0 comments on “Blijft het aantal asielaanvragen gelijk? Niet dus.”

Blijft het aantal asielaanvragen gelijk? Niet dus.

luggage-933487_1280De NOS  kopte: ‘Aantal asielaanvragen blijft gelijk’.  Klopt dat? Nee. De NOS rommelt net als de IND met cijfers en telt het aantal nareizigers (gezinsherenigers) op bij eerste asielaanvragers.

In 2017 hebben 14.716 mensen asiel aangevraagd in Nederland. Dat is minder dan in 2016 (18.717), 2015 (43.093) en 2014 (21.811). Dat blijkt uit cijfers van de IND.

Lees meer op Republiek Allochtonië

0 comments on “Flip van Dyke: “Journalisten en politici nemen klakkeloos cijfers over, zonder te checken””

Flip van Dyke: “Journalisten en politici nemen klakkeloos cijfers over, zonder te checken”

flipvandykeBlogger, feitenchecker en kenner van migratiecijfers Flip van Dyke stopte in februari met twitteren en met onderzoek naar migratiecijfers. Dat liet hij op facebook weten.

In september 2015 had ik een gesprek met hem. Ook toen overwoog hij te stoppen.

Lees meer op  Republiek Allochtonië (artikel uit februari).

2 comments on “40 xenofobe incidenten in 8 weken”

40 xenofobe incidenten in 8 weken

tulpen in rouw foto ewoudbutter2Sinds Geert Wilders acht weken geleden, op 16 september, tijdens de Algemene Beschouwingen opriep om geweldloos en democratisch in verzet te komen, zijn er ruim 40 incidenten geweest die te maken hadden met protest tegen de opvang asielzoekers. In enkele gevallen ging het om zaken die met orde-handhaving te maken hadden, maar in de meeste gevallen hadden de incidenten een duidelijk xenofoob of racistisch karakter. Ook zijn er meerdere dreigementen geuit aan bestuurders, politici of aan burgers die zich uitspraken voor de opvang van asielzoekers.  Dat blijkt uit de inventarisatie die ik voor  Republiek Allochtonië maakte.

Lees verder op Republiek Allochtonië