Toespraak bij ontvangst Clara Meijer-Wichmann penning 2016

uitreiking-cmw3
Op zaterdagmiddag 10 december 2016 had ik de geweldige eer als hoofdredacteur en oprichter van Republiek Allochtonië de Clara Meijer-Wichmann Penning te mogen ontvangen.

Ik nam in mijn speech stelling tegen hijgerige en foutieve berichtgeving in de media, het zonder enige onderbouwing culturaliseren en islamiseren van het integratiedebat en ook nam ik het geneuzel over de Nederlandse cultuur’ of ‘onze manier van leven’ op de korrel. Wanneer we willen benadrukken welke waarden en vrijheden we belangrijk vinden, is het veel effectiever, concreter en vooral inclusiever om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als referentiepunt te gebruiken.

Hieronder de tekst van mijn speech.

Begrip voor jihadgangers?

Omslag Werelden voor recensiesIn tegenstelling tot wat Motivaction ruim een jaar geleden concludeerde, denken Turkse en Marokkaanse jongeren hetzelfde over IS-gangers als autochtone jongeren. Ongeveer 2% van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders heeft veel begrip voor jongeren die voor IS gaan vechten. Onder autochtone jongeren is deze groep even groot: 2%. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerd SCP-rapport Werelden van Verschil.

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel jongeren van Turkse en Marokkaanse komaf zich geen onderdeel voelen van de Nederlandse samenleving.

Minister Asscher vindt het ‘triest’ dat de Motivaction-rapportage zo’n impact heeft gehad en baalt van de rol die hij hier zelf bij heeft gespeeld.

Lees verder op Republiek Allochtonië

Die joods-christelijke samenleving bestaat al lang niet meer

alnisaOf Wilders en anderen het nu leuk vinden of niet: moslims zijn hier, ze zullen hier blijven en net als andere minderheden een onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse samenleving worden en hun invloed op de Nederlandse cultuur gaan hebben.

Pervers

wijzijnhierIn Nederland gooien we jaarlijks 800 miljoen kilo voedsel weg. Dat is ongeveer 50 kilo per inwoner. En dan gaat het niet over afgekloven botjes, maar over eetbaar voedsel. Dit is naar schatting € 2,4 miljard aan voedsel per jaar, zo’n  € 350 per huishouden en € 155 per persoon. In de rest van de voedselketen wordt trouwens ook nog eens voor € 2 miljard verspild.

Tegelijkertijd hebben de voedselbanken in Nederland ieder jaar te kampen met een tekort aan voedsel.

Ik vind dat pervers.

Wat ik ook pervers vind is wat er gebeurt met de groep van 120 uitgeprocedeerde vluchtelingen. Zij zwerven nu al twee jaar door Amsterdam. Het is een groep die voor een groot deel bestaat uit mensen die niet in Nederland mogen blijven, maar om verschillende redenen ook niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Vorige week zijn ze weer verhuisd. Nu tijdelijk naar een leegstaand schoolgebouw in de Rivierenbuurt. Ze moeten er nu weer uit.

Bedreigd

bomeninmist johannabutterBedreigingen komen van alle kanten. Wat de bedreigers gemeen hebben is dat het radicale, intolerante idioten zijn die niet kunnen omgaan met het gegeven dat niet iedereen dezelfde mening heeft als zij. Het zijn mensen die bang zijn voor verschillen.

De tegenstrijdige integratieboodschap van het kabinet Rutte – Asscher

zwaanIn de laatste week voor het kerstreces stuurde het kabinet twee brieven naar de Tweede Kamer.

Een brief van Asscher die bedoeld is om de participatie van nieuwkomers te bevorderen en een brief van Teeven met een beleidsvoornemen waardoor de participatie en integratie juist wordt vertraagd.

Het wil maar niet vlotten met de islamisering in Amsterdam

zwaanFrits Bolkestein voorspelde in 2005 in het programma Buitenhof dat in 2015 een meerderheid van de Amsterdammers moslim zou zijn.

Inmiddels zijn we acht jaar verder en kunnen we kijken hoe hard het nu gaat met de islamisering van Amsterdam. Het Amsterdamse onderzoeksbureau O+S schrijft hierover in de Staat van de Stad VII: “Van alle Amsterdammers voelt 13% zich [in 2012, red] verbonden met de islam, 7% met het katholicisme, 4% met het christendom in het algemeen en 2% met het protestantisme. Van alle Amsterdammers is 62% niet gelovig.”

Racisten? Dat zijn de anderen!

racisme3(op 21 oktober verschenen op Republiek Allochtonië)

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer, die gisteren stelde dat het politieke tij in Nederland racistisch is, is zelf een racist. Want: “waar blijft zijn commentaar op moslims die homo’s in elkaar slaan? Zwarten die blanken beroven? Oost-Europeanen die stelen van niet Oost-Europeanen etc.? Brenninkmeijer is de pot die de ketel verwijt.” Dat stelt journalist Arnold Karskens vandaag op The Postonline.
Een klassieke jij-bak, een drogreden, die bij dit soort onderwerpen, nogal vaak de kop opsteekt.

Artikel over veiligheid, sleutelfiguren en Amsterdam-Oost

peace manElke poldergemeente in Nederland heeft een calamiteitenplan klaar liggen voor het geval de dijken het begeven. Iedereen weet dan waar de zandzakken liggen en wat er van hem of haar verwacht wordt. Uiteraard liggen er ook plannen klaar om rampen te voorkomen: de dijken worden goed onderhouden en er zijn weermannen en -vrouwen die op tijd kunnen waarschuwen voor storm, regen en hoog water.

Op vergelijkbare wijze moeten gemeenten ook voorbereid zijn op sociale calamiteiten.

Stel dat u burgemeester of stadsdeelvoorzitter bent en u wordt op een broeierige zondagavond gebeld door de politie dat er na een steekpartij in een wijk relletjes zijn uitgebroken. Wat gaat u dan doen om te voorkomen dat het uit de hand loopt? Wie gaat u bellen? En hoe kunt u in het vervolg tijdig sociale spanningen signaleren of ze voorkomen?

Luie bestuurders denken een wijk veiliger te maken door de buurt vol te hangen met camera’s, maar we weten inmiddels dat camera’s maar in beperkte mate ellende kunnen voorkomen.

Een andere reflex van bestuurders is institutionele oplossingen te zoeken. Ze gaan bellen en overleggen in platforms met directeuren, voorzitters en managers. Maar ja, kunnen managers je het beste vertellen of er spanningen in een wijk zijn?

Andere bestuurders zijn geneigd op zoek te gaan op zoek naar ‘best practices’ uit andere plaatsen. Maar ja, wat zijn best practices? Dat zijn in de praktijk vaak voorbeelden, waar anderen een goed gevoel bij hebben. Veel meer is het vaak niet, omdat deugdelijk wetenschappelijk bewijs meestal ontbreekt. Daarnaast leert de praktijk dat een methode uit wijk X vaak moeilijk gekopieerd kan worden naar wijk Y.

Camera’s, beleidsnota’s of overlegstructuren maken een buurt niet veiliger. Mensen wel.

Zeker die mensen die ook toegang hebben tot de informele netwerken in een buurt. ‘Sleutelfiguren’ worden ze vaak genoemd. Een stoffige term, maar wat mij betreft beter dan (Engelse) alternatieven als ‘best persons’ of community leaders’.

Sleutelfiguren zijn meestal communicatief en empathisch, ze kunnen goed luisteren, zijn ondernemend en integer, ze durven hun mond open te trekken, weten hoe het bestuur werkt, maar durven tegelijkertijd ook bureaucratische regels aan hun laars te lappen.

Maar ja, wie zijn dat dan en hoe vind je ze? Zijn dat de leiders van de bewonerscommissies, de migrantenorganisaties of van die hippe communities? Soms wel.

Sleutelfiguren kunnen ook professionals zijn als buurtregisseurs, jongerenwerkers, hulpverleners, onderwijzers, consultatiebureaumedewerkers, de conciërge van een school of ambtenaren die hun kantoor deels op straat hebben, zoals een participatiemakelaar of een gebiedsmanager.

Maar het kan ook de Surinaamse kapper of de Turkse bakker zijn, of de uitbater van een sigarenwinkel, een buurtkroeg of een avondwinkel. En dan zijn er natuurlijk de vele actieve buurtbewoners die zich betrokken voelen bij hun directe omgeving. Zelfs de hangjongeren kunnen sleutelfiguren zijn.

De kracht van Amsterdam-Oost, het stadsdeel waar ik woon en veel onderzoek deed, is volgens mij dat het stadsdeel relatief veel sleutelfiguren herbergt: professionals en nog veel meer bewoners die zich vrijwillig inzetten. Daarnaast zijn er in Oost altijd wel een paar bestuurders, politici en ambtenaren geweest die tijd, ogen en oren hebben voor deze sleutelfiguren.

Misschien dat het daarom ook relatief rustig bleef in de buurt, ook na heftige gebeurtenissen als de moord op Theo van Gogh of na de dood van de tasjesdief in de Vrolikstraat.

Voor de bestuurders, politici en ambtenaren van stadsdeel Oost is het de permanente uitdaging te blijven investeren in deze sleutelfiguren.

Deze column schreef ik voor de site Oost-online. Zie hier. Samen met Lisa Arts deed ik onderzoek (literatuur en interviews) naar de wijze waarop  lokale overheden en instellingen maatschappelijke onrust en spanningen tussen (etnische) bevolkingsgroepen proberen te de-escaleren of te voorkomen. In het bijzonder keken we hierbij naar de rol van netwerken, sleutelfiguren en sociale media. U kunt het rapport hier lezen. 

De elite, dat zijn de anderen (2)

de elite 1Op 28 juni gaat mijn nieuwe toneelstuk ‘De Elite, dat zijn de anderen’ in première in het Amsterdamse Pleintheater. Het stuk wordt gespeeld door theatergroep De Spelers en is gebaseerd op ‘Mug Inn’ van Joan Nederlof (Mugmetdegoudentand). Ik bewerkte het stuk en schreef enkele nieuwe scènes. 

Mugg Inn gaat over verschillende vormen van ‘wij/zij denken’ met bijzondere aandacht voor homoseksuelen versus heteroseksuelen. In mijn bewerking ligt het accent iets meer op de kloof tussen hoger opgeleiden en lager opgeleiden. In onderstaand artikel ga ik nader op deze kloof in.

%d bloggers liken dit: