Zowel onder autochtonen als allochtonen in Amsterdam is er sprake vanmulticultureel onbehagen. Belangrijkste oorzaken voor dit onbehagenzijn negatieve ervaringen met veiligheid en segregatie en het gevoelhier niet tegen beschermd te worden. Dat zijn de belangrijksteconclusies van een kwalitatief onderzoek dat door stichting Voorbeelden Cadre vorig jaar is gedaan in opdracht van De Rode Hoed.
Tijdens een verkiezingsdebat woensdag in de Rode Hoed gaf onderzoeker en projectleider Eva Klooster aan dat de helft van de onderzochte groep overweegt – indien mogelijk – op de PVVte stemmen. De anderen willen niet stemmen of hebben nog geen keuzegemaakt.

Volgens Klooster houden typische PVV thema’s als immigratiestop en dubbele nationaliteit de geïnterviewden weinig bezig. Opvallend is datgeen van de geïnterviewden a priori tegen multicultureel samenlevenzegt te zijn; wel hebben zij er negatieve ervaringen mee.Klooster:”Ervaringen met onveiligheid en criminaliteit staan daarbij opnummer één. De meerderheid van de geinterviewden heeft ervaringen metcriminaliteit, overlast of grof gedrag van jongeren. Ze hebben ervaring met schelden, bedreiging of geweld door jongeren (o.a. op straat, openbaar vervoer); Marokkaanse jongeren die in groepen operen worden in dit kader vaak genoemd.”

Een tweede punt van onbehagen is volgens Klooster de segregatie inwoonwijken, onderwijs en het daarmee samenhangende gevoel vanbuitensluiting. Klooster: “Voor veel onderzochten geldt een sterkveranderde leefsituatie, vooral situaties waarin men zelf eenminderheid is geworden in buurten, op het werk of op school. De confrontatie met groepen die zich alleen op de eigen culturele ofreligieuze gemeenschap richten, die op straat, in de kantine in de eigen taal spreken verscherpt het gevoel buitengesloten te worden.” Volgens Klooster hebben de allochtonen onder de geinterviewden nogeens extra last van de segregatie binnen de samenleving omdat zijervaren niet als individu benaderd te worden, maar als lid van eengroep. “Die beklemming ervaren zij vanuit hun ‘witte’ omgeving als ook vanuit de conservatieve islamitsche Amsterdammers.”

Volgens Klooster geven de (potentiele) PVV-stemmers unaniem als reden om op Wilders te stemmen dat hij “de enige is” die de eerder genoemde problemen benoemt, hoewel hij ook uitspraken doet die zij niet onderschrijven (het verbod op de Koran krijgt bijvoorbeeld geen enkele ondersteuning). Ze voelen zich onvoldoende beschermd en gehoord door de traditionele partijen en het is hen niet duidelijk wat er in Amsterdam gedaan door de overheid en bestuur gedaan is om de problemen rond veiligheid, segregatie aan te pakken.

Ik was één van de onderzoekers die namens stichting Voorbeeld hetonderzoek heeft uitgevoerd. Hoewel het om een kleinschalig (25 respondenten) kwalitatief onderzoek gaat, denk ik dat de onderzoekspopulatie in belangrijke mate representatief is voor de (grote) groep PVV-aanhangers en niet-stemmers in Amsterdam.

Het gehele onderzoeksrapport is via de link hieronder te lezen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s