnen variëren door meer of
minder redenen voor schaamte te geven. Een zwaardere straf voor
islamitische jongeren zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn om een darkroom
te moeten beheren of de Torah uit het hoofd te moeten leren. Misschien
kunnen we ook nog wat leren van de  Amerikaanse methoden in de Abu
Ghraib gevangenis.

Voor de allerzwaarste straffen zou een deal met John de Mol gesloten
kunnen worden. Dan sluiten we de boefjes op in een glazen huis met
allemaal camera’s en kan de hele wereld meegenieten van de meest
genante situaties. Met de reclameinkomsten kunnen we dan direct weer
een deel van de kosten van het penitentiair systeem dekken. 

Pingping.

Overigens kent onze rijke autochtone culturele geschiedenis ook nog
enkele straffen, die in dit kader  opnieuw ingevoerd zouden kunnen
worden. Ik denk daarbij aan de schandsteen en de schandpaal waarbij het
publiek de veroordeelde mag uitschelden en met vuil mag bekogelen. Een
andere mogelijkheid is het opnieuw introduceren van de schopstoel, waarbij de
veroordeelde op een hoog schavot wordt geplaatst en dan in de modder of
de mest wordt geduwd.

Gelukkig hebben we die barbaarse tijden ver achter ons gelaten.
We hebben nu immers een hoogstaande beschaving.

Blingbling. Zucht.

Ewoud Butter

var bericht_titel='[Zet hier de titel van jouw bericht]’;
var bericht_url=’http://www.zet-hier-jouw-permanente-link’;

Over hufterigheid, censuur en de noodzaak van mediaonderwijs

Fuck
Door hufterig gedrag en processen
als globalisering en de
daarmee gepaard gaande culturele en religieuze botsingen, staat de
vrijheid van meningsuiting en de beperking daarvan, steeds hoog op de
politieke en maatschappelijke agenda. Informatie, ook onaangename, is
door de opkomst van nieuwe media, snel en ongefilterd beschikbaar.
Geregeld wordt daarom aangedrongen op (milde vormen van) censuur. Een
dergelijke oplossingsrichting is niet alleen verwerpelijk, maar ook
weinig effectief. In het onderwijs  moet kritisch mediagebruik op het
curriculum komen te staan.

De nieuwe hufterigheid
Een week geleden fietste
ik ’s ochtends vroeg over de Amsterdamse Keizersgracht. Het was nog
stil en een beetje mistig. Voor me fietste een heer van middelbare
leeftijd. Net op het moment dat ik hem inhaalde, liet hij een keiharde
boer. ‘Boertechnisch’ gezien was het een hoogstandje: een volrollende
boer met een breed palet aan klankkleuren dat weerkaatst werd door de
hoge grachtenpanden. De lucht die de man verspreidde, verried de
diversiteit aan ingrediënten in zijn maag, waarbij de lucht van schraal
bier overigens overheerste.

Ik was goedgemutst, vond het wel grappig en antwoordde spontaan:
‘Ook goedemorgen’. Het was ‘luchtig’ bedoeld, maar werd door de heer
niet als zodanig opgevat. Hij maakte slaande bewegingen, begon mij de
huid vol te schelden en beriep zich daarbij op de ‘vrijheid van
meningsuiting.’ Hij liet mij in verbijstering achter.

Deze ontmoeting staat voor mij symbool voor de nieuwe hufterigheid,
die je overal in de samenleving tegenkomt, maar die vooral op het
internet welig tiert. In nieuwsgroepen en op discussiesites ontaarden
discussies al snel in plat gescheld. Volkskrantcolumnist Bert Wagendorp
stopte enkele weken geleden met zijn weblog omdat hij de scheldpartijen
beu was. Op het Allochtonenweblog heb ik de mogelijkheid om te reageren
een jaar geleden ingeperkt, omdat meer dan een kwart van de reacties
als racistisch scheldwerk viel te kwalificeren.

De nieuwe hufterigheid kenmerkt zich door een onbehouwen
schaamteloosheid, ongeremdheid, ernstige tekorten aan inlevings- en
relativeringsvermogen, weinig talenten voor relativering en zelfkritiek
en geen of weinig gevoel voor humor. Tenslotte kenmerken deze nieuwe
hufters zich doordat ze schelden, of in dit geval zelfs ‘boeren’
verwarren met het ‘verkondigen van je mening’. Wanneer je deze lieden
tegenspreekt, krijg je bij voorbaat al snel het verwijt dat je
‘politiek correct’ bent of een voorganger in de Linkse Kerk.

De vrijheid van meningsuiting is een kostbaar goed. Daar waar de
vrijheid van meningsuiting niet meer wordt gebruikt om een mening te
uiten, maar louter om te beledigen en te beschadigen, ontaardt deze
vrijheid in verbaal geweld. Dan spreekt alleen nog maar de onderbuik en
hebben we het niet meer alleen over vrijheid van meningsuiting, maar
ook over beschaving. Het gebruik van de vrijheid van meningsuiting
vraagt in een beschaafde wereld bepaalde vaardigheden. Beschaafd
spotten is een kunst. Boeren en schelden zijn geen beschaafde
uitingsvormen.

Week van de Censuur
Nu vraagt niet alleen het
actief gebruik van de vrijheid van meningsuiting, maar ook het passief
gebruik, het ontvangen van ongewenste informatie, de nodige
vaardigheden. Dat bleek afgelopen week weer eens.

Hadden we de Boekenweek nog maar net achter de kiezen, werden we
vorige week getrakteerd op een ‘Week van de Censuur’. Van de mensenrechtencommissie
van de VN mogen we niet meer lachen om God, de nieuwe videoclip van Salah Edin zou oproepen tot radicalisering, een anonieme VVD’er wil de Koran herschrijven en verspreiding verbieden, Turkse nationalisten overwegen internetcensuur, Thailand heeft You Tube afgesloten na belediging van de vorst, de ChristenUnie heeft bezwaren tegen een poster van een dame in een gouden bikini , van Leefbaar Rotterdam en de Fortuynisten mogen we niet lachen op 6 mei, in Brussel wordt gewerkt aan een islamvriendelijk woordenboek en ook Köprü, de Turkse vertaling van de  Brug van Geert Mak is gekuist

Discussie over Marokkanendrama spat als zeepbel uiteen


belleblaas hanskalfEind maart lanceerde HP-journaliste Fleur Jurgens met een handige
marketingtruc haar boek het Marokkanendrama over de crimin
aliteit onder
Marokkaanse jongens. De marketingtruc die Jurgens hanteerde is even
simpel als effectief: roep hard dat je met jouw opvatting een taboe of een mythe doorbreekt en je 
 krijgt al snel alle aandacht. Jurgens deed dit effectief in een artikel op de forumpagina van de Volkskrant. De discussie die op haar boek volgde, ging vooral over (het benoemen van) problemen en heeft weinig oplossingen gebracht. 

In het Volkskrantartikel schreef Jurgens dat de volgende vier mythen het debat over criminaliteit onder Marokkaanse jongeren zouden belemmeren: de media vergroten de problemen uit, jongeren worden de misdaad ingedreven als gevolg van discriminatie, ouders oefenen onvoldoende sociale controle uit en de Nederlandse overheid heeft de Marokkanen uitgebuit.

Op het artikel van Jurgens volgden vele en uiteenlopende reacties. Wat ze met elkaar gemeen hadden was dat (bijna) niemand de door Jurgens genoemde mythen als mythen herkende.

Het benoemen van iets tot een mythe of een taboe is niet alleen een aardige marketingtruc, het is ook een handige discussietechniek. Het geeft je de ruimte om vooral de omvang van het probleem te benadrukken en niet teveel aandacht te hoeven te besteden aan mogelijke oplossingen. Het  geeft je bovendien de ruimte om flink te generaliseren en nuances achterwege te laten. Met een genuanceerde stelling verzwak je namelijk alleen maar het (vermeende) taboe dat je doorbreekt.

Met deze techniek druk je je criticasters bij voorbaat in het defensief. Er zijn er immers maar weinigen die graag een vermeend taboe willen handhaven of een vermeende mythe in stand willen houden.

Degenen die reageren op het door jou gesignaleerde taboe zullen dan ook meestal beginnen met het probleem dat je hebt benoemd te bevestigen. En als ze een beetje last van een (miskend) ego hebben, zullen ze roepen dat ze het zelf ook al jaren geleden op de agenda hebben gezet, maar niet voldoende gehoord werden. Vervolgens zijn er verschillende mogelijkheden om te reageren op het benoemde taboe. De volgende twee soorten reacties komen het meeste voor:

a. het taboe verzwakken en roepen dat er teveel wordt gegeneraliseerd en gestigmatiseerd
b. het taboe benadrukken en schuldigen aanwijzen die het taboe onbespreekbaar gemaakt zouden hebben

De reacties op het boek en het artikel dat Fleur Jurgens schreef in de Volkskrant verliepen exact volgens deze schema’s.

Ali Eddaoudi (schreef tien jaar geleden al het boek Marokkaanse jongeren, daders of slachtoffers? waarin hij “harde kritiek leverde op de Marokkaanse gemeenschap”) vindt de term Marokkanendrama stigmatiserend en heeft moeite met de toon die Jurgens aanslaat ten opzichte Marokkaanse ouders (Volkskrant, 4 april).

In dezelfde lijn ligt de reactie van Mohammed Azahaf, woordvoerder van het jongerencentrum Argan in Amsterdam. Hij vindt de aandacht voor de problemen van jonge Marokkanen goed, maar een boek met de titel ‘Het Marokkanendrama’ werkt volgens hem juist averechts. “Ik ken jongens die zich juist door dit soort boeken en onderzoeken tegen Nederland keren. Die denken: ze schrijven toch dat we criminelen zijn, dan gedragen we ons ook maar zo” zegt hij in BN/De Stem.

Volgens antropoloog Hans Werdmölder (Volkskrant, 4 april) worden discriminatie, uitbuiting en armoede in de wetenschap al lang niet meer erkend als verklaringen voor de problemen in de Marokkaanse gemeenschap. Vervolgens stelt hij de vraag hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen. Dat komt volgens hem omdat het probleem jarenlang taboe zou zijn verklaard door Marokkaanse organisaties, linkse wetenschappers en multiculturele instituten als Forum.

Dat is overigens een verwijt dat met behulp van jaarverslagen en persberichten gemakkelijk te weerleggen is. Zo besteden de Amsterdamse Marokkaanse organisaties al aandacht aan het probleem vanaf de eerste berichten in het Parool eind jaren ’80 over Marokkaanse criminele jongeren.  De organisaties die betrokken waren bij de oprichting van de Stedelijke Marokkaanse Raad in Amsterdam kozen er aan het begin van de jaren ’90 juist vanwege deze problematiek voor om niet alleen een adviesorgaan te zijn, maar ook een projectorganisatie te willen worden; de organisaties wilden zelf projecten ontwikkelen om criminaliteit onder Marokkaanse jongeren tegen te gaan.

Er volgden vele bijeenkomsten, maar het lukte de organisaties slechts mondjesmaat concrete projecten te formuleren en als dat wel lukte, konden ze er zelden financiering en politieke steun voor vinden. De gemeente Amsterdam koos voor een diversiteitsbeleid. Diverse categorale initiatieven werden vervolgens wegbezuinigd waaronder Stichting Hulpverlening Marokkaanse Jongeren “Al Amal”, waarvan Werdmölder nota bene bestuurslid was .

Werdmölder schrijft in de Volkskrant dat het tijd wordt dat verantwoordelijke bestuurders nu orde op zaken stellen. Wat die bestuurders dan precies moeten doen, vertelt de wetenschapper er niet bij.

En dat is illustratief voor de teleurstellende discussie die is ontstaan naar aanleiding van het boek en het artikel van Jurgens. De enige die nog enigszins inhoudelijk reageerde was Ahmed Marcouch, die in de Volkskrant pleitte voor een lik-op-stukbeleid, het uit huis plaatsen van risicojongeren en het laten opnemen van deze jongeren in internaten of bij hun grootouders in Marokko.

Jurgens komt op grond van gesprekken met 70 professionals (Marokkaanse jongeren en hun ouders komen zelf niet aan bod) tot een aardig leesbaar boek dat voor sommigen misschien nog nieuws kan bevatten.

Op ruim 170 pagina’s worden vooral problemen geschetst, maar slechts één alinea (blz. 158) bevat beleidsaanbevelingen. Zo moeten er volgens Jurgens betere onderwijsvoorzieningen komen voor de nieuwe allochtone onderklasse (alleen voor hen?), mogen ouders met opgroeiende kinderen niet langer een uitkering trekken (?) en moet de politie de straat op gaan.

Met dergelijke weinig schokkende aanbevelingen verkoop je normaal gesproken geen boek. Dan kun je beter roepen dat je mythen doorbreekt. Het probleem is groot genoeg en had een betere discussie verdiend. Het is nu niet meer dan een zeepbel gebleken.

0 comments on “Isa”

Isa

Isafotomichelle

In de loop van dit jaar  zal ik met mijn roman Isa debuteren bij uitgeverij Lemmens. ISA is het licht absurdistische verhaal over de gepassioneerde,  maar alles vernietigende liefde tussen Evert Ruysterbosch en Isa.
               

Binnenkort meer informatie….            
Alhoewel het nog niet bekend is hoe de
omslag van het boek er uit zal zien, hebben studenten van de opleiding The Fotofactory eerder dit jaar de opdracht gehad om een omslag
te ontwerpen. De resultaten kun je hier
bekijken. Deze foto van Isa is gemaakt door Michelle van Goudzwaard.

In naam van de Vrijheid: Koran niet verspreiden maar herschrijven?

Koran_1
Een paar maanden geleden riep de voormalige VVD’er Geert Wilders
moslims nog op de helft uit de Koran te scheuren om zich aan te passen
aan onze moderne samenleving. Vandaag krijgt hij navolging in het
Liberaal Reveil, het blad van de Telderstichting, het wetenschappelijk
bureau van de VVD. Daarin schrijft iemand die zich verschuilt achter
het pseudoniem M.S.H. Frankenvrij dat de oproepen tot haat en tot het
plegen van misdrijven moeten
verwijderd worden uit de Koran. De ‘beschaafde’ versie van het boek dat
dan ontstaat kan in Nederland volgens Frankenvrij worden vrijgegeven.

De anonieme
auteur doelt op passages in de Koran die oproepen tot moord en doodslag
tegen niet-islamieten. Die vormen volgens hem (of haar) een ,,ernstig
misdrijf” tegen het Wetboek van Strafrecht. ,,Daaraan dienen
bijbehorende consequenties te worden verbonden”, aldus de auteur. De
Koran zou dus in zijn huidige vorm niet in Nederland verspreid mogen
worden.

Een citaat:

‘Wanneer iemand -uw volle broer, uw
zoon of uw dochter, of de vrouw die u bemint, of uw beste vriend, u in
het geheim probeert over te halen om andere goden te dienen, goden die
u nog niet kende en ook uw voorouders niet, goden van de naburige
volken, vlakbij of ver weg of waar dan ook ter wereld, luister dan niet
naar zo iemand en geef niet toe, wees onverbiddelijk, heb geen
medelijden met hem en houd hem niet de hand boven het hoofd. U moet hem
ter dood brengen; samen met uw volksgenoten moet u hem stenigen tot de
dood erop volgt, en zelf moet u de eerste steen werpen. Dat is zijn
straf, want hij heeft geprobeerd u te vervreemden van de Heer, uw God,
die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.’

Een
weinig vrolijkstemmende tekst uit …De Bijbel (blz. 294 van de Nieuwe
Bijbelvertaling). Want ook dat Heilig Boek, vooral het Oude Testament,
bevat diverse ‘vredelievende’ teksten. Toch richt de vrijheidstrijder
van de VVD zich alleen op de Koran, die volgens Frankenvrij primitief,
ongenuanceerd, onverdraagzaam, agressief en haatdragend is.