Onderzoek en publicaties

Sinds 1990 is Ewoud werkzaam op het brede terrein van integratie, participatie, diversiteit en interculturalisatie. Vanaf eind 2004, na de moord op Theo van Gogh,  is het accent meer komen te liggen op het voorkomen van radicalisering en polarisatie.

Ewoud heeft onder andere artikelen geschreven voor Dagblad De Pers, Contrast Magazine, joop.nl, Wel.nl, Bureau De Helling, Plus Magazine, Maroc.nl, Oost online, Zaman Vandaag, De Groene Amsterdammer, Hervormd Nederland en uiteraard heel veel artikelen op Republiek Allochtonië en dit blog.

Vanaf 2015 doet hij samen met Roemer van Oordt met enkele onderbrekingen onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van islamitische instituties in Nederland. Tussentijds publiceren ze hier zo nu en dan over op polderislam.nl. Binnenkort verschijnt een publicatie.

Hieronder een thematisch overzicht van zijn publicaties.

(Let op: dit overzicht is in ontwikkeling en nog lang niet af.  In oudere publicaties wordt nog over ‘allochtonen’ gesproken, in recenter werk worden deze woorden vermeden. Verder kloppen nog niet alle links. dat wordt binnenkort hersteld)

Radicalisering, polarisatie en maatschappelijke spanningen

Vanaf 2004 is er meer belangstelling voor de oorzaken van radicalisering, in het bijzonder van moslims. Ik heb op dit terrein het volgende gedaan:

 1. Rapport: Quickscan, initiatieven van Marokkaanse Nederlanders tegen radicalisering (2015-2016)
 2. Verslaglegging van zes trainingen radicalisering van Hassan Maimouni voor het SMN (2016)
 3. Vele artikelen op Republiek Allochtonië over radicalisering
 4. Opzet gemaakt voor Training radicalisering en beleid tbv CMO (2016)
 5. Training gegeven aan familieleden van Syriëgangers, aangesloten bij het Platform Achterblijvers (2016)
 6. Begrip voor jihadgangers? Over motivaction onderzoek (2015)
 7. Het blijft gissen wat de beste aanpak van radicalisering is (artikel 2015)
 8. Extremisme voor beginners; feitjes en weetjes (achtergrondartikel, 2011, update 2015)
 9. Wereldwijd forse toename van terroristisch en politiek geweld (artikel 2015)
 10. Verbieden debat bij Argan met Okay Pala roept vragen op ( oktober 2014)
 11. Farid, vader van een 16-jarige jihadganger (n.a.v. debat waar ik in panel zat, september 2014)
 12. Doet Amsterdam genoeg om radicalisering tegen te gaan? (juni 2014)
 13. Bedreigd (blog over bedreigingen op joop.nl (2014)
 14. Sleutelfiguren (blog n.a.v. onderzoek naar de wijze waarop  lokale overheden en instellingen maatschappelijke onrust en spanningen tussen (etnische) bevolkingsgroepen proberen te de-escaleren of te voorkomen, 2013)
 15. Polarisatie, radicalisering en discriminatie in de regio Utrecht (bespreking onderzoek, 2012)
 16. Tegengaan van etnische spanningen (n.a.v. onderzoek, 2012)
 17. Een kwestie van investeren en anticiperen (onderzoek naar voorkomen van etnische spanningen, 2012)
 18. Het wegkijken na Breivik (blog over reacties op aanslag in Noorwegen, 2011)
 19. Extreemrechts in Amsterdam (n.a.v. onderzoek Anne Frankstichting, 2011)
 20. Kennisdossier polarisatie en radicalisering voor gemeenten.pdf (samen met Amy Jane Gielen en Lisa Arts, 2011)
 21. Monitor polarisatie en radicalisering in Noord-Holland (onderzoek in opdracht van provincie Noord-Holland, 2011)
 22. Verslag gedaan van een project tegen radicalisering van een salafistische groep jongeren in Amsterdam. Na afloop van dit project ben ik deze groep blijven volgen.
 23. Meegewerkt aan het onderzoek naar Multicultureel Onbehagen in Amsterdam van de stichting Voorbeeld olv Eva Klooster. Hiervoor werden onder andere  PVV-stemmers geïnterviewd.
 24. Radicaal, orthodox, extremist (rapport, verslag van verkennend onderzoek naar radicalisering, samen met Lisa Arts, 2011)
 25. Hoe herken je facadepolitiek van salafistische organisaties? (blog dat tot kamervragen leidde, 2010)
 26. Radicaal Anders (rapport, verslag van verkennend onderzoek naar radicalisering, 2008)
 27. Verschillende projecten ontwikkeld en begeleid. Het ging hierbij voornamelijk om initiatieven van Nederlandse moslimorganisaties als bijvoorbeeld Milli Görüs, de UMMON en de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland. Met deze laatste twee organisaties ontwikkelde ik, samen met Roemer van Oordt, voor 18 Marokkaanse moskeeën het project Voorkomen is Beter dan Genezen.
 28. Leiding gegeven aan een monitor waarmee in kaart werd gebracht in hoeverre verschillende partijen (gemeenten, welzijn, politie, organisaties van etnische minderheden) in hun werkgebied omgaan met processen van polarisatie, radicalisering en discriminatie
 29. Advies gegeven aan verschillende gemeenten bij het opzetten van beleid ter voorkoming van radicalisering en polarisatie. In Amsterdam-Oost gaf ik, samen met Roemer van Oordt, mede vorm aan het project Weerbaar Oost van stadsdeel Oost
 30. Tenslotte schreef Ewoud een toneelstuk over terrorisme: De Liefde van een Terrorist

Over mensenrechten, discriminatie en racisme

Sinds 2010 vraagt Ewoud geregeld de aandacht voor geweldsincidenten gericht tegen moskeeen, omdat daar lange tijd opvallend weinig aandacht voor was. De laatste jaren is dat aan het veranderen. Ongeveer eens per half jaar  publiceert Ewoud een update van deze lijst. U vindt ze hier.

 1. Verdubbeling van het aantal meldingen van moslimhaat (september 2016)
 2. Factcheck: neemt moslimhaat toe in Nederland? (augustus 2016)
 3. Neemt antisemitisme toe of af? (mei 2016)
 4. Boeren houden 3 onschuldige Marokkaanse Nederlanders vast en krijgen complimenten (september 2015)
 5. Het is vijf voor twaalf. Misschien wel later. Discriminatie op arbeidsmarkt moet NU worden aangepakt (juni 2015)
 6. Onderzoek naar antisemitisme onderstreept dat ook onderzoek naar andere vormen van discriminatie nodig is (juni 2015)
 7. Discrimineren? Dat doen de anderen. Selectie van artikelen over discriminatie (mei 2015)
 8. Wel of geen stijging antisemitische incidenten? (april 2015, n.a.v. uitkomen monitor antisemitisme van het CIDI)
 9. Jaarverslag MDI: 1. antisemitisme 2. anti-zwart racisme 3. moslimdiscriminatie (maart 2015)
 10. Ineke van der Valk presenteert Monitor Moslimdiscriminatie (februari 2015)
 11. Een breed front tegen islamofobie en uitsluiting (januari 2015)
 12. Toename van antisemitisme en moslimdiscriminatie? De cijfers (december 2014)
 13. Oplaaien conflict Israel – Palestina leidt opnieuw tot toename antisemitische incidenten (oktober 2014)
 14. Harde cijfers: de islamisering van Amsterdam stokt (oktober 2014)
 15. Moslimhaat (augustus 2014)
 16. Over de zin en onzin van cijfers over internetdiscriminatie (mei 2014)
 17. Racisten? Dat zijn de anderen! (blog over racisme in Nederland, 2013)
 18. Onze cultuur: de Turkse Sint en zijn zwarte slaafje (blog over Zwarte Pietendebat, 2013)
 19. Nederlanders bang voor komst Blugaren en Roemenen. Ten onrechte? (blog n.a.v. onderzoek PVV en CPB, 2013)
 20. Rijke voedingsbodem in Nederland voor moslimhaat/islamofobie (blog n.a.v. onderzoek PVV, 2013)
 21. Het Marokkanendebat; nuance is zooooo jaren 90 (over racistische reaguurders, blog 2013)
 22. Islamofobie en discriminatie (bespreking studie van Ineke van der Valk, 2012)
 23. Veel incidenten rond moskeeen (lijst van incidenten rond moskeen, 2011)
 24. Intercultureel spelen, trouwen en opvoeding (n.a.v. onderzoek J/M magazine, 2011)
 25. Etnische diversiteit versterkt sociale banden (blogje n.a.v. onderzoek NWO, 2011)
 26. Marianne Thieme verdient een dialoogprijs (blog over effect van voorgenomen verbod op ritueel slachten)
 27. Ook PVV’ers voelen zich gediscrimineerd (onderzoek anti-discriminatiebureaus, 2011)
 28. Intolerant Europa (over onderzoek naar discriminatie, 2011)
 29. Boze burgers, rancune en (multicultureel) onbehagen (n.a.v. onderzoeken naar boze burgers, 2011)
 30. Kankerjoden en kutmarokkanen (over discriminatie en het meten met twee maten, 2011)
 31. Minder Amsterdammers voelen zich gediscrimineerd ( n.a.v. Amsterdamse burgermonitor 2011)
 32. ‘Verwilderisering’ gaat in Nederland sneller dan islamisering (blog 2010)
 33. Tegengaan van multicultureel onbehagen vraagt actieve overheid (artikel, 2010)
 34. Haagse segregatie-allergie (blog over gescheiden zwemmen, joop.nl, 2009)
 35. Een racistisch boek? (artikel, 2009 over het boek Alleen maar nette mensen van Robert Vuijsje)
 36. Multicultureel Onbehagen (onderzoek van st. Voorbeeld waaraan ik meewerkte, 2009)

Algemeen over integratie(beleid) en ‘multicultureel onbehagen’

 1. Het culturaliseren van debatten over integratie en vrijheid werkt averechts (open brief aan Edith Schippers, september 2016)
 2. Hoeveel ‘allochtonen’ wonen er in Nederland? (factsheet, juni 2016)
 3. De angst voor islamisering is een vorm van sociale hypochondrie (maart 2016)
 4. Er vertrekken steeds meer mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst (februari 2016)
 5. Feiten en mythes over vluchtelingen, asielzoekers en illegalen (mei 2015)

 6. Nederlanders, buitenlanders, allochtonen. de cijfers (november 2014)

 7. Raad van Europa zet kabinet onder druk; Nederland moet uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen, november 2014)

 8. Bijna de helft van de Marokkaans Amsterdamse jongeren is werkloos (augustus 2014)

 9. Diversiteit en aanpak discriminatie in de college-akkoorden van de vier grote steden (2014)

 10. Kinderpardon blijft kabinet zwaar op de maag liggen (2014)

 11. Tweedeling in Amsterdam? (blog n.a.v. artikel van de Amsterdamse diversiteitsraad op de Helling, 2014)

 12. De tegenstrijdige integratieboodschap van het kabinet Rutte-Asscher (blog, 2014 op joop.nl)

 13. Overzicht van onderzoek naar integratievraagstukken (blog met links naar onderzoeken in databank onderzoek integratie 2014)

 14. De integratiekramp van de PvdA (over het uitstellen van het kiesrecht voor migranten van 5-7 jaar, op verschillende sites, waaronder joop.nl)

 15. Jaaroverzicht integratie 2012 (2013)

 16. Integratie blijft voorlopig hoog op politieke agenda (n.a.v. jaarrapport integratie, 2012)

 17. Gemeenten in de knel door landelijk opvangbeleid asielzoekers (blog 2012)

 18. PvdA betaalt flinke prijs voor binnenhalen kinderpardon (blog, 2012 n.a.v. regeerakkoord kabinet Rutte-Asscher)

 19. Gemeente Amsterdam laat terecht haar tanden zien (n.a.v. stages MBO’ers zonder geldige verblijfspapieren)

 20. Jaaroverzicht integratie 2011 (2012)

 21. Integratiebeleid Rutte I mist onderbouwing (bij presentatie beleid VVD-CDA-PVV, 2011)

 22. De zin en onzin van minderhedenbeleid (blog, 2011)

 23. Etnische tweedeling in Amsterdam neemt toe (blog nav onderzoek Amsterdamse O+S, 2011)

 24. Jaaroverzicht integratie 2010 (2011)

 25. Gekleurde Verwachtingen (trendanalyse, geschreven voor ACB Kenniscentrum, 2008)

 26. Er moet meer thee gedronken worden (blog, 2008, over sociale cohesie)

 27. Van we hou je meer: van je vader of je moeder? (artikel, 2008, over dubbele nationaliteit)

 28. Investeer in participatie en niet in dialoog; artikel (2007) waarin ik vraagtekens zet bij allerlei projecten die dialoog en interetnisch contact moeten bevorderen.

 29. De allochtoon is geen bouwpakket; artikel (2007) over onze nationale identiteit en het hardnekkige geloof in de maakbare allochtoon.

Religie/ islam /scheiding kerk en staat

 1. Ongeveer 660.000 Nederlanders beschouwen zichzelf als moslim (mei 2105)

 2. Over de Gülenbeweging raken we voorlopig niet uitgepraat (mei, 2014)

 3. Het wil maar niet vlotten met de islamisering van Amsterdam (blog n.a.v. onderzoek O+S, 2013)

 4. Blogtournee Arabieren kijken (artikel over 2 broers, de een salafist, de ander nog amper gelovig, geschreven ihkv blogtournee boek Hassnae Bouazza, 2013)

 5. Islamitische koepelorganisaties zijn aan zet na mislukken imamopleiding (artikel over imamopleiding, 2013)

 6. De Westermoskee lijkt er nu toch te komen; een historische schets (artikel, 2012)

 7. De rechter en de ongetrimde moslimbaard (over dubbele maatstaven bij de vrijheid van godsdienst, 2012)

 8. Het ongelijk van Breivik, Theodor Holman en Geert Wilders (over islamisering, 2012)

 9. Gezocht: polderimams (over imamopleidingen; o.a. in de Pers, 2011)

 10. Nederland islamiseert, in welke mate? (artikel, 2009)

 11. Progressieve partijen moeten niet bang zijn voor debat over islam ( blog, 2011)

 12. In memoriam: Ahmed Arkoun (2010)

 13. Benader scheiding van kerk en staat pragmatisch (artikel, 2008)

 14. Islam en homoseksualiteit (verslag project, 2002)

 15. Alevieten en soennieten; over spanningen tussen soennieten en de liberale alevieten in Turkije en Nederland (1995; Hervormd Nederland)

Media

 1. Angst verkoopt (december 2014)

 2. Artikel over Haagse shariawijk is gemiste kans (blog op joop.nl, 2013)

 3. Opnieuw wordt mishandeling door Marokkanen verzonnen (blog, 2013)

 4. Nieuw hoofdstuk in soap moslimomroepen (artikel, 2013)

 5. Jos Collignon is luidruchtig veroordeeld en in stilte vrijgesproken (blog over media en antisemitisme, o.a. op joop.nl, 2012)

 6. Nieuws over moslims scoort altijd (blog, joop.nl. 2012)

 7. Hype van de week: over Marokkaans racisme (blog, joop.nl, 2012)

 8. De hypes van deze week: over een scriptie en een doekje (blog 2012)

 9. Allochtone jongeren werken aan eigen integratie dankzij internet (artikel in Contrast n.a.v. onderzoek, 2011)

 10. Mediawijsheid allochtone jongeren (artikel n.a.v. onderzoek, 2011)

 11. Allochtone jongeren en media (onderzoek voor st Voorbeeld, 2009)

 12. Het circus van goedkope meningen (artikel, 2008, over het verdwijnen van deskundigen in de media)

 13. Over hufterigheid, censuur en de noodzaak van mediaonderwijs (artikel, 2007)

Specifieke groepen

 1. Onderzoek gedaan naar posities van specifieke groepen als Chinese Nederlanders (boek: Karakters in het Laagland) zie ook Volkskrant-artikel Chinezen in Nederland overwinnen eindelijk hun trots en
 2. Turkse Nederlanders (factsheet turken-in-nederland-feiten-en-onderzoeksconclusies (2011)

  Samen met Eva Klooster een orientatie-onderzoek naar “de informele steunnetwerken van Midden- en Oost-Europese gemeenschappen in Amsterdam’ (zie nota hier)

  Onderzoek gedaan naar het functioneren van zelforganisaties (organisaties van etnische minderheden) en moskeeorganisaties, naar het bevorderen van diversiteit in vrijwilligersorganisaties en naar digitale vrijwilligers

  Projecten ontwikkeld en onderzoek gedaan naar methoden om criminaliteit onder jongeren, in het bijzonder Marokkaans- Nederlandse jongeren, te verminderen; zie bijvoorbeeld het project Maarifa (uit ’92) en deze factsheet

  Publicaties geschreven over ontwikkeling van het integratiebeleid, met bijzondere aandacht voor de participatie van Nederlanders met een niet-westerse achtergrond in onderwijs, op arbeidsmarkt en in de politiek;

 3. Het project Ik, Mijn Rozentuin mede-ontwikkeld waarbij door middel van theater huiselijk geweld in Marokkaans-Nederlandse gezinnen bespreekbaar werd gemaakt,

 4. Onderzoek gedaan (zoals dit en dit) en projecten (bv de Veilige Haven) ontwikkeld om de emancipatie van islamitische homo’s te bevorderen

 5. In opdracht van de gemeente Amsterdam in de jaren ‘90-’94 verschillende beginnende politici van niet-westerse komaf begeleid. Het ging om politici van verschillende politieke partijen.

 6. Verschillende onderzoeken gedaan naar mediagebruik van niet-westerse jongeren en naar mediawijsheid o.a. samen met onderzoekster Eva Klooster

 7. Onderzoek begeleid en deels gedaan naar de overdraagbaarheid van met methodieken (sociale interventies)

 8. ondersteuning geboden bij de oprichting van een Bijzondere Leerstoel Islam aan de Universiteit van Amsterdam en bij de uitvoering van verschillende projecten van deze stichting.

 9.  Oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren bij anti-homogeweld? (januari 2015)

 10. Echte mannen stimuleren hun vrouw te gaan werken (Zamanvandaag, november 2014)

 11. Integratie Turkse Nederlanders blijft hoog op de agenda staan (november 2014, samen met Roemer van Oordt)

 12. Joodse boot en Marokkaanse boot werken samen (juni 2014), verslag van etentje met initiatiefnemers van de Joodse boot en de Marokkaanse boot tijdens canal pride 2014

 13. Mijn vriend is gek op zijn kinderen en houdt ook van zijn vrouw (artikel over autochtone mannen die relaties hebben met getrouwde niet-westerse mannen, 2012)

 14. Chinezen in Nederland (artikel n.a.v. onderzoek Forum, 2011)

 15. Factsheet Turken in Nederland (n.a.v. hartekreet van ‘Turkse professionals, 2011)

 16. De zin en onzin van migrantenorganisaties (2010)

 17. Allochtone vrijwilligers 2.0 (verslag onderzoek niet-westerse vrijwilligers op het internet, 2009)

 18. Ik, mijn rozentuin (artikel over project dat ik initieerde; hierbij werd theater ingezet om huiselijk geweld onder Marokkaanse vrouwen bespreekbaar te maken)

 19. Moeilijk bereikbare doelgroepen voor dummies (spiekbriefje, 2008)

 20. Pijlers voor Bruggenbouwers (verslag onderzoek onder vrijwilligersorganisaties van niet-westerse allochtonen, 2006)

 21. Nieuwe lieden in de buurt (verslag onderzoek onder vrijwilligersorganisaties in staatsliedenbuurt, 2006)

 22. Allochtone vrijwilligers in beeld (onderzoek, 2002)

 23. Turken in Nederland (artikel, 2000)

 24. Chinese ouderen in Amsterdam (artikel, 1995)

 25. Karakters in het Laagland (onderzoek naar positie van Chinezen in Nederland, 1994)

Veiligheid, criminaliteit

 1. Straatterroristen? Dat is zo 1947 (september 2016)
 2. Discussie over Marokkanenprobleem is zinloos (over criminaliteit Marokkaans-Nederlandse jongeren, n.a.v. dood grensrechter, 2012)

 3. Marokkaanse jongeren; criminaliteit daalt, schooluitval stijgt (n.a.v. cijfers 22 Marokkanengemeenten), 2012)

 4. Is specifiek beleid voor Marokkaanse en Antilliaanse jongeren succesvol ?(artikel over Marokkanengemeenten, 2012)

 5. Dossier allochtonen, criminaliteit en cultuur (factsheet, criminaliteit allochtone jongeren, 2012)

 6. Van Acker over oorzaken en aanpak Marokkaanse jeugdcriminaliteit (artikel, 2011)

 7. Criminele illegalen geven steeds meer overlast (artikel, 1996)

 8. Maarifa (verslag van een project waarbij gepoogd werd om Marokkaanse vaders te betrekken bij de opvoeding om uiteindelijk criminaliteit te voorkomen, 1992)

Divers

 1. Twijfel (ode aan de twijfel, column, juni 2016)
 2. Gerrit Jan Harbers overleden (IM, mei 2016)
 3. Wie gaat de PvdA leiden? (mei, 2016)
 4. De Kamervraag is verworden tot een pr instrument  zaman vandaag, april 2016)
 5. Marokkaanse Nederlanders en voetbal, wat weten we? (april 2016)
 6. Diversiteit in de Tweede Kamer (maart 2016, voor zaman vandaag)
 7. Oorlog is Handel (mei 2015, zamanvandaag)

 8. De lokale democratie heeft een legitimiteitscrisis. Daarom een burgertop (mei, 2015)

 9. Weg met de Lijstduwers (april 2015)

 10. Over Nederland gidsland hebben we het al lang niet meer (over buitenlandbeleid en mensenrechten, april 2015)

 11. Wapenhandel (januari 2015)

 12. Een ritueel debat met hypocriete trekjes (januari 2015, over vrijheid van meningsuiting voor Zaman Vandaag)

 13. Pervers (augustus, 2014) blog over het gezeul met uitgeprocedeerde asielzoekers

 14. De elite dat zijn de anderen (blog over kloof hoger en lager opgeleiden n.a.v. mijn toneelstuk met dezelfde titel, 2013)

 15. Veel Marokkanen in problemen door nieuw beleid belastingdienst (artikel, 2013)

 16. Humorpolitie (mag Theo Maassen grappen maken over Wilders?, blog, 2013)

 17. Debat over vrijheid van meningsuiting staat stijf van de hypocrisie (joop.nl 2012)

 18. Blog Tijd voor een vrouw, kies Vera Pauw haalde het NRC (2012, over een vrouwelijke bondscoach)

 19. Echte vrijheidsstrijders strijden voor mening politieke tegenstanders (blog bij het begin van het proces tegen Geert Wilders, 2011)

 20. Anne en de vrijdenkers (m’n debuut als fotograaf)

 21. Het weeshuis van de methodieken (verslag van onderzoek naar effectieve methoden, 2010)

 22. PVV-stemmer verdient betere partij (blog, joop.nl 2010)

 23. Moslimbashen voor beginners, deel 1 en deel 2 (blogs, joop.nl, 2010)

 24. Wie stemmen er PVV? (2010)

 25. De devaluatie van de kamervraag (joop.nl, 2009)

 26. Ook Polen hebben recht op Rita (Verdonk) (artikel, 2006)