Diensten

Ewoud is te huur voor een onderzoek, een advies, een training, een artikel, een lezing of deelname aan een panel. Daarnaast is hij geïnteresseerd in klussen als (interim-) manager. 

Onderzoek

Ewoud heeft bijna 30 jaar ervaring met kwalitatief onderzoek, literatuuronderzoek, evaluatie-onderzoek en praktijkgericht (actie)onderzoek. Het accent ligt hierbij op het sociale en het veiligheidsdomein, op vraagstukken op het gebied van inclusiviteit, representatie, emancipatie, radicalisering, polarisatie, religie, geschiedenis en discriminatie. Ewoud werkt vaak samen met andere zelfstandige onderzoekers en is lid van het Onderzoekerscollectief, een samenwerkingsverband van onderzoekers in het Sociaal Domein. 

Advies

Op basis van veel onderzoek, jarenlange ervaring en een groot netwerk kan Ewoud overheden en organisaties adviseren over werkbare oplossingen voor problemen op de hierboven genoemde werkterreinen.  Daarnaast heeft Ewoud veel ervaring met (social) media, campaigning en diverse communicatie (strategieën). 

(Interim) management

Ewoud heeft sinds 1995 leidinggevende functies vervuld. Hij was werkzaam als projectleider, afdelingsleider, adjunct-directeur en interim-directeur. Hij gaf zowel leiding aan kleine teams (2-3 mensen) als aan grotere organisaties (ongeveer 50 mensen). Het ging hierbij meestal om divers samengestelde teams.  Ewoud kiest als leidinggevende bij voorkeur voor een werkwijze die uitgaat van de kracht en mogelijkheden die in mensen en de organisaties besloten liggen. Hij wil verandering zoveel mogelijk bereiken door situaties, medewerkers en eventuele klanten positief waarderend te benaderen.

Training

Ewoud geeft trainingen aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties,  professionals en overheden. De trainingen gaan over onderwerpen als het voorkomen van radicalisering, polarisatie, communicatie en media, framing, empowerment, discriminatie en diversiteitsvraagstukken.

Teksten

Ewoud is te huur voor journalistieke producties of voor het schrijven, herschrijven, redigeren en corrigeren van teksten in het Nederlands. Fictie of non fictie. Voor de overheid,  het bedrijfsleven en non-profitorganisaties. Ewoud is lid van de Auteursbond en van de Freelancers Associatie (FLA)

Meer weten? 

Tel: 06 413 99 333

Mail: info (at) ewoudbutter.nl