Hoeveel ‘allochtonen’ wonen er in Nederland?

tellenOp 1 januari 2016 was de grootste groep inwoners die niet in Nederland is geboren of een ouder heeft die niet in Nederland is geboren, van Turkse herkomst.  In vergelijking met 2015 is er vooral sprake van een toename van inwoners van Syrische herkomst (+21.000) en Poolse herkomst (+12.000).
De grootste afname vond plaats onder de groep waartoe ook Koning Willem-Alexander behoort: de inwoners van Duitse herkomst (-4000). De totale bevolking groeide in 2016 van 16,9 miljoen naar 16,97 miljoen inwoners.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Naar schatting heeft 98% van de Nederlanders één of meer buitenlandse voorouders. Ongeveer 94% van de inwoners van Nederland is in het bezit van een Nederlands paspoort en is voor de wet Nederlander. Bij het (steeds meer omstreden) onderscheid dat het CBS maakt tussen ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’ wordt dan ook niet gekeken naar voorouders en paspoorten, maar naar het geboorteland van de betrokken inwoner en zijn/haar ouders.

Het CBS  definieert een autochtoon als iemand “van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren”. Een allochtoon is  een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Volgens die definitie woonden er in Nederland  op 1 januari 2016  13,2 miljoen autochtonen en 3,7 miljoen allochtonen.

Allochtonen en autochtonen
2016 2016 2015 2015
Autochtonen 13.227.000 77,9% 13.235.000 78,1%
Allochtonen 3.752.000 22,1% 3.665.000 21,9%
Totaal bevolking 16.979.000 100% 16.900.000 100%

cijfers: cbs.nl/ ewoud butter

Westerse en niet-westerse allochtonen: het verschil tussen Beatrix en Maxima

Het CBS maakt een onderscheid tussen ‘westerse’ (9,8 % van de bevolking) en ‘niet-westerse’ allochtonen (12,3 % van de bevolking).

Een niet-westerse allochtoon is iemand van wie ten minste één ouder is geboren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Tot deze groep behoort koningin Maxima (eerste generatie niet-westerse allochtoon), maar ook Amalia, de Nederlandse kroonprinses en toekomstige koningin is een (tweede generatie) niet-westerse allochtoon.

Een westerse allochtoon is iemand van wie ten minster één ouder is geboren in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan. De voormalige koningin Beatrix, maar ook haar zoon Willem-Alexander zijn volgens deze definitie dus (tweede generatie) westerse allochtonen. Hetzelfde geldt voor Geert Wilders, wiens moeder in Indonesië werd geboren.

Westerse en niet-westerse allochtonen
totaal 2016 % vd bevolking 2016

totaal 2015 % vd   bevolking 2015
niet-westerse allochtonen 2.097.000 12,3% 2.039.000 12%
westerse allochtonen 1.656.000 9,8% 1.627.000 9,7%
Totaal allochtonen 3.752.000 22,1% 3.665.000 21,7%

cijfers: cbs.nl/ ewoud butter

Wat zijn de grootste groepen ‘allochtonen’ in Nederland? Een top 25

Op 1 januari 2016 werd de grootste groep allochtonen gevormd door inwoners (met een ouder) van Turkse herkomst, gevolgd door mensen met roots in Marokko, Indonesie en Duitsland. Het aantal Nederlanders van Turkse herkomst bleef in vergelijking met 2015 zo goed als stabiel. Omdat de Nederlandse bevolking in totaal iets groeide, nam het aandeel Turkse Nederlanders met 0,01% af. Het aantal Marokkaanse Nederlanders nam in absolute (6.000) en relatieve zin (0,02%) licht toe. In vergelijking met 2015 is er vooral sprake van een toename van inwoners van Syrische herkomst (+21.000) en Poolse herkomst (+12.000). De grafiek hieronder bevat de CBS-cijfers van 1 januari 2016. Het aantal Polen is in mei 2016 verder gestegen naar 153.000 en daarmee is het aantal inwoners van Poolse herkomst in Nederland groter geworden dan het aantal mensen van Antilliaanse herkomst.

De grootste afname vond plaats onder inwoners van Duitse herkomst (-4000).

Bekijk hieronder de top 25 en ga op zoek naar uw favoriete land van herkomst.

Grootste groepen allochtonen; top 25
Herkomstland aantal 2016

% vd bevolking 2016

aantal  2015

% van de bevolking 2015
1. Nederland 13.227.000 77,9% 13.235.000 78,3%
2 Turkije 397.000 2,34% 397.000 2,35%
3 Marokko 386.000 2,27% 380.000 2,25%
4 Indonesë 367.000 2,16% 370.000 2,19%
5 Duitsland 360.000 2,12% 364,000 2,15%
6 Suriname 349.000 2,06% 348.000 2,06%
7 Antillen en Aruba 151.000 0,89% 149.000 0,88%
8 Polen 150.000 0,88% 138.000 0,82%
9 België 116.000 0.69% 116.000 0,68%
10 Verenigd Koninkrijk 84.000 0,5% 83.000 0,49%
11 Voormalig Joegoslavie 83.000 0,5% 83.000 0,49%
12 Voormalige Sovjet Unie 80.000 0,48% 76.000 0,45%
13 China 69.000 0,4% 66.000 0,39%
14 Irak 56.000 0,33% 55.000 0,33%
15 Italië 48.000 0,28% 46.000 0,27%
16 Afghanistan 44.000 0,26% 44.000 0,26%
17 Syrië 44.000 0,26% 23.000 0,23%
18 Frankrijk 42.000 0,25% 41.000 0,24%
19 Spanje 41.000 0,24% 40.000 0,24%
20 Somalië 39.000 0,23% 39.000 0,23%
21 Verenigde Staten 38.000 0,23% 37.000 0,22%
22 Iran 38.000 0,23% 37.000 0,22%
23 India 33.000 0.19% 29.000 0,17%
24 Bulgarije 26.000 0,15% 23.000 0,14%
25 Portugal 25.000 0,15% 24.000 0,14%

cijfers: cbs.nl/ ewoud butter

Deze tekst is eerder verschenen op Republiek Allochtonië. Een deel van deze tekst is ook te vinden in het artikel Nederlanders, buitenlanders, allochtonen

Het begrip allochtoon raakt steeds meer omstreden en staat daarom in de titel tussen aanhalingstekens. Artikelen over het gebruik van de term hier.

Bron foto: flickr