Over Ewoud Butter

ewoud-zwartwit

Korte versie

Ewoud Butter is politicoloog en werkt als publicist, onderzoeker en beleidsadviseur. Diversiteit, participatievraagstukken, mensenrechten, radicalisering en polarisatie zijn thema’s waarmee hij zich meestal bezig houdt. Maar je kunt hem ook wakker maken voor een gesprek over voetbal, theater, politiek, muziek of lekker eten.  

Hij is verder oprichter en hoofdredacteur van het weblog Republiek Allochtonië, één van de grootste Nederlandstalige sites op het gebied van diversiteitsvraagstukken. Hiervoor ontving hij in 2016 de Clara Meijer-Wichmann Penning 2016. Samen met Roemer van Oordt is hij redacteur van de website www.polderislam.nl Tot slot is hij vader van twee geweldige dochters en schrijver van vijf toneelstukken en een roman (Isa, 2008).

Meer over onderzoek, projecten en publicaties van Ewoud:


Contact
Ewoud werkt op het leukste freelancerskantoor van Amsterdam, de Wallenburgpers,

O.Z. Voorburgwal 129
1012 EP Amsterdam
Telefoon: 06 413 99 333
Mail:  info (at) ewoudbutter.nl

Zie ook z’n linkedin of twitter

Mocht je meer tijd hebben, een iets langere versie over Ewoud


drclavanDe Brabantse Amsterdammer Ewoud Butter (1965) studeerde politicologie aan de VU en de UvA. In september studeerde hij af op het Nederlands Oost-Europa beleid. Twee maanden later viel de Berlijnse Muur. Een carrière als de nieuwe dr. Clavan behoorde daardoor niet meer tot de mogelijkheden.

chinezen-in-nederland
Ewoud kwam in 1990 terecht bij het Amsterdams Centrum Buitenlanders (ACB) waar hij onder andere opdracht kreeg onderzoek te doen naar migrantenorganisaties (zelforganisaties) en naar de positie van Chinezen in Nederland. Ook begeleidde hij in opdracht van de gemeente Amsterdam diverse Turks Nederlandse en Marokkaans Nederlandse politici van verschillende partijen.
Hij ontwikkelde samen met Marokkaanse organisaties projecten om criminaliteit onder Marokkaanse jongeren te voorkomen, was  betrokken bij de oprichting van een Bijzondere Leerstoel Islam aan de Universiteit van Amsterdam en initieerde projecten om huiselijk geweld tegen te gaan en de emancipatie van vooral islamitische homo’s te bevorderen. 

Ewoud werkte bij  het ACB als adviseur beleid en projectontwikkeling , onderzoeker en persvoorlichter. In 1996 werd hij adjunct directeur van het ACB en in 2003 was hij tijdelijk interim-directeur. Daarnaast werkte hij zo nu en dan als freelance journalist.

Van 2003 tot en met 2012 was Ewoud programma- en beleidsmanager van ACB Kenniscentrum. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor het beleid, kennisontwikkeling en de projecten van dit kenniscentrum op het gebied van integratie en steeds vaker radicalisering en polarisatie. Ook adviseerde hij lokale overheden, bedrijven en instellingen, deed hij onderzoek en gaf hij trainingen.

logo_republiek_allochtonieIn september 2005 begon Ewoud, uit onvrede over de hijgerige en hyperige berichtgeving over het integratiedebat het Allochtonenweblog dat in 2010 verder ging als Republiek Allochtonië. Op dit blog wordt geprobeerd relatief veel aandacht te besteden aan achtergronden, feitenonderzoek en aan meningen die in de reguliere media minder vaak gehoord worden. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormen voor het blog het belangrijkste referentiepunt. Dat betekent dat er op Republiek Allochtonië bijvoorbeeld relatief veel aandacht is voor elementaire vrijheden als de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst en dat er stelling wordt genomen tegen discriminatie, moslimhaat, antisemitisme en voor de emancipatie van vrouwen en lhbti’s.

Vanaf 2010 ging Ewoud vaker aan de slag als freelance onderzoeker. Hij werkte onder andere mee aan een onderzoek van Eva Klooster naar multicultureel onbehagen en volgde een jaar lang een Amsterdamse salafistische organisatie die radicalisering probeerde te voorkomen.

Van 1 maart 2012 tot 1 mei 2014 deed Ewoud korte tijd iets heel anders: als Hoofd Bureau bij Groenlinks Amsterdam  gaf hij als meewerkend voorman leiding aan de medewerkers van het Amsterdamse fractiebureau van GroenLinks en adviseerde hij de fractie.

In 2014 keerde Ewoud terug als zelfstandig onderzoeker en publicist. Hij deed onder andere  samen met Eva Klooster onderzoek naar de positie van Oosteuropeanen in Amsterdam en inventariseerde voor het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders  (SMN) initiatieven van Marokkaanse Nederlanders tegen radicalisering. 

Samen met Roemer van Oordt doet Ewoud momenteel onderzoek naar de institutionalisering van de islam in Nederland. Hierbij komen vragen aan de orde als: hoe hebben Nederlandse moslims zich in de loop der jaren in Nederland georganiseerd? Wat voor rol heeft het debat over de islam hierbij gespeeld? En wat zijn de verwachtingen voor de nabije toekomst? Roemer en Ewoud schrijven hierover zo nu en dan ook op de website polderislam.nl en werken aan een  publicatie over dit onderwerp. 

Daarnaast traint Ewoud familieleden van Syriëgangers, ontwikkelt hij voor het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders een handreiking om radicalisering met ouders bespreekbaar te maken en schrijft hij factsheets voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Overig

In 2016 ontving Ewoud als oprichter en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië de Clara Meijer Wichmann Penning. De speech die hij bij de ontvangst van die penning hield, kunt u hier nalezen.

In 2013 had hij de eer de Rachid Jamariprijs te ontvangen. Deze prijs werd door Amsterdamse maatschappelijke organisaties uitgereikt aan een persoon die ”zich gedurende lange tijd heeft ingezet voor een betere samenleving, zonder racisme en discriminatie”

In 2012 werd Ewoud genomineerd voor de Connecting Differences Award. Deze prijs is voor een persoon die zich aan de hand van concrete activiteiten inzet om homoseksualiteit bespreekbaar te maken bij groepen waar dit gevoelig ligt.

 In 2015 werd Ewoud een uur lang geinterviewd in het NTR-programma Dichtbij Nederland door Laila Abid. Beluister het hele interview hieronder: