“We zijn aan ons lot overgelaten”

“Alstublieft help ons allemaal. Al worden we in Spanje gedropt het maakt mij niet uit! Al is het een vlucht van meer dan 1 dag ik sta er voor open! Mijn zoon heeft mij nodig en mijn dochter heeft de zorg in Nederland nodig. Zelf heb ik last van mijn heup en mijn medicatie is op. Help ons. Ik smeek u.”

Dat schrijft een jonge moeder die samen met haar dochtertje vastzit in Casablanca. Zij is een van 60 mensen die in Marokko vastzitten door corona en reageerden op een peiling die vorige week door mij werd uitgezet. Ook 50 familieleden en 25 vrienden in Nederland reageerden op de peiling die te klein is om representatief te zijn, maar wel een beeld geeft van situatie van de ongeveer 3000 Nederlanders die nog in Marokko vastzitten, nadat afgelopen weekend een eerste vlucht met 300 mensen op Schiphol landde.

Politie verstrekt geen cijfers meer over moslimdiscriminatie

De Nederlandse politie heeft, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen cijfers beschikbaar gesteld over het aantal meldingen dat in 2019 door de politie is ontvangen van incidenten van moslimdiscriminatie. Dat is één van de 7 conclusies die ik trek uit de rapportage Discriminatiecijfers 2019. Verder valt onder andere op dat de rapportage van de politie ook op andere vlakken aan transparantie heeft ingeboet en dat het aantal registraties van discriminatie op internet laag blijft. Tot slot doe ik een oproep niet alleen te investeren in het vergroten van meldingsbereidheid.

Ruim twee derde van Turkse en Marokkaanse Nederlanders ervaart discriminatie

Turkse Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders ervaren van alle onderzochte bevolkingsgroepen het vaakst discriminatie. Ruim twee derde van de Turkse Nederlanders (69%) en Marokkaanse Nederlanders (72%) voelde zich (inclusief twijfel) vooral gediscrimineerd op grond van hun etnische achtergrond. Ongeveer de helft van de Turkse Nederlanders en twee derde van de Marokkaanse Nederlanders geeft aan zich (ook) gediscrimineerd te voelen op grond van hun geloof.
In vergelijking met 2013 is er onder deze groepen wel sprake van een afname van de ervaren discriminatie. Dat blijkt uit het onderzoek naar ‘Ervaren discriminatie’ dat het SCP deze maand publiceerde.

Nieuwe publicatie: naar een meer inclusieve straatnaamgeving in Amsterdam

De grootste groepen Amsterdammers met een migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd in de Amsterdamse straatnamen. Daarnaast is er ook op andere vlakken sprake van ondervertegenwoordiging. Dat zijn enkele uitkomsten van het onderzoek ‘Naar een meer inclusieve straatnaamgeving in Amsterdam’, dat ik heb uitgevoerd met zelfstandige onderzoekers Miguel Heilbron, Mayke Kromhout en Jurriaan Omlo. We hebben het onderzoek gedaan in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Flinke toename van het aantal krantenberichten over racisme

Vijf grote Nederlandse kranten zijn deze eeuw veel vaker gaan schrijven over racisme. Vanaf 2013 is er zelfs sprake van een verdubbeling van het aantal berichten over racisme in NRC, Volkskrant, Trouw, Telegraaf en AD. Ook wordt er iets meer geschreven over jodenhaat/antisemitisme. Minder aandacht is er in deze kranten voor moslimhaat en homohaat, al is de aandacht ook voor deze vormen van uitsluiting de laatste jaren ook fors toegenomen. Dat blijkt uit een korte inventarisatie van berichten van deze kranten in de afgelopen 19 jaar in het krantenarchief van Nexis. 

Hoe zit het nu eigenlijk met de groei van islamitisch onderwijs?

Het aantal leerlingen op islamitische basisscholen zit het laatste decennium in de lift. Diverse media noemen dat opvallend. Zo ligt het islamitisch onderwijs aan de hand van incidenten en conflicten regelmatig onder vuur en neemt vooral daardoor de politieke en publieke roep om wijziging of afschaffing van artikel 23 van de Grondwet flink toe. Geen reclame zou je zeggen. Wat speelt er nu eigenlijk allemaal? Samen met Roemer van Oordt schreef ik een artikel. Lees het hier op Republiek Allochtonië.

Haatincidenten gericht tegen moskeeën. Historisch overzicht en update van de lijst (november 2019)

Sinds 2010 houd ik op Republiek Allochtonië een lijst bij met haatincidenten gericht tegen moskeeën. In dit artikel geef ik behalve een update van deze lijst ook een korte historische schets. Deze begint in 1976. In dat jaar werd voor de eerste keer in Nederland een moskee in brand gestoken. Het gebeurde onder het toeziend oog van het publiek en een journalist.

Nederlanders, buitenlanders, ‘allochtonen’. De harde cijfers.

paaseieren900600

Hoeveel ‘buitenlanders’ wonen er in Nederland? Wat bedoelen we eigenlijk met ‘buitenlanders’? Welk percentage van de inwoners van Nederland heeft een Nederlands paspoort? Hoeveel Nederlanders hebben ouders of voorouders die in het buitenland geboren zijn? Hoeveel personen ‘met een migratieachtergrond’ (voorheen ‘allochtonen’) wonen er in Nederland? En welke herkomstgroep is het grootste? Is 1 op de 25 of 1 op de 50 Nederlanders van Turkse afkomst? In zette de cijfers op een rij. Lees verder op Republiek Allochtonië.

In Memoriam: Zouggar Raji (1948- 2019)

Bescheiden en betrokken. Levendig en lief, ruimhartig en rechtschapen, gelovig en immer gedienstig aan de samenleving.Zouggar Raji was het allemaal. Hij werd op 4 maart 1948 geboren in Marokko en overleed gisteren in Marrakech. 

Raji kwam 53 jaar geleden naar Nederland waar hij ging werken in een aromafabriek. Door hard te werken en te studeren werd hij later onder andere adviseur bij het Nederlands Centrum Buitenlanders en het ACB Kenniscentrum. Zouggar Raji was een stille kracht, naast zijn werk actief als vrijwilliger, apetrots op zijn geliefden, maar zelf altijd op de achtergrond en bescheiden. Toch werden zijn inspanningen gezien en gewaardeerd: in 2000 werd hij benoemd tot Lid van de Orde van Oranje–Nassau. In 2008 tekende Lisa Arts zijn verhaal op. Tegen haar vertelde hij toen: “Ooit wilde ik naar Europa om een beter bestaan voor mijzelf en mijn toekomstige kinderen op te bouwen. Die missie is geslaagd.” 

Samenstelling van de Amsterdamse bevolking

Hoeveel Nederlanders met een migratie-achtergrond wonen er in Amsterdam? Wat zijn de grootste bevolkingsgroepen en wat zijn de snelstgroeiende bevolkingsgroepen? Hieronder, met dank aan het Amsterdamse Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS), enkele cijfers.

%d bloggers liken dit: