Algemeen over integratie(beleid) en ‘multicultureel onbehagen’

Onderzoek, factsheets

 1. Hoeveel ‘allochtonen’ wonen er in Nederland? (factsheet, juni 2016)
 2. Feiten en mythes over vluchtelingen, asielzoekers en illegalen (mei 2015)
 3. Nederlanders, buitenlanders, allochtonen. de cijfers (november 2014)
 4. Diversiteit en aanpak discriminatie in de college-akkoorden van de vier grote steden (2014)
 5. Overzicht van onderzoek naar integratievraagstukken (blog met links naar onderzoeken in databank onderzoek integratie 2014)
 6. Jaaroverzicht integratie 2012 (2013)
 7. Jaaroverzicht integratie 2011 (2012)
 8. Jaaroverzicht integratie 2010 (2011)
 9. Gekleurde Verwachtingen (boek, trendanalyse, geschreven voor ACB Kenniscentrum, 2008)

Artikelen

 1. Het culturaliseren van debatten over integratie en vrijheid werkt averechts (open brief aan Edith Schippers, september 2016)
 2. De angst voor islamisering is een vorm van sociale hypochondrie (maart 2016)
 3. Er vertrekken steeds meer mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst (februari 2016)
 4. Raad van Europa zet kabinet onder druk; Nederland moet uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen, november 2014)
 5. Bijna de helft van de Marokkaans Amsterdamse jongeren is werkloos (augustus 2014)
 6. Kinderpardon blijft kabinet zwaar op de maag liggen (2014)
 7. Tweedeling in Amsterdam? (blog n.a.v. artikel van de Amsterdamse diversiteitsraad op de Helling, 2014)
 8. De tegenstrijdige integratieboodschap van het kabinet Rutte-Asscher (blog, 2014 op joop.nl)
 9. De integratiekramp van de PvdA (over het uitstellen van het kiesrecht voor migranten van 5-7 jaar, op verschillende sites, waaronder joop.nl)
 10. Integratie blijft voorlopig hoog op politieke agenda (n.a.v. jaarrapport integratie, 2012)
 11. Gemeenten in de knel door landelijk opvangbeleid asielzoekers (blog 2012)
 12. PvdA betaalt flinke prijs voor binnenhalen kinderpardon (blog, 2012 n.a.v. regeerakkoord kabinet Rutte-Asscher)
 13. Gemeente Amsterdam laat terecht haar tanden zien (n.a.v. stages MBO’ers zonder geldige verblijfspapieren)
 14. Integratiebeleid Rutte I mist onderbouwing (bij presentatie beleid VVD-CDA-PVV, 2011)
 15. De zin en onzin van minderhedenbeleid (blog, 2011)
 16. Etnische tweedeling in Amsterdam neemt toe (blog nav onderzoek Amsterdamse O+S, 2011)
 17. Er moet meer thee gedronken worden (blog, 2008, over sociale cohesie)
 18. Van we hou je meer: van je vader of je moeder? (artikel, 2008, over dubbele nationaliteit)
 19. Investeer in participatie en niet in dialoog; artikel (2007) waarin ik vraagtekens zet bij allerlei projecten die dialoog en interetnisch contact moeten bevorderen.
 20. De allochtoon is geen bouwpakket; artikel (2007) over onze nationale identiteit en het hardnekkige geloof in de maakbare allochtoon.

Specifieke groepen

Onderzoek, projecten

 1. Samen met Eva Klooster een orientatie-onderzoek naar “de informele steunnetwerken van Midden- en Oost-Europese gemeenschappen in Amsterdam’ (2014, zie nota hier)
 2. Verschillende onderzoeken gedaan naar mediagebruik van niet-westerse jongeren en naar mediawijsheid o.a. samen met onderzoekster Eva Klooster
 3. Onderzoek begeleid en deels gedaan naar de overdraagbaarheid van met methodieken (sociale interventies)
 4. Onderzoek gedaan naar posities van specifieke groepen als Chinese Nederlanders (boek: Karakters in het Laagland) zie ook Volkskrant-artikel Chinezen in Nederland overwinnen eindelijk hun trots
 5. Onderzoek gedaan naar het functioneren van zelforganisaties (organisaties van etnische minderheden) en moskeeorganisaties, naar het bevorderen van diversiteit in vrijwilligersorganisaties en naar digitale vrijwilligers
 6. Het project Ik, Mijn Rozentuin mede-ontwikkeld waarbij door middel van theater huiselijk geweld in Marokkaans-Nederlandse gezinnen bespreekbaar werd gemaakt
 7. In opdracht van de gemeente Amsterdam in de jaren ‘90-’94 verschillende beginnende politici van niet-westerse komaf begeleid. Het ging om politici van verschillende politieke partijen.
 8. Projecten ontwikkeld en onderzoek gedaan naar methoden om criminaliteit onder jongeren, in het bijzonder Marokkaans- Nederlandse jongeren, te verminderen; zie bijvoorbeeld het project Maarifa (uit ’92) en deze factsheet

 9. Publicaties geschreven over ontwikkeling van het integratiebeleid, met bijzondere aandacht voor de participatie van Nederlanders met een niet-westerse achtergrond in onderwijs, op arbeidsmarkt en in de politiek;
 10. Factsheet Turkse Nederlanders (factsheet turken-in-nederland-feiten-en-onderzoeksconclusies (2011)
 11. ondersteuning geboden bij de oprichting van een Bijzondere Leerstoel Islam aan de Universiteit van Amsterdam en bij de uitvoering van verschillende projecten van deze stichting.

Artikelen

 1. Echte mannen stimuleren hun vrouw te gaan werken (Zamanvandaag, november 2014)
 2. Integratie Turkse Nederlanders blijft hoog op de agenda staan (november 2014, samen met Roemer van Oordt)
 3. Joodse boot en Marokkaanse boot werken samen (juni 2014), verslag van etentje met initiatiefnemers van de Joodse boot en de Marokkaanse boot tijdens canal pride 2014
 4. Chinezen in Nederland (artikel n.a.v. onderzoek Forum, 2011)
 5. Factsheet Turken in Nederland (n.a.v. hartekreet van ‘Turkse professionals, 2011)
 6. De zin en onzin van migrantenorganisaties (2010)
 7. Allochtone vrijwilligers 2.0 (verslag onderzoek niet-westerse vrijwilligers op het internet, 2009)
 8. Ik, mijn rozentuin (artikel over project dat ik initieerde; hierbij werd theater ingezet om huiselijk geweld onder Marokkaanse vrouwen bespreekbaar te maken)
 9. Moeilijk bereikbare doelgroepen voor dummies (spiekbriefje, 2008)
 10. Pijlers voor Bruggenbouwers (verslag onderzoek onder vrijwilligersorganisaties van niet-westerse allochtonen, 2006)
 11. Nieuwe lieden in de buurt (verslag onderzoek onder vrijwilligersorganisaties in staatsliedenbuurt, 2006)
 12. Allochtone vrijwilligers in beeld (onderzoek, 2002)
 13. Turken in Nederland (artikel, 2000)
 14. Chinese ouderen in Amsterdam (artikel, 1995)
 15. Karakters in het Laagland (onderzoek naar positie van Chinezen in Nederland, 1994)

Religie/ islam /scheiding kerk en staat

Onderzoek

Samen met Roemer van Oordt doe ik onderzoek naar de institutionalisering van de islam in Nederland. Een tussentijds verslag hiervan publiceerden we in 2015 op de website polderislam.nl 
In 2017 volgt een update.

Artikelen

 1. Ongeveer 660.000 Nederlanders beschouwen zichzelf als moslim (mei 2105)
 2. Over de Gülenbeweging raken we voorlopig niet uitgepraat (mei, 2014)
 3. Het wil maar niet vlotten met de islamisering van Amsterdam (blog n.a.v. onderzoek O+S, 2013)
 4. Blogtournee Arabieren kijken (artikel over 2 broers, de een salafist, de ander nog amper gelovig, geschreven ihkv blogtournee boek Hassnae Bouazza, 2013)
 5. Islamitische koepelorganisaties zijn aan zet na mislukken imamopleiding (artikel over imamopleiding, 2013)
 6. De Westermoskee lijkt er nu toch te komen; een historische schets (artikel, 2012)
 7. De rechter en de ongetrimde moslimbaard (over dubbele maatstaven bij de vrijheid van godsdienst, 2012)
 8. Het ongelijk van Breivik, Theodor Holman en Geert Wilders (over islamisering, 2012)
 9. Gezocht: polderimams (over imamopleidingen; o.a. in de Pers, 2011)
 10. Nederland islamiseert, in welke mate? (artikel, 2009)
 11. Progressieve partijen moeten niet bang zijn voor debat over islam ( blog, 2011)
 12. In memoriam: Ahmed Arkoun (2010)
 13. Benader scheiding van kerk en staat pragmatisch (artikel, 2008)
 14. Alevieten en soennieten; over spanningen tussen soennieten en de liberale alevieten in Turkije en Nederland (1995; Hervormd Nederland)

Media

Ewoud schrijft op Republiek Allochtonië geregeld over mediamissers. U vindt hier een overzicht. 

Onderzoek

 1. Allochtone jongeren en media (onderzoek voor st Voorbeeld, 2009)

 2. Mediawijsheid allochtone jongeren (artikel n.a.v. onderzoek, 2011)
 3. Allochtone jongeren werken aan eigen integratie dankzij internet (artikel in Contrast n.a.v. onderzoek, 2011)

Artikelen

 1. Angst verkoopt (december 2014)
 2. Artikel over Haagse shariawijk is gemiste kans (blog op joop.nl, 2013)
 3. Opnieuw wordt mishandeling door Marokkanen verzonnen (blog, 2013)
 4. Nieuw hoofdstuk in soap moslimomroepen (artikel, 2013)
 5. Jos Collignon is luidruchtig veroordeeld en in stilte vrijgesproken (blog over media en antisemitisme, o.a. op joop.nl, 2012)
 6. Nieuws over moslims scoort altijd (blog, joop.nl. 2012)
 7. Hype van de week: over Marokkaans racisme (blog, joop.nl, 2012)
 8. De hypes van deze week: over een scriptie en een doekje (blog 2012)
 9. Het circus van goedkope meningen (artikel, 2008, over het verdwijnen van deskundigen in de media)
 10. Over hufterigheid, censuur en de noodzaak van mediaonderwijs (artikel, 2007)