Vanaf eind 2004, na de moord op Theo van Gogh,  is het accent van de werkzaamheden van Ewoud meer komen te liggen op het voorkomen van radicalisering en polarisatie.

Hieronder een thematisch overzicht van zijn werkzaamheden en publicaties op deze terreinen.

(Let op: dit overzicht is in ontwikkeling. Ook kloppen nog niet alle links. Dat wordt binnenkort hersteld)

Onderzoek

 1. Handreiking bespreekbaar maken van radicalisering met (Marokkaans Nederlandse) ouders (2017; onderzoek in opdracht van Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders; ism Habib el Kaddouri)
 2. Rapport: Quickscan, initiatieven van Marokkaanse Nederlanders tegen radicalisering (2015-2016)
 3. Een kwestie van investeren en anticiperen (onderzoek naar voorkomen van etnische spanningen, samen met Lisa Arts, 2012)
 4. Kennisdossier polarisatie en radicalisering voor gemeenten.pdf (samen met Amy Jane Gielen en Lisa Arts, 2011)
 5. Monitor polarisatie en radicalisering in Noord-Holland (onderzoek in opdracht van provincie Noord-Holland, 2011)
 6. Verslag gedaan van een project tegen radicalisering van een salafistische groep jongeren in Amsterdam. Na afloop van dit project ben ik deze groep blijven volgen.
 7. Meegewerkt aan het onderzoek naar Multicultureel Onbehagen (multicultureel-onbehagen-onderzoeksrapport, pdf) in Amsterdam van de stichting Voorbeeld olv Eva Klooster. Hiervoor werden onder andere  PVV-stemmers geïnterviewd
 8. Radicaal, orthodox, extremist (rapport, verslag van verkennend onderzoek naar radicalisering, samen met Lisa Arts, 2011)
 9. Radicaal Anders (rapport, verslag van verkennend onderzoek naar radicalisering, 2008)

Overige publicaties

 1. Begrip voor jihadgangers? Over motivaction onderzoek (2015)
 2. Het blijft gissen wat de beste aanpak van radicalisering is (artikel 2015)
 3. Extremisme voor beginners; feitjes en weetjes (achtergrondartikel, 2011, update 2015)
 4. Wereldwijd forse toename van terroristisch en politiek geweld (artikel 2015)
 5. Verbieden debat bij Argan met Okay Pala roept vragen op ( oktober 2014)
 6. Farid, vader van een 16-jarige jihadganger (n.a.v. debat waar ik in panel zat, september 2014)
 7. Doet Amsterdam genoeg om radicalisering tegen te gaan? (juni 2014)
 8. Bedreigd (blog over bedreigingen op joop.nl (2014)
 9. Sleutelfiguren (blog n.a.v. onderzoek naar de wijze waarop  lokale overheden en instellingen maatschappelijke onrust en spanningen tussen (etnische) bevolkingsgroepen proberen te de-escaleren of te voorkomen, 2013)
 10. Polarisatie, radicalisering en discriminatie in de regio Utrecht (bespreking onderzoek, 2012)
 11. Tegengaan van etnische spanningen (n.a.v. onderzoek, 2012)
 12. Het wegkijken na Breivik (blog over reacties op aanslag in Noorwegen, 2011)
 13. Extreemrechts in Amsterdam (n.a.v. onderzoek Anne Frankstichting, 2011)
 14. Hoe herken je facadepolitiek van salafistische organisaties? (blog dat tot kamervragen leidde, 2010)
 15. Vele artikelen op Republiek Allochtonië over radicalisering

Projecten

 1. Ewoud heeft verschillende projecten ontwikkeld en begeleid. Het ging hierbij voornamelijk om initiatieven van Nederlandse moslimorganisaties als bijvoorbeeld Milli Görüs, de UMMON en de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland. Met deze laatste twee organisaties ontwikkelde Ewoud, samen met Roemer van Oordt, voor 18 Marokkaanse moskeeën het project Voorkomen is Beter dan Genezen.
 2. Leiding gegeven aan de totstandkoming van een monitor waarmee in kaart werd gebracht in hoeverre verschillende partijen (gemeenten, welzijn, politie, organisaties van etnische minderheden) in hun werkgebied omgaan met processen van polarisatie, radicalisering en discriminatie
 3. Advies gegeven aan verschillende gemeenten bij het opzetten van beleid ter voorkoming van radicalisering en polarisatie. In Amsterdam-Oost gaf ik, samen met Roemer van Oordt, mede vorm aan het project Weerbaar Oost van stadsdeel Oost dat uitgebreid geëvalueerd werd (evaluatieoost_eind (pdf)

Trainingen 

 1. Verslaglegging van zes trainingen radicalisering van Hassan Maimouni voor het SMN (2016)
 2. Opzet gemaakt voor Training radicalisering en beleid tbv eem grote moskeekoepel (2016)
 3. Training gegeven aan familieleden van Syriëgangers, aangesloten bij het Platform Achterblijvers (2016)
 4. Trainingen en lezingen gegeven over radicalisering, polarisatie aan moskeebestuurders, ouders, jongeren- en studenten(organisaties), jongerenwerkers (2007 – heden)

Overig

 1. Tenslotte schreef Ewoud een toneelstuk over terrorisme: De Liefde van een Terrorist

Veiligheid, criminaliteit

Artikelen

 1. Straatterroristen? Dat is zo 1947 (september 2016)
 2. Discussie over Marokkanenprobleem is zinloos (over criminaliteit Marokkaans-Nederlandse jongeren, n.a.v. dood grensrechter, 2012)
 3. Marokkaanse jongeren; criminaliteit daalt, schooluitval stijgt (n.a.v. cijfers 22 Marokkanengemeenten), 2012)
 4. Is specifiek beleid voor Marokkaanse en Antilliaanse jongeren succesvol ?(artikel over Marokkanengemeenten, 2012)
 5. Dossier allochtonen, criminaliteit en cultuur (factsheet, criminaliteit allochtone jongeren, 2012)
 6. Van Acker over oorzaken en aanpak Marokkaanse jeugdcriminaliteit (artikel, 2011)
 7. Criminele illegalen geven steeds meer overlast (artikel, 1996)
 8. Maarifa (verslag van een project waarbij gepoogd werd om Marokkaanse vaders te betrekken bij de opvoeding om uiteindelijk criminaliteit te voorkomen, 1992)